Szkolenia i kursy dotyczące stresu i zarządzania stresem

 • Lista szkoleń i kursów z radzenia sobie ze stresem i zarządzania stresem
 • Sprawdź terminy kursów i szkoleń, ich program i ceny. Zarejestruj się online!
Rozwiń Stres staje się współcześnie coraz poważniejszym problemem. Dotyczy to również miejsca pracy, gdzie może być źródłem wypalenia zawodowego i spadku efektywności działania pracowników i firmy. Sprawdź, jak pracownicy mogą lepiej radzić sobie ze stresem dzięki treningowi radzenia sobie ze stresem oraz jak kształtować środowisko pracy nie obarczone nadmierną stresogennością. Zapoznaj się z ofertą szkoleń i kursów z radzenia sobie ze stresem i zarządzania stresem organizowanych online i stacjonarnie w całej Polsce! Zwiń

Szkolenia z radzenia sobie ze stresem

Szkolenia z zarządzania stresem: 68

 • Online, 30-31 maj 2022
 • 1 400 zł
1 400 zł
Artykuł

Szkolenia z radzenia sobie ze stresem, szkolenia z zarządzania stresem.

Stres jest naturalną reakcją fizjologiczną i psychologiczną, która może pozytywnie motywować do działania albo… paraliżować. Chodzi oczywiście o stres. W nowoczesnym społeczeństwie staje się coraz poważniejszym problemem, ponieważ niekontrolowany niesie za sobą bardzo poważne skutki dla zdrowia i szeroko pojętej jakości życia. Jednym z kluczowych źródeł stresu jest praca. Co zatem może zrobić kierownictwo firmy, aby umiejętnie nim zarządzać? Jak pracownicy mogą lepiej radzić sobie ze stresem? W jaki sposób szkolenia z radzenia sobie ze stresem oraz kursy zarządzania stresem mogą przyczynić się do tworzenia lepszej atmosfery pracy?

Czym jest stres?

Samo pojęcie stresu zostało wprowadzone przez Hansa Hugona Seyle’a – lekarza pochodzenia węgierskiego, który prowadził działalność w Kanadzie. Badaniu zjawiska związanemu z tą reakcją adaptacyjną organizmu poświęcił ponad 50 lat swojego życia zawodowego, a za osiągnięcia na tym polu był aż dziesięciokrotnie nominowany do otrzymania nagrody Nobla. Zdaniem wybitnego lekarza to właśnie stres jest źródłem wielu chorób dotykających współczesnego człowieka, dlatego konieczne jest zapobieganie jego eskalacji.

A czym dokładniej jest stres? W ujęciu psychologicznym można zdefiniować to zjawisko jako reakcję adaptacyjną organizmu w sytuacjach, kiedy człowiek mierzy się z bodźcem wytrącającym z równowagi (nazywanym stresorem), który wykracza poza granice możliwości jednostki.

Jak objawia się stres?

Stres objawia się w organizmie na dwóch głównych polach: fizjologiczny oraz psychologicznym.
W ujęciu biologicznym, kiedy pojawi się stresor, stymulowane są układ współczulny oraz oś HPA. W wyniku zachodzących procesów wydziela się hormon stresu, a więc kortyzol, a później lawinowo pojawiają się kolejne objawy fizjologiczne, takie jak:

 • wzmożone napięcie mięśniowe,
 • wzrost ciśnienia i przyspieszenie akcji serca,
 • nadmierne pocenie się,
 • przyspieszenie oddechu,
 • uczucie gorąca połączone z zarumienieniem się,
 • problemy żołądkowe,
 • drżenie rąk.

A co dzieje się na poziomie psychologicznym? Pojawiają się m.in. problemy z pamięcią długotrwałą, lęk, poczucie napięcia, spadek nastroju.
Wszystko to prowadzi do powstania trudności z „normalnym funkcjonowaniem” i radzeniem sobie z wykonywaniem powierzonych obowiązków.

Nie każdy stres jest szkodliwy

Choć stres jest powszechnie postrzegany jako zjawisko negatywne, nie zawsze tak jest. Warto wiedzieć, że:

 • krótkotrwały stres o relatywnie małym natężeniu może mieć pozytywne skutki dla organizmu – to bowiem naturalna reakcja ewolucyjna, która, mówiąc kolokwialnie, „przełącza organizm w tryb przetrwania”. Kiedy delikatnie podnosi się poziom kortyzolu i adrenaliny, praca zmysłów się wyostrza, a koncentracja wzmacnia. Pojawia się też dodatkowy zastrzyk energii, dzięki czemu można efektywniej poradzić sobie z zadaniami, które budzą ekscytację i pewnego stopnia napięcie,
 • największe szkody przynosi stan przewlekłego zestresowania – może on nieść za sobą bardzo poważne konsekwencje zdrowotne.
Stres w miejscu pracy – co go wywołuje?

Choć na szczycie listy najbardziej stresujących zdarzeń stworzonej przez Thomasa Holmesa i Richarda Rahe znajdują się wydarzenia związane z życiem osobistym, takie jak śmierć współmałżonka, rozwód czy ślub, te powiązane ze światem zawodowym niewiele im ustępują. Pamiętając, że w pracy człowiek spędza średnio 30% każdego dnia i jest ona jednym z czynników determinujących jego życie, nowoczesne organizacje dążą do stworzenia efektywnego systemu zarządzania stresem. Aby jednak móc wdrożyć działania zapobiegawcze, trzeba zidentyfikować czynniki, które mogą podnosić jego poziom. Duży stres w pracy mogą wywoływać m.in.:

 • niepewna sytuacja finansowa firmy, która wiąże się z zagrożeniem utratą pracy,
 • zbyt wysoki poziom wymagań wobec pracownika w stosunku do jego realnych możliwości (np. przeciążenie ilościowe lub jakościowe pracą, krótkie terminy na realizację skomplikowanych zadań etc.),
 • niejasne wyznaczanie zadań i zakresu odpowiedzialności za ich realizację,
 • brak jasnych kryteriów oceny pracy i feedbacku dotyczącego jej wyników,
 • utrudniony kontakt z osobą przełożoną – np. brak możliwości dopytania o powierzone obowiązki czy zgłoszenia problemów,
 • nastawione na rywalizację środowisko pracy,
 • konflikty wewnętrzne – zarówno między pracownikami, jak i na linii pracownik-szef,
 • agresywny styl zarządzania, nastawiony na groźby i karanie niż na pozytywne wzmacnianie potencjału pracowników,
 • monotonia pracy,
 • zła komunikacja w środowisku pracy,
 • brak optymalnego work-life balance, a więc dobrej równowagi między życiem zawodowym a osobistym.

Jak radzić sobie ze stresem w miejscu pracy? Co zrobić, aby zminimalizować stres w miejscu pracy? Kluczowe są:

 • przejrzysta komunikacja pozioma i pionowa,
 • wdrożenie afiliacyjnego, partnerskiego stylu zarządzania – wzbogaconego o „politykę otwartych drzwi”,
 • budowanie więzi między członkami zespołu – tak, aby w miejsce niezdrowej rywalizacji pojawiła się współpraca,
 • regularne pozyskiwanie od pracowników informacji zwrotnej dotyczącej poziomu zadowolenia z pracy,
 • przeszkolenie kadry menedżerskiej w kierunku budowania pozytywnych, partnerskich relacji z pracownikami, rozwiązywania konfliktów i pozytywnego motywowania pracowników.

Warto też zastanowić się nad wprowadzeniem dobrego systemu motywacji pozafinansowej, np. benefitów, które zachęcą do samorozwoju i kreatywnego spędzania czasu wolnego.

Szkolenia stres w pracy, radzenie sobie ze stresem w miejscu pracy i zarządzanie stresem, trening radzenia sobie ze stresem.

Wszystkie osoby zainteresowane technikami pozwalającymi panować i ograniczać poziom stresu w życiu zawodowym, nauczyć się rozpoznawać stres i reagować na niego w sposób adekwatny do sytuacji, poznać strategie radzenia sobie ze stresem mogą rozważyć udział w szkoleniach i treningach koncentrujących się na poznaniu zagadnienia stresu. Szkolenia takie występują też pod nazwą: warsztat antystresowy, trening radzenia sobie ze stresem, trening odporności na stres itp. Osobne szkolenia dedykowane są pracodawcom i menedżerom zainteresowanym stworzeniem środowiska pracy minimalizującego poziom stresu, jako czynnika negatywnie wpływającego nie tylko na atmosferę pracy, ale również produktywność pracowników. Dobra strategia radzenia sobie ze stresem może znacząco wpływać na jakość naszego życia osobistego i zawodowego.

Szkolenia z radzenia sobie ze stresem i zarządzania emocjami

Ten rodzaj kursów i szkoleń skierowany jest przede wszystkim do osób indywidualnych: pracowników, menedżerów, którzy zauważają negatywny wpływ stresu na jakość życia i wykonywane obowiązki. Udział w szkoleniu z radzenia sobie ze stresem pozwala na zidentyfikowanie własnych typowych reakcji na trudne sytuacje, przeanalizowanie sposobów reagowania na nie, zapoznanie się ze strategiami radzenia sobie ze stresem oraz trening radzenia sobie ze stresem poprzez próbę dopasowania własnego sposobu reagowania na sytuacje stresowe i nauczenia się radzenia sobie z niepewnością i brakiem poczucia kontroli dzięki rozmaitym ćwiczeniom szkoleniowym. Trening radzenia sobie ze stresem pozwala poznać rozmaite techniki radzenia sobie ze stresem, rozładowywania napięć i zmiany schematów myślenia, których zastosowanie w praktyce pozwala wypracować umiejętność podejmowania adekwatnych działań w chwilach stresogennych. Rozwija to również odporność psychiczną, poczucie kontroli i pewności siebie. Prezentowane techniki i ćwiczenia szkoleniowe są łatwe do zapamiętania i użycia w codziennym życiu zawodowym.

W programie szkoleń z radzenia sobie ze stresem omawiane są takie zagadnienia jak:

 • stres, jego rodzaje i mechanizmy działania stresu,
 • indywidualna reakcja na stres: dlaczego każdy z nas inaczej reaguje na stresogeny,
 • trening przekonań: automatyczne myśli, przekonania, schematy myślowe,
 • emocje: czym są, skąd się biorą, co nam dają, jak je regulować i panować nad emocjami,
 • odporność psychiczna: czym jest, skąd się bierze, jak ją wzmacniać,
 • techniki radzenia sobie ze stresem i rozładowywania napięcia.
Szkolenia i kursy z zarządzania stresem

Zarządzanie stresem, a właściwie tworzenie środowiska pracy sprzyjającego eliminowaniu stresogenów to coraz ważniejsza część teorii zarządzania w biznesie. Menedżerowie, którzy rozumieją negatywny wpływ nadmiernego stresu na efektywność pracowników i przedsiębiorstwa coraz częściej zainteresowani są zrozumieniem zjawiska stresu w miejscu pracy i sposobów jego minimalizacji, gdyż postrzegają w tym źródła przewagi konkurencyjnej. Wysoko zmotywowany, zaangażowany i efektywny zespół może wypracować dużo wyższe wyniki w codziennej pracy. W budowaniu środowiska sprzyjającego minimalizacji stresu pomóc moga profesjonalne kursy i szkolenia z zarządznania stresem, ale również z tematów pokrewnych: budowania i zarządzania zespołami, motywowania pracowników, udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej czy też efektywnej komunikacji interpersonalnej.

Katalog kursów radzenia sobie ze stresem i zarządzania stresem w pracy

Listę kursów online oraz szkoleń stacjonarnych i szkoleń online na żywo poświęconych tematyce radzenia sobie ze stresem, budowania środowiska pracy wolnego od stresu znajdą Państwo na górze strony. Szkolenia stacjonarne realizowane są głównie w dużych miastach w całej Polsce, prym w szkoleniach antrystresowych wiodą przede wszystkim Warszawa, Wrocław, Poznań, Łódź, Kraków, Katowice, Gdańsk, Bydgoszcz, Lublin i Rzeszów. Dla pracowników i pracodawców spoza dużych ośrodków miejskich dobrym wyborem mogą okazać się szkolenia online realizowane w formule zajęć na żywo - odbywają się one na platformach do komunikacji zdalnej, pozwalają na bezpośredni kontakt z prowadzącym zajęcia oraz innymi uczestnikami szkolenia. Tematyka radzenia sobie ze stresem może być wreszcie zgłębiana podczas kursów online dostępnych poprzez rozmaite platformy e-learning. Kursy takie mają z reguły charakter nagrań video, prezentacji i ćwiczeń pozwalających poznać dane zagadnienie oraz techniki radzenia sobie ze stresem. Wadą kursów multimedialnych i e-learning jest brak kontaktu z grupą szkoleniową i trenerem prowadzacym.

Ceny szkoleń i kursów antystresowych

W zależności od organizatora, programu szkolenia, formuły szkolenia (stacjonarne czy online) czy czasu trwania kursu jego cena może znacząco się różnić. Nasza analiza pokazuje, ze cena przeciętnego szkolenia z technik radzenia sobie ze stresem kształtuje się w przedziale od 500 do nawet 2 500 zł za uczestnika, dlatego tak ważne jest porównywanie ofert pochodzących od różnych firm szkoleniowych. Porównanie szkoleń i kursów dotyczących stresu pozwala nie tylko efektywnie wydatkować budżet szkoleniowy, ale też dobrać ofertę do naszych potrzeb. Na górze strony znaleźć można terminy szkoleń z zarządzania stresem i radzenia sobie ze stresem wraz z pełnymi informacjami o programie szkolenia, trenerach i cenach. Rejestracji na wybrane szkolenie czy kurs dokonać można online!

Szkolenia z radzenia sobie ze stresem, szkolenia z zarządzania stresem.
Stres i radzenie sobie ze stresem

Ostatnie artykuły, poradniki oraz newsy

Stres w pracy - na czym polega zarządzanie stresem w miejscu pracy?
15 lipca 2021
Stres w pracy - na czym polega zarządzanie stresem w miejscu pracy?

Stres motywuje, jednakże jego nadmiar kończy się poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi i społecznymi, a dla pracodawcy znacznym spadkiem wydajności zespołu. Jak przeciwdziałać stresowi w miejscu pracy?

Czytaj więcej
Mobbing i dyskryminacja w pracy
7 czerwca 2021
Mobbing i dyskryminacja w pracy

Mobbing, czyli m.in. zastraszanie, poniżanie, ośmieszanie, izolowanie lub dążenie do wyeliminowania pracownika z zespołu to zmora wielu przedsiębiorstw. Dowiedz się czym jest mobbing i jak przeciwdziałać mobbingowi w miejscu pracy?

Czytaj więcej
Ambicja i jej znaczenie w życiu
1 października 2021
Ambicja i jej znaczenie w życiu

Ambicja jest jedną z najbardziej cenionych cech we współczesnym świecie. Jak to często bywa, również ambicja ma swoje jasne i ciemne strony. Dowiedz się czym jest ambicja i jak wpływa na nasze życie prywatne i zawodowe.

Czytaj więcej
Platformy do kursów online i szkoleń internetowych
23 maja 2022
Platformy do kursów online i szkoleń internetowych

Sprawdź czym są platformy do kursów i szkoleń online i jakie są najpopularniejsze programy i platformy do tworzenia, prowadzenia i wyszukiwania szkoleń i kursów internetowych.

Czytaj więcej
Szkolenia stres, kursy stres

Zapisz się na powiadomienia o nowych szkoleniach z radzenia sobie ze stresem!