Wyszukiwanie wydarzeń
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Szkolenia i kursy w 2020 r. dotyczące stresu i zarządzania stresem

Wyświetlone wszystkie (48)
1
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
HIGH5 Training Group

HIGH5 Training Group
AVENHANSEN Sp. z o.o.

AVENHANSEN Sp. z o.o.
Effect Group Sp. z o.o.

Effect Group Sp. z o.o.

Szkolenia i kursy w 2020 r. dotyczące stresu i zarządzania stresem Szkolenia i kursy w 2020 r. dotyczące stresu i zarządzania stresem

Wyświetlone wszystkie (48)
1
Zobacz również

Stres

Stres jest naturalną reakcją fizjologiczną i psychologiczną, która może pozytywnie motywować do działania albo… paraliżować. Chodzi oczywiście o stres. W nowoczesnym społeczeństwie staje się coraz poważniejszym problemem, ponieważ niekontrolowany niesie za sobą bardzo poważne skutki dla zdrowia i szeroko pojętej jakości życia. Jednym z kluczowych źródeł stresu jest praca. Co zatem może zrobić management firmy, aby umiejętnie nim zarządzać?

Czym jest stres?

Samo pojęcie stresu zostało wprowadzone przez Hansa Hugona Seyle’a – lekarza pochodzenia węgierskiego, który prowadził działalność w Kanadzie. Badaniu zjawiska związanemu z tą reakcją adaptacyjną organizmu poświęcił ponad 50 lat swojego życia zawodowego, a za osiągnięcia na tym polu był aż dziesięciokrotnie nominowany do otrzymania nagrody Nobla. Zdaniem wybitnego lekarza to właśnie stres jest źródłem wielu chorób dotykających współczesnego człowieka, dlatego konieczne jest zapobieganie jego eskalacji.

A czym dokładniej jest stres? W ujęciu psychologicznym można zdefiniować to zjawisko jako reakcję adaptacyjną organizmu w sytuacjach, kiedy człowiek mierzy się z bodźcem wytrącającym z równowagi (nazywanym stresorem), który wykracza poza granice możliwości jednostki.

Jak objawia się stres?

Stres objawia się w organizmie na dwóch głównych polach: fizjologiczny oraz psychologicznym.

W ujęciu biologicznym, kiedy pojawi się stresor, stymulowane są układ współczulny oraz oś HPA. W wyniku zachodzących procesów wydziela się hormon stresu, a więc kortyzol, a później lawinowo pojawiają się kolejne objawy fizjologiczne, takie jak:
 • wzmożone napięcie mięśniowe,
 • wzrost ciśnienia i przyspieszenie akcji serca,
 • nadmierne pocenie się,
 • przyspieszenie oddechu,
 • uczucie gorąca połączone z zarumienieniem się,
 • problemy żołądkowe,
 • drżenie rąk.
A co dzieje się na poziomie psychologicznym? Pojawiają się m.in. problemy z pamięcią długotrwałą, lęk, poczucie napięcia, spadek nastroju.

Wszystko to prowadzi do powstania trudności z „normalnym funkcjonowaniem” i radzeniem sobie z wykonywaniem powierzonych obowiązków.

Nie każdy stres jest szkodliwy

Choć stres jest powszechnie postrzegany jako zjawisko negatywne, nie zawsze tak właśnie jest. Warto wiedzieć, że:
 • krótkotrwały stres o relatywnie małym natężeniu może mieć pozytywne skutki dla organizmu – to bowiem naturalna reakcja ewolucyjna, która, mówiąc kolokwialnie, „przełącza organizm w tryb przetrwania”. Kiedy delikatnie podnosi się poziom kortyzolu i adrenaliny, praca zmysłów się wyostrza, a koncentracja wzmacnia. Pojawia się też dodatkowy zastrzyk energii, dzięki czemu można efektywniej poradzić sobie z zadaniami, które budzą ekscytację i pewnego stopnia napięcie,
 • największe szkody przynosi stan przewlekłego zestresowania – może on nieść za sobą bardzo poważne konsekwencje zdrowotne.

Stres w miejscu pracy – co go wywołuje?

Choć na szczycie listy najbardziej stresujących zdarzeń stworzonej przez Thomasa Holmesa i Richarda Rahe znajdują się wydarzenia związane z życiem osobistym, takie jak śmierć współmałżonka, rozwód czy ślub, te powiązane ze światem zawodowym niewiele im ustępują. Pamiętając, że w pracy człowiek spędza średnio 30% każdego dnia i jest ona jednym z czynników determinujących jego życie, nowoczesne organizacje dążą do stworzenia efektywnego systemu zarządzania stresem.

Aby jednak móc wdrożyć działania zapobiegawcze, trzeba zidentyfikować czynniki, które mogą podnosić jego poziom. Duży stres w pracy mogą wywoływać m.in.:
 • niepewna sytuacja finansowa firmy, która wiąże się z zagrożeniem utratą pracy,
 • zbyt wysoki poziom wymagań wobec pracownika w stosunku do jego realnych możliwości (np. przeciążenie ilościowe lub jakościowe pracą, krótkie terminy na realizację skomplikowanych zadań etc.),
 • niejasne wyznaczanie zadań i zakresu odpowiedzialności za ich realizację,
 • brak jasnych kryteriów oceny pracy i feedbacku dotyczącego jej wyników,
 • utrudniony kontakt z osobą przełożoną – np. brak możliwości dopytania o powierzone obowiązki czy zgłoszenia problemów,
 • nastawione na rywalizację środowisko pracy,
 • konflikty wewnętrzne – zarówno między pracownikami, jak i na linii pracownik-szef,
 • agresywny styl zarządzania, nastawiony na groźby i karanie raczej niż na pozytywne wzmacnianie potencjału pracowników,
 • monotonia pracy,
 • zła komunikacja w środowisku pracy,
 • brak optymalnego work-life balance, a więc dobrej równowagi między życiem zawodowym a osobistym.
Co zatem zrobić, aby zminimalizować stres w miejscu pracy? Kluczowe są:
 • przejrzysta komunikacja pozioma i pionowa,
 • wdrożenie afiliacyjnego, partnerskiego stylu zarządzania – wzbogaconego o „politykę otwartych drzwi”,
 • budowanie więzi między członkami zespołu – tak, aby w miejsce niezdrowej rywalizacji pojawiła się współpraca,
 • regularne pozyskiwanie od pracowników informacji zwrotnej dotyczącej poziomu zadowolenia z pracy,
 • przeszkolenie kadry menedżerskiej w kierunku budowania pozytywnych, partnerskich relacji z pracownikami, rozwiązywania konfliktów i pozytywnego motywowania pracowników.
Warto też zastanowić się nad wprowadzeniem dobrego systemu motywacji pozafinansowej, np. benefitów, które zachęcą do samorozwoju i kreatywnego spędzania czasu wolnego.

Szkolenia stres w pracy i zarządzanie stresem

Wszystkie osoby zainteresowane technikami pozwalającymi panować i ograniczać poziom stresu w życiu zawodowym, nauczyć się rozpoznawać stres i reagować na niego w sposób adekwatny do sytuacji mogą rozważyć udział w szkoleniach i treningach koncentrujących się na poznaniu zagadnienia stresu. Osobne szkolenia dedykowane są pracodawcom i menedżerom zainteresowanym stworzeniem środowiska pracy minimalizującego poziom stresu, jako czynnika negatywnie wpływającego nie tylko na atmosferę pracy, ale również produktywność pracowników.