Myślenie krytyczne - warsztaty. Praktyczne aspekty myślenia krytycznego w podejmowaniu decyzji i zarządzaniu zmianą

O warsztatach

Podczas szkolenia poznasz i przećwiczysz: docieranie do źródła problemu, analizowanie problemu, jak ograniczyć ryzyko nieadekwatnego rozwiązania problemu, jak poszukiwać różnych rozwiązań i nie skupiać się na jednym rozwiązaniu, jak przygotować się do wdrożenia rozwiązania, plan wdrożenia.

Głównym celem szkolenia jest rozwinięcie przez uczestników umiejętności praktycznego wykorzystania narzędzi krytycznego myślenia w podejmowaniu decyzji, wyznaczaniu celów oraz zarządzaniu zmianą osobistą i w organizacji.

Warsztat nawiązuje do koncepcji zarządzania ograniczeniami, której twórcą jest Eliyahu Goldratt, następnie rozwijanej m.in. przez jego ucznia dr Alana Barnarda.

Warsztat opiera na się na czterech filarach zarządzania ograniczeniami, według których:
1. każdą sytuację można uprościć, odkrywając jej źródłową przyczynę,
konflikty można rozwiązać dzięki zrozumieniu powodów, dla których powstają,
2. istotą rozwiązywania problemów jest współpraca,
3. jeżeli nierozwiązany problem narasta, to oznacza, że czegoś jeszcze o sytuacji nie wiemy.

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • umiejętność przejścia procesu od pogłębionej diagnozy i analizy problemu do wypracowania konkretnego rozwiązania, które ma wnieść oczekiwaną wartość dodaną w codziennej działalności organizacji,
 • usprawnienie procesów decyzyjnych i komunikacji w zespołach, przy jednoczesnym skróceniu czasu poszukiwania rozwiązania,
 • uzyskanie odpowiedzi na trzy fundamentalne pytania, które towarzyszą procesowi podejmowania każdej decyzji:
  • Co zmienić?
  • Na co zmienić?
  • Jak spowodować zmianę?

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • thinking tools,
 • rodzajach błędów w podejmowaniu decyzji,
 • oporze przed zmianą, 
 • sposobach opisu problemu i docierania do jego źródła, 
 • podstawach sytuacji konfliktowych,
 • tworzeniu rozwiązań problemu, 
 • podstawach zarządzania zmianą.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • korzystania z thinking tools w praktyce
 • diagnozowania i analizowania problemów, 
 • poszukiwania potencjalnych rozwiązań, 
 • wdrożenia wypracowanych rozwiązań. 

Przykładowy kontekst wykorzystania zdobytej wiedzy i doświadczenia w swojej organizacji:

 • wypracowanie rozwiązania konkretnego problemu,
 • diagnoza przyczyn nieprawidłowości lub problemów,
 • przygotowanie oferty dla klienta,
 • zarządzanie sytuacją kryzysową w zepole,
 • wdrażanie zmian organizacyjnych,
 • rozwiązanie sytuacji konfliktowej w zespole,
 • wypracowanie kierunków rozwoju organizacji.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie przeznaczone jest dla kadry zarządzającej, menedżerów, liderów zespołów, pracowników działu HR, przedsiębiorców, a także wszystkich osób, które mają do podjęcia ważną decyzję lub planują zmianę.

Program warsztatu

Wprowadzenie do stosowania narzędzi krytycznego myślenia

 • Geneza Thinking Tools
 • Rodzaje błędów w podejmowaniu decyzji
 • Poziomy oporu przed zmianą

Diagnoza problemu
Cel: ograniczenie ryzyka zajmowania się sprawami nieistotnymi lub odwlekania realizacji wyznaczonych celów i podjętych decyzji

 • Przygotowanie opisu problemu do rozwiązania – poszukiwanie przyczyn źródłowych
 • Kryteria i sposoby wyboru problemu do rozwiązania
 • Analiza poziomów i skutków oddziaływania problemu

Analiza problemu
Cel: ograniczenie ryzyka nieadekwatnego rozwiązania problemu

 • Podstawy rozumienia sytuacji konfliktowych
 • Analiza sytuacji konfliktowej przy projektowaniu rozwiązania problemu – identyfikacja korzyści i zagrożeń proponowanej zmiany oraz stanu obecnego

Poszukiwanie różnych rozwiązań problemu
Cel: ograniczenie ryzyka kompromisu lub skupienia się tylko na jednym rozwiązaniu

 • Tworzenie czterech różnych propozycji rozwiązania problemu na podstawie założeń zidentyfikowanych na etapie analizy problemu

Przygotowanie do wdrożenia rozwiązania
Cel: przygotowanie planu działania

 • Podstawy zarządzania zmianą
 • Analiza wykonalności rozwiązania problemu pod kątem jego niewystarczalności, deficytu zasobów oraz negatywnych skutków projektowanego rozwiązania

Odpowiedzi na pytania zgłaszane przez uczestników, podsumowanie szkolenia

Czas trwania

2 dni, 10.00-16.00 i 9.00-15.00

Prelegenci

Menadżer, certyfikowany audytor wewnętrzny (CRMA CGAP), SCRUM Master (PSM), akredytowany coach.

Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w obszarze zarządzania projektami audytowymi oraz ponad piętnastoletnie w prowadzeniu szkoleń.

Przez wiele lat współpracował z Radą Instytutu Audytorów Wewnętrznych ds. Standardów Audytu Wewnętrznego. Pełnił również funkcję lidera Podkomisji INTOSAI ds. Standardów Kontroli Wewnętrznej. Specjalizuje się w zagadnieniach zarządzania zmianą, oceny i wdrażania systemów kontroli i zarządzania ryzykiem, a także oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego.

W swojej pracy wykorzystuje narzędzia Design Thinking, UX Design, Thinking Tools (Jonah TOC) oraz podejście oparte na zwinnym zarządzaniu projektami (SCRUM, Agile PM).

Z wykształcenia prawnik. Ukończył również m.in. studia podyplomowe z Psychologii Przywództwa, Akademię Trenera Biznesu oraz Akademię Coachingu. 

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 390
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!