Nowe regulacje prawne w zakresie egzekucji administracyjnej po nowelizacji przepisów

O szkoleniu

Nowe regulacje prawne w zakresie egzekucji administracyjnej po nowelizacji przepisów
Kto powinien wziąć udział?
CELE SZKOLENIA:

Celem postępowania egzekucyjnego jest doprowadzenie do przymusowego wykonania obowiązku, który nie został wykonany dobrowolnie. Jednak obowiązujące do niedawna przepisy wykorzystywane były częstokroć przez zobowiązanych do przedłużania postępowania. Zmiana przepisów w zakresie postępowania egzekucyjnego przede wszystkim ma na celu wyeliminowanie tego rodzaju postępowania. Przystępując do zmian w pierwszej kolejności powołano nowe instytucje, wprowadzono zmiany w przepisach dot. upomnień, wprowadzono nowe zasady prowadzenia egzekucji z nieruchomości oraz nowe zasady współpracy międzynarodowej w dochodzeniu należności publicznoprawnych.
Mając na uwadze specyfikę postępowania egzekucyjnego w administracji, a przez to i nieustannie powstające problemy w codziennej pracy, omawiane zagadnienia w oparciu o znowelizowaną ustawę, doktrynę oraz co najważniejsze z punktu widzenia praktyki, orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego kierowane jest przede wszystkim do praktyków zajmujących się postępowaniem administracyjnym. Przedstawione zagadnienia pozwolą w przyszłości uniknąć szeregu niepotrzebnych błędów i ułatwią poruszanie się w skomplikowanej problematyce postępowania egzekucyjnego w administracji.

Program szkolenia

W PROGRAMIE:

Zasady postępowania egzekucyjnego
Cel i założenia nowelizacji. Uzasadnienie do projektu zmian.
Nowe definicje w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Zmiany w zakresie upomnień
Tytuł wykonawczy
Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego
Nowe zasady prowadzenia egzekucji z nieruchomości.
Nowe zasady współpracy międzynarodowej w dochodzeniu należności publicznoprawnych

Czas trwania

10:00-16:00

Prelegenci

Tomasz J. Lewandowski - doktor nauk prawnych, radca prawny, Koordynator Zespołu Radców Prawnych w Związku Międzygminnym Gospodarki Odpadami Aglomeracji Poznańskiej, adiunkt w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu, przygotowuje rozprawę habilitacyjną z zakresu postępowania przed sądami administracyjnymi w systemie kontynentalnym oraz w common law, a także były starszy asystent sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu, związany z sądownictwem administracyjnym przez ponad 10 lat, były ekspert prawny w Instytucie Badawczym Logistyki i Magazynowania w Poznaniu. Autor publikacji, komentarzy oraz glos z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego, egzekucyjnego, sądowoadministracyjnego oraz samorządu terytorialnego. Współautor procedur do programu Lex Navigator Postępowanie Administracyjne.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wolters Kluwer

01-208 Warszawa

Przyokopowa 33

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
+vat
450
Cena zawiera:
  • Koszt obejmuje: serwis kawowy i lunch materiały szkoleniowe zaświadczenie ukończenia szkolenia
Zapisz się

Organizator

Szkolenia ABC a Wolters Kluwer business
01-231 Warszawa
Płocka 5a
woj. mazowieckie
Wiedza, która procentuje. Szkolenia ABC a Wolters Kluwer business dotychczas Centrum Edukacji Wydawnictwa KiK powstało w 1998 roku przy Wydawnictwe KiK Konieczny i Kruszewski. Od 2000 roku działaliśmy w ramach Polskich Wydawnictw Profesjonalnych S...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

KOSZT UDZIAŁU: 450 zł +23% VAT/ os

Uwaga: udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów szkoleniowych wymaganych przez OIRP/ORA

Informujemy, że dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych koszt szkolenia zwolniony jest z podatku VAT. Uczestników, których dotyczy zwolnienie z podatku VAT prosimy o dołączenie do zgłoszenia na szkolenie stosowanego oświadczenia podpisanego przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań na rzecz danej instytucji. W przypadku braku oświadczenia do w/w stawki doliczmy 23% VAT.

Oświadczenie VAT - o finansowaniu ze środków publicznych - pobierz doc >>

Koszt obejmuje:

serwis kawowy i lunch
materiały szkoleniowe
zaświadczenie ukończenia szkolenia

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELI

Dominika Telega
tel. 22 535 83 16
tel. 022 535 83 23
fax. 022 535 81 34
e-mail: dtelega@wolterskluwer.pl , e-mail: arozko@wolterskluwer.pl
lub e-mail: szkolenia@wolterskluwer.pl

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Szkolenia ABC a Wolters Kluwer business
01-231 Warszawa Płocka 5a
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!