Szkolenie

OCENA I FINANSOWANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH WEDŁUG METODYKI UNIDO

O szkoleniu

Cel szkolenia
Przekazanie wiedzy z zakresu analizy efektywności projektów według metodyki UNIDO, a także oceny kosztu kapitału służącego do finansowania inwestycyjnej działalności firmy.

Metody szkolenia
• ćwiczenia z użyciem komputerów
• case study
• dyskusja
• mini wykład
• prezentacja

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu
• nabycie wiedzy z zakresu projektów inwestycyjnych oraz długoterminowych decyzji finansowych
• nabycie umiejętności wykorzystywania najważniejszych funkcji finansowych do podejmowania długoterminowych decyzji
• nabycie umiejętności oceny efektywności ekonomicznej projektu inwestycyjnego
• nabycie umiejętności wskazania zastosowania narzędzi dla podejmowania długoterminowych decyzji finansowych
• możliwość skonsultowania własnych problemów w trakcie zajęć
Kto powinien wziąć udział?
Adresaci szkolenia
• kadra ekonomiczna i inżynierska każdego szczebla (od najwyższego do operacyjnego)
• pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji w zakresie budowy budżetów operacyjnych i inwestycyjnych
• osoby nie będące księgowymi
• osoby zarządzających projektami
• osoby zainteresowane tematyką

Program szkolenia

Moduł I - Wartość pieniądza w czasie

1. Podstawowe zagadnienia z zakresu finansów firmy
2. Istota i elementy rachunku efektywności inwestycji
3. Czas i jego znaczenie w planowaniu wyników ekonomicznych firmy:
• przyczyny zmienności wartości pieniądza w czasie
• pojęcie stopy procentowej i jej praktyczne zastosowanie
• najważniejsze techniki obliczeniowe:
- wartość przyszła - Future Value ( FV )
- wartość obecna - Present Value ( PV )
- wartość przyszła i obecna przepływów pieniężnych
- płatności okresowe i renta dożywotnia
- efektywna roczna stopa procentowa
4. Ćwiczenia z zakresu zmiany wartości pieniądza w czasie

Moduł II - Analiza finansowa firmy w aspekcie zdolności do finansowania inwestycji

1. Wstępna ocena sprawozdań finansowych firmy
• dynamika, tempo a struktura bilansu i rachunku zysków
• analiza cash flow

2. Analiza wskaźnikowa - główne narzędzie oceny finansowej przedsiębiorstwa
• zasady tworzenia i interpretacja podstawowych wskaźników
• wskaźniki płynności:
- statyczne metody pomiaru płynności finansowej
- rynkowa korekta płynności finansowej
- wskaźniki oparte na cash flow (przepływach pieniężnych)
• wskaźniki rentowności (efektywności, zyskowności), model DuPonta,
• wskaźniki sprawności (aktywności) działania
• wskaźniki zadłużenia i wskaźniki długu

3. Praktyczny przykład kompleksowej oceny ekonomiczno-finansowej wybranej firmy
4. Inwestycyjne przepływy pieniężne ( NET CASH FLOW - NCF )
• Planowanie nakładów na niezbędny kapitał obrotowy przedsięwzięcia inwestycyjnego

Moduł III - Metody oceny efektywności projektów inwestycyjnych i źródeł finansowania

1. Badanie opłacalności projektów inwestycyjnych:
• Metody proste:
- kalkulacyjny okres zwrotu nakładów inwestycyjnych
- kompensacyjny okres zwrotu
- stopa zwrotu
- analiza progu rentowności: dla jednego i wielu asortymentów produkcji bądź usług
• Metody dynamiczne:
- wartość kapitałowa netto - NPV
- wewnętrzna stopa zwrotu - IRR
- zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu - MIRR

2. Ćwiczenia z badania opłacalności projektów inwestycyjnych
3. Koszt kapitału przedsiębiorstwa:
• składniki kapitału przedsiębiorstwa,
• średnioważony (WACC) i krańcowy koszt kapitału (MCC),
• kształtowanie struktury kapitału przedsiębiorstwa i jej wpływ na koszt kapitału
• efektywność finansowania kapitałami obcymi - efekt dźwigni finansowej

4. Alternatywne źródła finansowania działalności firmy.
5. Ćwiczenia z wyznaczania kosztu kapitału i źródeł finansowania

© Copyright dr Janusz Nesterak

Czas trwania

Program szkolenia obejmuje 14 godzin dydaktycznych
• I DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 15.30 z przerwami na kawę i obiad
• II DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 15.30 z przerwami na kawę i obiad

Prelegenci

Cytat
DR JANUSZ NESTERAK - Ekspert w dziedzinie controllingu i zarządzania finansami. Specjalizuje się we wdrażaniu procesów biznesowych, opartych na controllingu oraz systemów informatycznych klasy Business Intelligence, wspomagających controlling w obszarze hurtowni danych, budżetowania i wielowymiarowej analizy danych. Wieloletni trener szkoleń biznesowych. Posiada bogate doświadczenie praktyczne, jest współautorem wielu ekspertyz ekonomiczno-finansowych, wycen firm i studiów wykonalności projektów inwestycyjnych. Szkolenia prowadzi w formie warsztatu, stawiając na praktyczny aspekt przekazywanej wiedzy. Jest aktywnym uczestnikiem życia gospodarczego oraz doradcą zarządów firm w obszarze zarządzania i finansów. Ekspert i trener Szkoły Controllingu i Szkoły Finansów.

Gdzie i kiedy

Warszawa 29 lutego - 1 marca 2012
Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego miejsca zajęć

Warszawa

zostaną wysłane do Państwa wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 5 dni przed terminem szkolenia

woj. mazowieckie

Weź udział

Cena 1
W przypadku, gdy szkolenie ma charakter usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz jest finansowane w całości lub w co najmniej 70 % ze środków publicznych, to koszt szkolenia jest zwolniony z podatku VAT
1290 PLN
Cena zawiera:
  • W ramach szkolenia oferujemy: materiały szkoleniowe; lunch oraz przerwy kawowe; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; profesjonalizm trenera; możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia; profesjonalizm organizatora
Weź udział

Organizator

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin
Inzynierska 8
woj. lubelskie
O NAS Jesteśmy rzetelną i profesjonalną firmą realizującą szkolenia biznesowe, ukierunkowaną na rozwój i doskonalenie kapitału ludzkiego organizacji. WIZJA Chcemy wykorzystywać nasze wspólne doświadczenie i wiedzę, aby nadać nowy wymiar szkoleni...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia oraz dokonanie płatności przed rozpoczęciem zajęć. W momencie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać płatności najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Istnieje możliwość płatności w innym terminie po uzgodnieniu z organizatorem.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem zajęć nie zostaną Państwo obciążeni kosztami szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym niż 7 dni przed terminem szkolenia bądź niestawienie się na szkoleniu, spowoduje obciążenie Państwa pełnymi kosztami.

Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
W przypadku, gdy trener z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć bądź zmiany osoby prowadzącej. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie. Z przyczyn niezależnych od organizatora zastrzega on sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin Inzynierska 8
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!