Prowadzenie i tworzenie dokumentacji pracowniczej po ostatnich zmianach oraz praktyczne wzory niezbędnych dokumentów

O szkoleniu

W 2019 roku zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej uległy radykalnym zmianom wynikającym w głównej mierze z konieczności dostosowania dotychczasowych przepisów do wymogów RODO oraz z faktu umożliwienia jej prowadzenia w formie papierowej lub elektronicznej, w zależności od decyzji pracodawcy.

W trakcie szkolenia w sposób szczegółowy zostaną omówione zasady dotyczące zakresu, sposobu i warunków prowadzenia oraz przechowywania dokumentacji zarówno w tradycyjnej formie papierowej, jak i elektronicznej; procedury dotyczące zmiany postaci dokumentacji pracowniczej, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań dotyczących dokumentacji elektronicznej oraz kwestie związane z udostępnianiem, wydawaniem i niszczeniem dokumentacji pracowniczej w związku z konwersją postaci dokumentacji lub zakończeniem ustawowego okresu jej przechowywania.

Szkolenie uwzględnia aktualny stan prawny w omawianym zakresie oraz najświeższe stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podczas szkolenia omówione zostaną również przepisy wprowadzone na mocy tzw. Koronaustawy i jej kolejnych nowelizacji (TARCZ ANTYKRYZYSOWYCH), które rzutują na obowiązki w sferze zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
Dlaczego warto wziąć udział?

Udział w szkoleniu jest okazją do zdobycia wiedzy niezbędnej do należytego stosowania nowych przepisów w praktyce. Nowe regulacje zostaną omówione na tle praktycznych przykładów, co umożliwia lepsze zrozumienie ich istoty. Prowadzący szkolenie podejmie próbę rozstrzygnięcia wielu kontrowersji pojawiających się na tle zmieniającej się regulacji prawnej, odnosząc się przy tym do poglądów doktryny oraz stanowisk Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

Kto powinien wziąć udział?

Pracodawcy i pracownicy, zwłaszcza osoby zajmujące się obsługą kadrowo-płacową przedsiębiorstw, jak również osoby, które chcą poszerzyć swą wiedzę z omawianego tematu.

Program szkolenia

1. Pojęcie i zakres dokumentacji pracowniczej,

2. Ochrona danych osobowych w stosunkach pracy,

 • Dane, których może żądać pracodawca od kandydata do pracy i pracownika,
 • Dane zwykłe oraz dane wrażliwe, w tym dane biometryczne,
 • Dane pozyskiwane na podstawie przepisów prawa i/lub zgody osoby, której dotyczą,

3. Zasady prowadzenia akt osobowych i dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy,

 • Warunki prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej,
 • Papierowa i elektroniczna postać dokumentacji pracowniczej,
 • Okresy przechowywania,
 • Udostępnianie i wydawanie dokumentacji osobom uprawnionym,
 • Ustawa o języku polskim a dokumentacja pracownicza,
 • Przechowywanie dokumentacji nieprzewidzianej w przepisach,
 • Niszczenie dokumentacji pracowniczej,

4. Omówienie poszczególnych dokumentów wchodzących w skład dokumentacji pracowniczej, zasad ich tworzenia oraz związanych z nimi praw i obowiązków stron stosunku pracy,

5. Postępowanie z dokumentacją pracowniczą w szczególnych przypadkach

 • Zniszczenie lub zagubienie,
 • Przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę,
 • Upadłość lub likwidacja pracodawcy,

6. Najczęstsze błędy związane z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej,

7. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o dokumentacji pracowniczej.

Czas trwania

09:00-14:00

Prelegenci

Piotr Wąż

doktor nauk prawnych, były wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy oraz członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, wykładowca, szkoleniowiec, konsultant, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług przy Sądzie Okręgowym w Katowicach.

Gdzie i kiedy

Online 22 marzec 2022

Rejestracja

Cena promocyjna
za zapisy do 15.03
315
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę
355
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c.
32-087 Zielonki k. Krakowa
ul. Wiarusa 11 lok.1
woj. małopolskie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c.
32-087 Zielonki k. Krakowa ul. Wiarusa 11 lok.1
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!