Szkolenie: Reprezentacja i reklama w prawie podatkowym Rok 2011- Poznań

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/reprezentacja-i-reklama-w-prawie-podatkowym-rok-2011-poznan-25924-id106

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Miejsce: Poznań
Data: 2011-06-14
Kod: RIR110614
Prowadzący: Paweł Małecki
Godzin: 6 lekcyjnych
Cena: 549 PLN (675.27 PLN z VAT)
Termin płatności: 2011-06-07

Szkolenie skierowane jest do:

Pracowników działów finansowo- księgowych i działów rachunkowości

Program szkolenia:

Program szkolenia / seminarium

1. Definicja reprezentacji i reklamy - elementy rozróżniające reklamę od reprezentacji

2. Świadczenie usług oraz przekazanie i zużycie towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy w świetle uregulowań podatku VAT:

- wydatki na reprezentację i reklamę niepodlegające VAT

- prezenty o małej wartości, próbki, materiały reklamowe i informacyjne

- przekazanie a zużycie towarów na cele reprezentacji i reklamy

- import oraz wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów o charakterze reklamowych, zasady rozliczenia towarów nabytych i przekazywanych nieodpłatnie

- zakup usług obcych na potrzeby reprezentacji i reklamy

- refakturowanie zakupionych usług

- import usług reklamowych, usługi reklamowe nie podlegające VAT

- zasady potrącania podatku naliczonego, w przypadku świadczenia usług oraz przekazania lub zużycia towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy

3. Wydatki na reprezentację i reklamę w świetle ustawy o podatku dochodowym (CIT)

- zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów

- klasyfikacja wydatków jako wydatki na reklamę lub reprezentację,

- zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na reprezentację (przed zmianami), w tym: upominki i poczęstunki dla kontrahentów, posiłki w trakcie konferencji i szkoleń, organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych itd.,
- podatek VAT należny i naliczony a koszty uzyskania przychodów – zasady zaliczania.

- organizacja szkoleń o charakterze reklamowym i instrukcyjnym,

- reklama a marketing/oferta sprzedaży/informacja handlowa - skutki podatkowe,

- wysyłanie materiałów reklamowych do osób przypadkowo wybranych

- tablice reklamowe, degustacje, upominki reklamowe, plakaty, udział w targach i konferencjach itp. - zasady rozliczeń podatkowych,


II. SPONSORING

1. Rozliczenie sponsoringu na gruncie ustawy VAT,

2. Opodatkowanie podatkiem dochodowym stron umowy sponsoringu:

- zasady dokumentowania i zaliczania wydatków sponsora do kosztów uzyskania przychodów

- udział w targach i imprezach reklamowych,

- organizacja konkursów i turniejów – skutki podatkowe,

III. SPRZEDAŻ PROMOCYJNA

1. Zasady rozliczania sprzedaży premiowej na gruncie VAT

- warunki uznania sprzedaży za sprzedaż premiową

- możliwość potrącania podatku naliczonego

- przypadki niewystępowania VAT należnego

- rabaty

2. Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych i fizycznych

- upominki premiowe, nagrody w konkursach i losowaniach – zaliczanie wydatków do kosztów uzyskania przychodów ,

- opodatkowanie zwycięzców konkursów i promocji – obowiązki płatników – opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

- skutki w podatku dochodowym od osób fizycznych w tytułu nieodpłatnych świadczeń związanych z promocją lub reklamą.

3. Skutki na gruncie ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych

Informacje o prelegentach:

Paweł Małecki

Doradca podatkowy, wieloletni praktyk. Jest autorem książki i kilku publikacji z zakresu prawa podatkowego. Jest członkiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych (organ władzy wykonawczej Krajowej Izby Doradców Podatkowych), Komisji Prawa Podatkowego (organ opiniujący akty prawne dotyczące prawa podatkowego) oraz Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Doradców Podatkowych.

Od 2001 r. jest członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego przy Ministerstwie Finansów, przeprowadzającej egzaminy na doradców podatkowych. Prowadzi wykłady z zakresu prawa podatkowego na szkoleniach doradców z Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz na kierunku Doradztwo Podatkowe prowadzonym przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza.

Wydarzenia towarzyszące:

Promocja, reklama, sponsoring - problemy podatkowe- Katowice

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 675 - PLN

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe i po- szkoleniowe; bufet kawowy; profesjonalny wykładowca

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Przesłanie zgłoszenia i wpłacenie odpowiedniej kwoty do czasu rozpoczęcia szkolenia
Informacja nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego. Aktualna oferta cenowa tylko na stronie par.edu.pl oraz u konsultantów PAR, kontakt (22) 526 30 50-55.

Wydarzenie: Reprezentacja i reklama w prawie podatkowym Rok 2011- Poznań