Rewolucyjne zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

O szkoleniu

Trwa proces legislacyjny dotyczący bardzo obszernej i gruntownej nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Na szkoleniu omówimy przyjęte najnowsze zmiany prawne, a także weryfikację procedury Niebieskiej Karty.

Zgodnie z aktualnie przyjętymi przez Sejm zapisami, m.in. pojęcie przemocy w rodzinie ma zostać zastąpione przemocą domową, a do zapisów ustawy zostało wprowadzone również nie występujące wcześniej pojęcie przemocy ekonomicznej. Celem nowelizacji przepisów, zgodnie z uzasadnieniem Ministerstwa Rodziny i Polityki społecznej, ma być dostosowanie regulacji prawnych do obecnych wyzwań oraz lepsza ochrona osób pokrzywdzonych przemocą.

Rozwiązania zawarte w ustawie mają na celu poprawę funkcjonowania systemu przeciwdziałania przemocy na szczeblu centralnym, regionalnym oraz na szczeblu samorządu terytorialnego.

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności zastosowania w praktyce nowych przepisów związanych z obszerną nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Podczas szkolenia omówimy również nowe instytucje prawne pojawiające się w wyniku nowelizacji i sposoby ich implementacji do działania i funkcjonowania instytucji pomocowych.

Dlaczego warto wziąć udział?
 • najnowsza wiedza na temat rewolucyjnych zmian w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • umiejętność realizowania nowych obowiązków w ramach realizacji procedury Niebieskie Karty oraz obowiązków prawnych po stronie instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy.
Kto powinien wziąć udział?
 • członkowie zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych,
 • pracownicy ośrodków pomocy społecznej,
 • powiatowych centrów pomocy rodzinie,
 • pracownicy komend policji i kuratorzy sądowi.

Program szkolenia

 1. Redefinicja pojęcia przemocy w rodzinie
 2. Rodzaje przemocy
 3. Osoba doznająca przemocy
 4. Osoba stosująca przemoc
 5. Rodzaje programów pomocowych i uczestnictwo gmin oraz powiatów
 6. Kwalifikacje osób zajmujących się profilaktyką przemocową
 7. Obowiązki członków zespołu interdyscyplinarnego
 8. Zmiany w zakresie funkcjonowania grup roboczych
 9. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w ramach posiedzeń ZI
 10. Uchylanie się sprawcy przemocy od współpracy
 11. Grupy diagnostyczno – pomocowe i ich zadania
 12. Zmiany w procedurze Niebieskie karty
 13. Ochrona danych sprawców i pokrzywdzonych
 14. Utworzenie Zespołu Monitorującego i jego zadania
 15. Zmiany w przepisach szczególnych

Czas trwania

1 dzień, 10.00-16.00

Prelegenci

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji, aktualnie wykładowca akademicki. Trener, prawnik w kancelarii prawnej, inspektor ochrony danych w grupie kapitałowej i spółkach podległych. Specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym, sądowym postępowaniu egzekucyjnym i prawie ochrony danych osobowych, a także w prawie pomocy społecznej i szeroko rozumianym prawie socjalnym i opiekuńczym.
Autor licznych publikacji naukowych i opinii prawnych. Wieloletni konsultant i trener firm doradczych. Ceniony dydaktyk i praktyk. Zajmuje się szkoleniami pracowników urzędów administracji publicznej na szczeblu centralnym i terenowym oraz prawników praktyków, a także pracowników przedsiębiorstw i spółek. Specjalista w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców oraz wdrażania standardów ochrony danych osobowych w organizacjach polskich i zagranicznych, gdzie pełni funkcję inspektora ochrony danych.
Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne wielokrotnie nagradzany licznymi stypendiami doktorskimi i motywacyjnymi oraz Nagrodą Rektora UŁ III stopnia.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
590
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!