Szkolenie

Składki ZUS w 2012 – zasady, zmiany, interpretacje

O szkoleniu

Cel szkolenia:
W trakcie warsztatów zostaną omówione najważniejsze zagadnienia dotyczące aktualnych i planowanych w 2012 roku zmian w przepisach prawa dotyczących zasad naliczania, potrącania, deklarowania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz fundusze poza ubezpieczeniowe a także zasad prowadzenia dokumentacji z zakresu ZUS.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie kierowane jest do osób zatrudnionych w działach kadr i płac, działach księgowości, biur rachunkowych oraz do osób zarządzających firmą odpowiedzialnych za rozliczanie wynagrodzeń pracowników.

Program szkolenia

Rodzaje ubezpieczeń i składek do poboru których zobowiązany jest ZUS.
Pojęcie tytułu do ubezpieczeń społecznych.
Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym (pracowników, osób pobierających zasiłki macierzyńskie oraz przebywających na urlopach wychowawczych – z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2012r., zleceniobiorców – z uwzględnieniem zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu od 2011r., osób wykonujących umowy o dzieło – z własnym pracownikiem, w czasie urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego, osób prowadzących pozarolniczą działalność, członków zarządu, członków rad nadzorczych.
Zasady rozstrzygania zbiegów do ubezpieczeń społecznych z więcej niż jednego tytułu.
Stopy procentowe składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasady ich naliczania. (ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie rentowe – zmiana stopy procentowej 2012, ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie chorobowe).
Ustalanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, osób pobierających zasiłki macierzyńskie oraz osób przebywających na urlopach wychowawczych, zleceniobiorców, członków rad nadzorczych. Wyłączenia z podstawy wymiaru składek. Świadczenia na rzecz pracowników a składki ZUS.
Korekty dokumentów rozliczeniowych w związku z przekroczeniem rocznej podstawy wymiaru składek i rozliczenie nadpłaconych składek – wskaźniki i zasady w 2012 roku. Nowe terminy korygowania dokumentów ZUS.
Ustalanie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, zasady obniżania składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości podatku naliczonego z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 2011r.
Zasady pomniejszania zaliczki na podatek o składkę zdrowotną
Świadczenia na rzecz pracowników a podstawa wymiaru składek
Umowa zlecenia z uwzględnieniem zmian dotyczących rozliczeń składkowych obowiązujących od 2011r.
Wynagrodzenie członka rady nadzorczej będącego równocześnie pracownikiem z uwzględnieniem zmian od 2011r, dotyczących obniżania składki zdrowotnej.
Nowa wersja Programu Płatnik 8.01.001 obowiązująca od stycznia 2010r. – zmiany i funkcjonalność. Dokument ZUS RMUA w 2012 roku – obowiązki płatnika składek.
Obowiązki płatnika składek (zasady dokonywania zgłoszenia płatnika składek, zasady dokonywania zgłoszeń do ubezpieczeń – nowy formularz od 2010r. – ZUS ZSWA, stosowanie odpowiednich kodów tytułów do ubezpieczeń – zmiana kodów tytułu ubezpieczenia od 2010r.
Okresy przedawnienia w zakresie składek ZUS – zmiany 2011 / 2012.
Podstawa wymiaru, rozliczanie i opłacanie składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z uwzględnieniem zmian od 2009r.
Nowa składka na Fundusz Emerytur Pomostowych od 2010r. Wysokość, podstawa wymiaru, zasady rozliczania.
Zasady ustalania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe.
Wskaźniki i stawki obowiązujące w 2012r.

Czas trwania

1 dzień

Prelegenci

Cytat
trener Effect Group

Gdzie i kiedy

Katowice 19 listopada 2012
hotel

Katowice

do ustalenia

woj. śląskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 21 września 2012
hotel

Warszawa

do ustalenia

woj. mazowieckie

Zapisz się

Organizator

Effect Group Sp. z o.o.
01-443 Warszawa
Erazma Ciołka 16
woj. mazowieckie
Effect Group Sp. z o.o. to firma szkoleniowo-doradcza która działa na rynku szkoleń od II połowy 2006 roku i specjalizuje się w zwiększaniu efektywności na wszystkich poziomach organizacji, poprzez udostępnianie sprawdzonej wiedzy i doświadczenia zaw...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

formularz zgłoszenia,
płatność po szkoleniu

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Effect Group Sp. z o.o.
01-443 Warszawa Erazma Ciołka 16
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!