Szkolenie

SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI PRACY W BIURZE ZARZĄDU

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych aspektów funkcjonowania biura zarządu, ze szczególnym uwzględnieniem:
- roli, zadań i uprawnień osób odpowiedzialnych za jego skuteczne prowadzenie
- formalno-prawnych wymogów i ograniczeń w zakresie funkcjonowania organów spółki
- procedur obiegu dokumentów w spółce i sposobów eliminowania błędów formalno-prawnych w dokumentacji
- zasad postępowania i działania biura w sytuacjach kryzysowych
Kto powinien wziąć udział?
zainteresowani tematyką szkolenia

Program szkolenia

ZARZĄD
* skład oraz sposób powoływania i odwoływania Członków Zarządu; * mandat i kadencja Członków Zarządu, * zasady organizacji posiedzeń Zarządu, * prawa i obowiązki Członków Zarządu; * zasady prowadzenia spraw spółki i reprezentacji spółki; * odpowiedzialność Członków Zarządu wobec spółki; * odpowiedzialność Członków Zarządu wobec wierzycieli spółki; * formy i zasady zatrudniania Członków Zarządu
RADA NADZORCZA
* zasady powoływania i odwoływania Członków Rady Nadzorczej; kompetencje Członków Rady
Nadzorczej a kompetencje Zarządu; * pojęcie i zasady sprawowania stałego nadzoru oraz czynności nadzorczych przez Rad ę Nadzorczą i ich wpływ na funkcjonowanie Zarządu; *kompetencje Zarządu i Rady Nadzorczej a ich wzajemne relacje w systemie organów spółek kapitałowych;
BIURO ZARZĄDU A WŁAŚCIWE FUNKCJONOWANIE SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH
* znaczenie biura zarządu dla właściwego funkcjonowania spółki; * organizacja posiedzeń zarządu i rady nadzorczej – aspekty praktyczne: przygotowywanie materiałów na posiedzenie zarządu i rady nadzorczej tj. zasady zwoływania, przygotowania zaproszeń, materiałów, projektów uchwał, sporządzanie protokołów; archiwizacja dokumentacji zarządu i rady nadzorczej; omawianie treści w/w dokumentów – praca na dokumentach; studia praktyczne – sporządzanie protokołu z posiedzenia zarządu;* organizacja posiedzeń zarządu i rady nadzorczej a nowoczesne rozwiązania techniki;* organizacja posiedzeń zgromadzenia wspólników oraz walnego zgromadzenia akcjonariuszy: przygotowywanie projektów materiałów na ZW/WZ; zasady zwoływania, przygotowania zaproszeń, materiałów, projektów uchwał, sporządzanie protokołów; archiwizacja dokumentacji zw/wz; omawianie treści w/w dokumentów – praca na dokumentach; studia praktyczne – przygotowywanie zaproszeń na ZW/WZ; * praktyczne, najczęściej występujące błędy prawne i organizacyjne związane ze zwoływaniem i przebiegiem zgromadzenia wspólników/walnego zgromadzenia oraz odpowiedzialność Zarządu za takie błędy; * biuro zarządu a księga protokołów zw/wz; księga udziałów/księga akcyjna; zasady sporządzania w/w dokumentów; * biuro zarządu a umowy – zagadnienia prawne poświęcone zasadom sporządzania umów; * praktyczne przykłady dokumentacji spółek kapitałowych; statut spółki; regulamin organizacyjny; regulamin zarządu; regulamin rady nadzorczej; regulamin zw/wz; * zasady sporządzania pism wychodzących ze spółki; * ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa i informacji niejawnych; * biuro zarządu jako „nadzorca” właściwego prowadzenia dokumentacji spółki;
NOWELIZACJA KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH
ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU ZA NIEWŁAŚCIWE PROWADZENIE DOKUMENTACJI SPÓŁKI
* odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa;* odpowiedzialność wobec spółki i wobec wierzycieli spółki; * inne rodzaje odpowiedzialności;
ZATRUDNIANIE CZŁONKÓW ZARZĄDU
* stosunek organizacyjny a stosunek obligacyjny; * zarząd strategiczny a zarząd operacyjny;
* kontrakt menadżerski; * umowa o pracę;
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY – TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY Z PUNKTU WIDZENIA PRACOWNIKA BIURA ZARZĄDU
* rodzaje rejestrów w Krajowym Rejestrze Sądowym; * przedmiot wpisów; * domniemania związane z wpisami do rejestrów; * aktualizacja i prawdziwość danych umieszczonych w KRS - środki umożliwiające zapewnienie powinności aktualizacji danych; * postępowanie rejestrowe – aspekty teoretyczne i praktyczne; * przepisy umożliwiające przyspieszenie postępowania rejestrowego; * rodzaje rejestrów w Krajowym Rejestrze Sądowym; * opłaty w postępowaniu rejestrowym; * najczęstsze błędy praktyczne związane z postępowaniem rejestrowym

Czas trwania

2 dni, 18 godz. dydaktycznych

Prelegenci

Cytat
doświadczony trener, cieszący się dużym uznaniem wśród uczestników

Gdzie i kiedy

Zakopane 17 - 19 października 2016
hotel 3*

34-500 Zakopane

.

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 20 - 22 września 2012
hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 20 - 22 września 2012
Hotel**** Belverdere

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 28 lutego - 2 marca 2011
hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Zapisz się

Cena 1
pln netto
1870 PLN
Cena zawiera:
  • – zakwaterowanie w pokoju 2 osobowym o wysokim standardzie – pełne wyżywienie – od kolacji w dniu poprzedzającym szkolenie do obiadu ostatniego dnia szkolenia – udział w zajęciach – zestaw materiałów szkoleniowych – przerwy kawowe – udział w imprezach regionalnych – imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia Rezerwacja pokoju 1osobowego za dodatkową opłatą 130 zł/doba+VAT Pobyt osoby towarzyszącej jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem. Istnieje możliwość udziału w szkoleniu w opcji bez zakwaterowania i wyżywienia. W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z biurem.
Zapisz się

Organizator

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin
Legionowa 2/42
woj. lubelskie
Misją EDU-SKILLS SZKOLENIA I DORADZTWO jest świadczenie usług szkoleniowych i doradczych na najwyższym poziomie oraz przekazywanie aktualnej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem. Doświadczenie ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

przesłanie podpisanej karty zgłoszenia

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin Legionowa 2/42
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!