SZWO i F-gazy: obowiązujące przepisy i planowane zmiany

O szkoleniu

Ustawa o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych dotyczy przedsiębiorców, którzy mają do czynienia z czynnikami chłodniczymi będącymi substancjami kontrolowanymi lub f-gazami. Czynniki takie występują w instalacjach wielkich chłodni magazynowych, ale także w mniejszych urządzeniach, jakimi są klimatyzatory czy lodówki. Duża część tych urządzeń musi posiadać prawidłowo założoną w Centralnym Rejestrze Operatorów (tzw. rejestr CRO) Kartę Urządzenia. Każde urządzenie zarejestrowane w CRO podlega obowiązkowym kontrolom szczelności wykonywanym przez uprawnionych serwisantów. Od 2020 r. wszedł w życie tzw. „zakaz serwisowy” tj. zakaz stosowania niektórych f-gazów do serwisowania i konserwowania, a od 2022 r. obowiązują także nowe zakazy dotyczące wprowadzania do obrotu urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Każdy, kto sprowadza czynniki chłodnicze podlega obowiązkowym rygorom związanym z ilością wprowadzanych gazów tzw. kontyngentom. Podmioty stosujące i wprowadzające do obrotu czynniki chłodnicze zobowiązane są do złożenie rocznego sprawozdania do Bazy Danych Sprawozdań (baza BDS). Skutkiem nieprzestrzegania przepisów ustawy są administracyjne kary pieniężne.

Kto powinien wziąć udział?

Na szkolenie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Program szkolenia

 1. Ustawa o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych
   
 2. Rozporządzenie 842/2006, Rozporządzenie 517/2014 – co obowiązuje, a co zostało uchylone
   
 3. Substancja kontrolowana czy fluorowany gaz cieplarniany:
  • jakie substancje to SZWO, a jakie to f-gazy,
  • czy wszystkie urządzenia chłodnicze/klimatyzacyjne zawierają SZWO lub F-gazy,
  • czynniki chłodnicze, których nie dotyczą powyższe przepisy.
   
 4. Operator urządzeń – kim jest i jakie obowiązki na nim spoczywają
   
 5. Tony ekwiwalentu CO2 – co oznaczają i jak poprawnie dokonywać ich przeliczenia
   
 6. Obowiązki związane z oznakowaniem tj. etykietowaniem urządzeń, pojemników
   
 7. Serwisanci:
  • kto może wykonywać serwis i przeglądy urządzeń, w tym w samochodzie ciężarowym chłodni i przyczepie chłodni,
  • zakaz serwisowy od 2020 r. – zabronione jest stosowanie fluorowanych gazów cieplarnianych o współczynniku GWP równym 2500,
  • wyposażenie techniczne podmiotów dokonujących kontroli szczelności,
  • jak sprawdzić serwisanta czy firmę serwisową.
   
 8. Certyfikaty dla personelu, certyfikaty dla przedsiębiorcy, zaświadczenia o odbytym szkoleniu – kogo dotyczą
   
 9. Nowe zakazy wprowadzania do obrotu urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych od 2022 r.
   
 10.  Dokumentacja prowadzona przez operatorów urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej:
  • Karty Urządzenia, Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej – obowiązkowe dokumenty,
  • które urządzenia podlegają obowiązkowi rejestracji w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej,
  • CRO – elektroniczna ewidencja przeglądów szczelności i pozostałych czynności wykonywanych w trakcie serwisu urządzeń.
   
 11. Obowiązkowa kontrola szczelności – kogo dotyczy, częstotliwość kontroli
   
 12. UDT jako jednostka certyfikująca personel i przedsiębiorców
   
 13. Jednostki wydające zaświadczenia o odbytym szkoleniu
   
 14.  Sieć Badawcza Łukasiewicza – wyspecjalizowana jednostka: jej prawa i obowiązki
   
 15. Obowiązki podmiotów prowadzących działalność związaną z systemami klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych; jakich pojazdów dotyczą te obowiązki
   
 16.  Rejestr przedsiębiorstw i operatorów, którym udzielono autoryzacji na przechowywanie halonów, przedsiębiorstw produkujących, stosujących lub wprowadzających nowe substancje oraz przedsiębiorstw prowadzących niszczenie substancji kontrolowanych
   
 17. Sprawozdawczość:
  • baza BDS – kto powinien się zarejestrować, jak dokonać rejestracji i jak złożyć sprawozdanie w tej bazie,
  • opłaty za emisję F-gazów lub SZWO: prawidłowy sposób obliczania, w którym sprawozdaniu należy je wykazywać, kto jest odpowiedzialny do ponoszenia tych opłat
   
 18. Informacje dotyczące likwidacji urządzeń bądź wymiany czynnika chłodniczego
   
 19. Sprowadzanie czynników chłodniczych – System kontyngentów
   
 20. Organy odpowiedzialne za kontrole – WIOŚ/PSP/KAS
   
 21. Administracyjne kary pieniężne i przepisy karne
   
 22. Planowane zmiany przepisów
   
 23. Konsultacje, dyskusja

Czas trwania

Zajęcia w godzinach: 10:00 – 16:00.

Prelegenci

Inspektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie kontroli przedsiębiorstw, których działalność ma wpływ na środowisko. Uczestnik wielu szkoleń i konferencji z szeroko rozumianych zagadnień związanych z ochroną środowiska. Koordynator wielu cykli kontrolnych realizowanych w ramach ogólnopolskich cykli kontrolnych zlecanych przez GIOŚ.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Centrum Konferencyjne Golden Floor Plaza (budynek Atlas Tower)

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena szkolenia
Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.
700
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Dostępne zniżki:
 • 7.14% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 7.14% przy zgłoszeniu min. 3 osób
Zapisz się

Organizator

AMG Szkolenia
20-576 Lublin
Bursztynowa 8/44
woj. lubelskie
AMG Szkolenia zajmuje się organizacją szkoleń stacjonarnych i online z szeroko rozumianej ochrony środowiska. Rozbudowując swoją bazę szkoleń dokładamy starań by sięgać po aktualne tematy, mogące sprostać realnym potrzebom branży oraz rynku pracy. Na...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

• Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie do AMG Szkolenia (Organizatora) prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie www.amgszkolenia.pl Organizator potwierdza otrzymanie formularza zgłoszeniowego wysyłając e-mail na adresy podane w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku braku informacji potwierdzającej w czasie 24 godzin – należy skontaktować się z Organizatorem.
• Przesłanie do AMG Szkolenia formularza zgłoszeniowego stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy podmiotem zgłaszającym a AMG Szkolenia, jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie, jest podstawą do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
• Płatność za szkolenie powinna być przekazana w formie przedpłaty w terminie do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia na n/w nr konta.
• Dokument pro-forma wystawiamy na życzenie. Po uzyskaniu zgody Organizatora istnieje możliwość zapłaty po szkoleniu.
   Nr konta: 37 1020 3176 0000 5602 0283 5627
• Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu. Rezygnacja z udziału w szkoleniu odbywa się wyłącznie w formie pisemnej i musi wpłynąć do Organizatora najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia. Organizator musi pisemnie potwierdzić  otrzymanie informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania pełnej opłaty. 
• Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia z przyczyn organizacyjnych oraz do wyznaczenia równoważnego zastępstwa w przypadku, gdy wykładowca nie będzie mógł prowadzić zajęć z ważnych przyczyn losowych.
• Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku zwrot przedpłaty będzie dokonany w terminie do 7 dni roboczych od daty odwołania. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
• Wszystkie informacje dotyczące organizacji szkolenia (potwierdzenie, odwołanie, zmiana terminu itp.) Organizator przekaże w formie pisemnej na adresy e-mail podane na formularzu zgłoszeniowym.
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych są wspólnicy spółki cywilnej AMG Szkolenia, Agnieszka Ochmańska, Grzegorz Ochmański z siedzibą w Lublinie, przy ul. Bursztynowej 8/44, kod pocztowy 20-576,  www.amgszkolenia.pl, e-mail: biuro@amgszkolenia.pl, tel. 789 172 032. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie w celu zawarcia umowy (formularz zgłoszeniowy) i realizacji szkolenia. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy. Ma Pani/Pan prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania i usunięcia podanych danych.
• Wyrażona w formularzu zgłoszeniowym zgoda marketingowa ma charakter dobrowolny i może zostać w każdej chwili wycofana. Zapewniamy realizację przysługujących Państwu uprawnień z zakresu ochrony danych osobowych, w tym prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich przenoszenia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie. Zgoda marketingowa dotyczy otrzymywania drogą elektroniczną wyłącznie informacji dotyczących planowanych szkoleń i ofert promocyjnych.
• Treści szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi. Na jakąkolwiek formę utrwalania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia AMG Szkolenia nie wyraża zgody.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

AMG Szkolenia
20-576 Lublin Bursztynowa 8/44
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!