Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/transport-drogowy-zmiany-i-nowosci-na-2020-rok-z-uwzglednieniem-zmian-spowodowanych-przez-emidemie-covid-19-74716-id17740

Informacje o szkoleniu

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cele szkolenia:

- uzyskanie przez uczestników informacji do jakich przewozów będą miały zastosowanie obowiązujące regulacje,

- poznanie przez uczestników szkolenia przepisów i zasad przygotowania i przechowywania dokumentacji związanej z wykonywaniem przewozu drogowego,

- pozyskanie wiadomości dotyczących odpowiedzialności za naruszenie obowiązujących przepisów,

- wypracowanie najlepszych rozwiązań.

Korzyści dla uczestników:

- możliwość zastosowania w praktyce zdobytej wiedzy,

- uzyskanie wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie przewozu drogowego,

- „świadomy” udział w postępowaniach prowadzonych przez organy kontrolne,

- możliwość wyjaśnienia problemów praktycznych,

- okazja do zapoznania się z najnowszymi regulacjami prawnymi, projektami zmian oraz interpretacjami.

Szkolenie skierowane jest do:

zarządzających transportem w przedsiębiorstwie, dyspozytorów i planistów, kierowników transportu, osób zajmujących się organizacją przewozów, osób, które pragną poszerzyć wiedzę z danej tematyki.

Program szkolenia:

 1. DOSTĘP DO RYNKU TRANSPORTOWEGO UE.
  • Zmiany oraz projekty zmian w ustawie o transporcie drogowym i przepisach transportowych UE.
  • Nowe zasady kontroli przewozu drogowego obowiązujące w 2020r. (zmiana od listopada 2019r.)
  • Zasady kontroli ruchu drogowego obowiązujące w 2020r. (zmiana od listopada 2019r.)
  • Stosowanie załączników dostawy o transporcie drogowym.
 2. ZMIANY W TRANSPORCIE DROGOWYM ZWIĄZANE Z COVID-19.
  • Tymczasowe odstępstwa w zakresie czasu pracy kierowców w związku z pandemią koronawirusa.
  • Konsekwencje wejście w życie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 3. ZABEZPIECZENIE I MOCOWANIE ŁADUNKÓW (ZMIANA OD LISTOPADA 2019R.)
  • Przepisy regulujące zabezpieczenie towarów w transporcie.
  • Cechy środków mocujących.
  • Metody mocowania ładunku.
  • Postępowanie z pojazdem - sankcje w Polsce i za granicą.
 4. CZAS PRACY KIEROWCÓW.
  • Przepisy regulujące czas pracy kierowców,
  • Taryfikator kar i mandatów.
 5. ZMIANY W SYSTEMIE MONITOROWANIA PRZEWOZU TOWARÓW (SENT).
  • Obowiązujące regulacje prawne.
  • Obowiązki podmiotów uczestniczących w drogowym przewozie towarów wrażliwych.
  • Kontrola przewozu towarów przewidziane w przepisach sankcje.
  • Wydłużenie do 31 sierpnia 2020r. okresu przejściowego w obrocie olejami opałowymi.
  • Zasady wywozu niektórych leków i wyrobów medycznych - zmiany związane z COVID-19.
 6. TRANSPORT ODPADÓW ZMIANY OD STYCZNIA 2020R.
  • Zasady krajowego oraz międzynarodowego (trans graniczne) przemieszania odpadów.
  • Odpowiedzialność karna i administracyjna za transport odpadów niezgodnie z przepisami.
  • Zmiany w BDO.
 7. TRANSPORT SUBSTANCJI CHEMICZNYCH I MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH.
  • Odpowiedzialność administracyjna, cywilna i karna za wyrządzone szkody.
 8. PRZEWOZY NIENORMATYWNE.
  • Struktura unijnych i polskich przepisów dotyczących przewozów nienormatywnych.
  • Następstwa wyroku TSUE z 2019r. w sprawie nacisków osi.
  • Projekty zmian.
 9. PODSUMOWANIE. PYTANIA I ODPOWIEDZI.

Informacje o prelegentach:

Praktyk. Specjalista z wieloletnim doświadczeniem w zakresie kontroli transportu drogowego. Bardzo ceniony przez uczestników szkoleń za dużą wiedzę praktyczną oraz klarowne przedstawianie prezentowanych zagadnień. Certyfikowany wykładowca i trener w dziedzinie transportu drogowego. Certyfikowany Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008, Środowiskowego wg ISO 14001:2004, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N-18001:2004 i OHSAS 18001:2007. Za swoje osiągnięcia uzyskał dyplom uznania od Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wykładowca na Studiach Podyplomowych. Prowadzi szkolenia w zakresie: mocowania ładunków, ruchu pojazdów nienormatywnych, SENT, kontroli masy, nacisków osi i wymiarów, szkolenia kandydatów na inspektorów transport drogowego, szkolenia inspektorów transport drogowego (dokształcające), przewozu drogowego odpadów, żywych zwierząt, materiałów szybko psujących się, dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne (ADR), doradców DGSA ADR, szkolenia w ramach kursów na Certyfikaty Kompetencji Zawodowych, w zakresie wydawania uprawnień przewozowych i inne. Wykonawca projektów szkoleniowych zamkniętych m.in. dla.: ArcelorMittal Distribution Solutions Poland Sp. z o.o., Bischof + Klein Polska GmbH, CAN-PACK S.A., CAN-PACK S.A. FPN w Bydgoszczy, CAT LC Polska Sp. z o.o., CLAAS Polska Sp. z o.o., CTL Logistics Sp. z o.o., Fabryka Maszyn „Bumar-Koszalin” S.A., Farby KABE Polska Sp. z o.o., Geis PL Sp. z o.o., Grupa WISS, HOBAS System Polska Sp. z o.o., IMPRESS DECOR POLSKA Sp. z o.o., ILS Sp. z o.o., Keller Polska Sp. z o.o., MA Polska S.A., MAN Bus Sp. z o.o., MAN Trucks Sp. z o.o., ORLEN KolTrans Sp. z o.o., NOVOL Sp. z o.o., OSS Straży Granicznej w Lubaniu, PKP LHS Sp. z o.o., POZ BRUK Sp. z o.o. Sp. J., Saint-Gobain HPM Polska Sp. z o.o., SP Medical Sp. z o.o., Schneider Electric Transformers Poland Sp. z o.o., TEMPO TP Sp. z o.o. Sp.k., TOTAL Polska Sp. z o.o.,

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 690 zł + 23% VAT za osobę- cena promocyjna
 • 790 zł + 23% VAT za osobę- cena po okresie promocji

Cena zawiera:

wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, obszerne, praktyczne materiały
szkoleniowe w segregatorze oraz materiały uzupełniające na płycie CD, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad, przerwy
kawowe.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o przesłanie zgłoszenia przy pomocy formularza online dostępnego powyżej.

W celu skorzystania z ceny promocyjnej prosimy o przesłanie formularza.


Wydarzenie: Transport drogowy- zmiany i nowości na 2020 rok z uwzględnieniem zmian spowodowanych przez emidemię COVID-19