URLOPY I NIEOBECNOŚCI ORAZ NOWE UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM – PO ZMIANACH PRAWNYCH 2015/2016

O szkoleniu

Doskonalenie umiejętności w zakresie udzielenia i rozliczania urlopów takich jak: wypoczynkowy, dodatkowy, okolicznościowy, szkoleniowy i bezpłatny oraz płatnych i bezpłatnych zwolnień od pracy. Ważną częścią szkolenia jest przedstawienie problematyki udzielania urlopów pracownikom-rodzicom (macierzyński, rodzicielski, wychowawczy, ojcowski) w świetle najnowszych zmian prawnych obowiązujących od 2 stycznia 2016 r. Tematyka szkolenia obejmuje m.in. nowe zasady dzielenia urlopu rodzicielskiego na części, wprowadzenie możliwości dzielenia urlopu ojcowskiego na części i wykorzystania go do 24 miesiąca życia dziecka, wydłużenie okresu na wykorzystanie urlopu ojcowskiego, zmiany proceduralne w zakresie wnioskowania o urlopy, stosowanie nowelizacji w okresie przejściowym i nową możliwość wykorzystania 2-óch dni zwolnienia na dziecko w wymiarze godzinowym.
Kto powinien wziąć udział?
Kierownicy, menedżerowie, starsi specjaliści i specjaliści działów kadr i płac oraz działów personalnych.

Program szkolenia

Terminy

09 12 2015 - 09 12 2015 - Poznań
17 12 2015 - 17 12 2015 - Warszawa
17 12 2015 - 17 12 2015 - Gdańsk
21 01 2016 - 21 01 2016 - Wrocław
28 01 2016 - 28 01 2016 - Warszawa
16 02 2016 - 16 02 2016 - Poznań
25 02 2016 - 25 02 2016 - Wrocław
15 03 2016 - 15 03 2016 - Warszawa

Program
1. Prawo do urlopu wypoczynkowego:
• Podstawowy wymiar urlopu.
• Urlop dodatkowy pracownika niepełnosprawnego.
• Urlop dla weterana działań poza granicami państwa – należny również u pracodawców prywatnych,
• staż pracy uprawniający do urlopu oraz inne okresy zaliczane (edukacja, praca w gospodarstwie rolnym, okresy pobierania zasiłku i stypendium stażowego).
• Zagraniczne okresy pracy i edukacji w ogólnym stażu pracy.
• Metoda sumowania poszczególnych odcinków zatrudnienia.

2. Ustalanie terminu urlopu:
• Plan urlopowy a wnioski urlopowe – różnica z punktu widzenia uprawnień pracodawcy.
• Zmiana terminu urlopu z uwagi na potrzeby pracodawcy.
• Choroba pracownika i inne okoliczności uniemożliwiające kontynuację urlopu.

3. Rozliczanie urlopu wypoczynkowego:
• Udzielanie urlopu w proporcji do okresu przepracowanego.
• Urlop pracownika niepełnoetatatowego.
• Dokonywanie zaokrągleń na etapie ustalania liczby dni urlopu.
• Pula urlopowa i udzielanie urlopu na godziny.
• Odmienności dotyczące pierwszego urlopu w karierze zawodowej.

4. Urlop bezpłatny:
• Tryb udzielenia urlopu bezpłatnego.
• Zakaz stosowania przymusowych urlopów bezpłatnych na czas przestoju.
• Urlop bezpłatny a staż pracy.

5. Urlopy okolicznościowe:
• Zasady udzielania i usprawiedliwiania urlopów okolicznościowych.
• Kategorie zdarzeń oraz relacje rodzinne uprawniających do urlopu okolicznościowego.

6. Najważniejsze rodzaje zwolnień od pracy:
• Zwolnienia lekarskie.
• Nowy rodzaj zwolnień związanych z chorobą niani lub opiekuna.
• Zwolnienia związane z wezwaniem przez instytucje państwowe.
• Zwolnienia działaczy związkowych.
• Zwolnienia społecznego inspektora pracy.
• Zwolnienia honorowych krwiodawców.
• Zwolnienia powodziowe.
• Zwolnienia dla członka NSR.

7. Urlopy i zwolnienia związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych:
• Pracownicy uprawnieni do urlopów i zwolnień.
• Wymiar urlopu szkoleniowego i dodatkowych zwolnień.
• Umowa lojalnościowa.
• Problem dorozumianego przyznania uprawnień.

8. Urlop macierzyński:
• Nabycie prawa do urlopu macierzyńskiego.
• Urlop wychowawczy, bezpłatny i tymczasowe aresztowanie a urlop macierzyński.
• Długość urlopu macierzyńskiego.
• Hospitalizacja matki lub dziecka a urlop.
•Urodzenie martwe lub śmierć dziecka przy porodzie.

9. Urlop rodzicielski – najnowsze zmiany prawne od 2 stycznia 2016 r.:
• Likwidacja dodatkowego urlopu macierzyńskiego.
• Wymiar urlopu rodzicielskiego po zmianach prawnych.
• Nowe zasady dzielenia urlopu rodzicielskiego na części – w tym wyjątki od udzielania urlopu w tygodniach oraz stosowanie części mniejszej niż 6 tygodni.
• Możliwość odroczenia w czasie wykorzystania części urlopu rodzicielskiego.
• Zmiana zasad łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą – w tym wydłużenie proporcjonalne urlopu rodzicielskiego.
• Nowe zasady proceduralne wnioskowania o urlop rodzicielski.
• Zasady rezygnacji z urlopu rodzicielskiego po nowelizacji przepisów.
• Stosowanie nowych przepisów w okresie przejściowym.

10. Urlop wychowawczy z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach:
• Wydłużenie okresu na wykorzystanie urlopu wychowawczego.
• Modyfikacja zasad ochrony pracownika przed wypowiedzeniem po złożeniu wniosku o urlop wychowawczy.
• Zmiana terminu na złożenie wniosku o urlop wychowawczy.
• Nowa zasada powiązania liczby części urlopu wychowawczego z liczbą części urlopu rodzicielskiego.
• Wpływ przepisów o urlopach wychowawczych na urlopy wypoczynkowe.
• Problemy na tle nowych możliwości nadużyć po zmianie przepisów o urlopach wychowawczych.
• Minimalny okres zatrudnienia warunkujący prawo do urlopu.
• Wymiar urlopu wychowawczego – w tym brak możliwości wykorzystania pełnych 36 miesięcy przez matkę.
• Dodatkowy urlop na dziecko niepełnosprawne.

11. Obniżenie wymiaru etatu na żądanie pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego w nowym stanie prawnym:
• Maksymalny próg obniżenia etatu.
• Ochrona przed wypowiedzeniem w okresie obniżenia etatu.
• Zmiana przepisów proceduralnych.

12. Urlop ojcowski po zmianach prawnych:
• Wymiar urlopu ojcowskiego.
• Nowy termin na wykorzystanie urlopu ojcowskiego,
• Zmiany prawne w zakresie podziału urlopu ojcowskiego na części,
• Zasady wnioskowania o urlop ojcowski,

13. Korzystanie z 2 dni zwolnienia na opiekę nad dzieckiem od 2 stycznia 2016 r.:
• Nowa możliwość w zakresie korzystania ze zwolnienia na dziecko w wymiarze godzinowym.
• Pierwszy wniosek w roku – jako określenie sposobu korzystania ze zwolnienia w danym roku.
• Korzystanie ze zwolnienia na dziecko przez pracowników zatrudnionych w systemie równoważnym oraz na część etatu.

Informacje organizacyjne
Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 790 zł + 23% VAT
– dwóch i więcej osób 690 zł/os + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Godziny zajęć: 9:30 – 16:30 (8 godzin)

Miejsce zajęć: sala szkoleniowa Akademii Biznesu MDDP budynek Atrium Tower, Al. Jana Pawła II 25 Warszawa lub w centrum w/w miast

Informacje:
Anna Niedziółka, Milena Bryszewska
tel. 22 208 28 45; tel. 22 208 28 36
fax: 22 211 20 90
anna.niedziolka@akademiamddp.pl, milena.bryszewska@akademiamddp.pl

Szkolenie zamknięte:
Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 22 208 23 70 lub mailowy ekspert@akademiamddp.pl

Czas trwania

9:30 – 16:30

Prelegenci

.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

centrum miasta

Warszawa

centrum miasta

woj. mazowieckie

Rejestracja

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!