Szkolenie

WSPÓŁCZESNA KORESPONDENCJA I DOKUMENTACJA W BIURZE - jak tworzyć i zarządzać

O szkoleniu

Celem warsztatów jest:
* przekazanie uczestnikom wiedzy na temat obowiązujących standardów korespondencji biurowej
* przybliżenie uczestnikom zasad tworzenia i postępowania z korespondencją wg reguł obowiązujących w biznesie
* omówienie formalnych zasad układu i redagowania pism
* przećwiczenie pisania różnej korespondencji
* poznanie najważniejszych form i rodzajów wewnętrznej i zewnętrznej korespondencji biznesowej
* rozwinięcie umiejętności „lekkiego" pisania i swobody wypowiedzi
* zdobycie sprawności w tworzeniu korespondencji biurowej
* nabycie umiejętności budowania pozytywnego i profesjonalnego kontaktu z Klientami w korespondencji biurowej
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie adresowane jest do:
Asystentek i sekretarek, wszystkich pracowników biurowych, w szczególności pracowników działów obsługi klientów, działów skarg i reklamacji, recepcji, a także dla osób odpowiedzialnych za przygotowywanie pism. Szkolenie przewidziane jest również dla osób, które dopiero planują rozpocząć pracę w biurze i chciałyby poznać zasady oraz przećwiczyć tworzenie korespondencji.

Program szkolenia

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI BIUROWEJ
*rodzaje współczesnej dokumentacji
*podział dokumentacji ze względu na kryterium: treści, kryterium ważności i zapewnienie tajemnicy
*znaczenie i zasady prawidłowego obiegu pism
-instrukcja kancelaryjna
*ewidencja dokumentów biurowych
*archiwizacja dokumentacji
- prawne aspekty przechowywania dokumentów
- kategorie archiwalne i czas przechowywania
- zasady porządkowania
- metody archiwizowania
- warunki przechowywania

JAK TWORZYĆ DOKUMENTACJĘ BIUROWĄ?
* oferty dla klientów
* korespondencja z kontrahentami i dostawcami usług/produktów - zamówienia, reklamacje
* dokumenty księgowe - faktury, delegacje
* dokumentacja kadrowa - świadectwa pracy
* korespondencja okolicznościowa - zaproszenia
* korespondencja z pracownikami - protokoły z zebrań

JAK POSTĘPOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ W BIURZE? - PODSTAWOWE CZYNNOŚCI KANCELARYJNE
* właściwe wykorzystanie powierzchni biurowej
* przyjmowanie i rozdział korespondencji oraz przesyłek biurowych i korporacyjnych
* prowadzenie ewidencji korespondencji wpływającej i wysyłanej
* łatwość dostępu dokumentów
* wysyłanie korespondencji oraz przesyłek
* zasady przyjmowania i wysyłania korespondencji
- poczta tradycyjna
- elektroniczna
- faxy
* udzielanie informacji Klientom
* sporządzanie czystopisów pism oraz ich powielanie

KLUCZOWE ZASADY POSTĘPOWANIA Z KORESPONDENCJĄ PRZYCHODZĄCĄ
* kwitowanie odbioru korespondencji przychodzącej
* dekretacja
* czas rozpatrywania
* sortowanie pism
* postępowanie z korespondencją poufną

KORESPONDENCJA WEWNĘTRZNA – PRACA NAD WZORAMI
* protokoły
* pisma okolicznościowe
* pełnomocnictwa, upoważnienia
* zaświadczenia, zawiadomienia
* listy intencyjne, pisma przewodnie
* raporty, sprawozdania
* decyzje
* umowy
* pozostała korespondencja
- oferty handlowe
- zamówienia
- korespondencja urzędowa i sądowa

JAK REDAGOWAĆ PISMA? - TWORZENIE KORESPONDENCJI
* elementy formalne pisma
- wskazania ogólne
- nagłówek adresowy
- miejscowość i data
- dane adresowe
- zwrot adresatywny
- treść zasadnicza
- zwroty grzecznościowe
- podpis
* styl urzędowy a poufny pisma
- jak zwracać się do Klienta?
- zasady przedstawiania firmy
- stylistyka
- budowanie zdań złożonych w pismach biurowych i urzędowych
* cele komunikacji pisemnej – zwięzłość pisma
* styl i kompozycja – czyli jak rozplanować tekst, by korespondencja była jasna i przejrzysta?
* wybór i modelowanie tonu pisma
* zwroty zakazane w języku komunikacji pisemnej z klientami
* korespondencja korporacyjna

UKŁAD GRAFICZNY PISMA – CZYLI JAK TWORZYĆ KORESPONDENCJĘ, BY BYŁA JASNA I PRZEJRZYSTA?
* sposoby wyróżniania i akcentowania ważnych elementów tekstu
* kroje i wielkość czcionek używanych w korespondencji biurowej
* odległości między akapitami i interlinie
* korespondencja na blankiecie bez nadruku
* korespondencja na blankiecie z nadrukiem
* specyfikacja pism zatytułowanych
* adresowanie kopert

KORESPONDENCJA ELEKTRONICZNA
* specyfika korespondencji
* umiejętne nawiązywanie kontaktu z odbiorcą - zasady pisania i wysyłania e-maili

JAK PISAĆ - JĘZYK KOMUNIKACJI W KORESPONDENCJI BIUROWEJ
* bariery komunikacyjne w korespondencji biurowej
* język przekazu w odpowiedziach na reklamacje
* język przekazu w ofertach reklamowych
* język przekazu w odpowiedziach pozytywnych i negatywnych - skargi i reklamacje uzasadnione i nieuzasadnione

KORESPONDENCJA Z INSTYTUCJAMI PUBLICZNYMI - KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
* formy załatwiania spraw
* wymagane terminy
* ćwiczenia - wybrane przykłady pism korespondencji urzędowej

Czas trwania

Zajęcia realizowane są w dwa dni w godzinach:
I dzień - 10.00 - 17.00
II dzień - 9.00 - 16.30

Prelegenci

Cytat
Osoby z wieloletnim doświadczeniem praktycznym z omawianej tematyki.
Szczegółowe opisy prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.
Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Gdzie i kiedy

Wrocław 12 - 13 czerwca 2014
Sale Szkoleniowe EMPRIZ - Wrocław

Wrocław

ul. Krupnicza 6/8

woj. dolnośląskie

Zapisz się

Cena 1
Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu do 29 maja wynosi: 700,00 zł brutto
700 PLN
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje: realizację programu szkolenia, materiały szkoleniowe, posiłki i napoje serwowane podczas przerw kawowych i obiadowych oraz certyfikat ukończenia szkolenia. Cena nie obejmuje ewentualnych przejazdów i noclegów Uczestników.
Zapisz się
Cena 2
Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu po 29 maja wynosi: 790,00 zł brutto
790 PLN
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje: realizację programu szkolenia, materiały szkoleniowe, posiłki i napoje serwowane podczas przerw kawowych i obiadowych oraz certyfikat ukończenia szkolenia. Cena nie obejmuje ewentualnych przejazdów i noclegów Uczestników.
Zapisz się

Organizator

EMPRIZ Group
00-867 Warszawa
Chłodna 29
woj. mazowieckie
Posiadamy duże doświadczenie w organizacji: - szkoleń otwartych - szkoleń zamkniętych - seminariów - warsztatów - konferencji - kursów Specjalizujemy się w projektowaniu i realizacji programów szkoleniowych tworzonych z uwzględnieniem indywi...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

RABATY!!!
Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat 10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat 15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osoba gratis!

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

EMPRIZ Group
00-867 Warszawa Chłodna 29
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!