Wyznaczanie, monitorowanie i egzekwowanie celów

O szkoleniu

Trening dla liderów chcących wzmocnić swoją efektywność poprzez mocniejsze zaangażowanie pracowników w orientację na realizację celów. W trakcie treningu pracujemy nad nazwaniem i operacjonalizacją zasad udzielania informacji zwrotnej i stopniowaniem interwencji szefowskich. Zastanawiamy się nad doborem właściwego narzędzia do konkretnej sytuacji oraz ćwiczymy skuteczne algorytmy konstruktywnej krytyki, rozmowy korygującej i dyscyplinującej. To duże wyzwanie, dlatego ważnym aspektem treningu jest wyposażenie uczestników w wiedzę o psychologicznych mechanizmach obronnych, aby prowadzenie tych rozmów miało efekt korygujący i budujący dobrą relację między liderem a pracownikiem.

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści dla uczestnika:

 • Wypracowanie zasad udzielania informacji zwrotnej w płaszczyźnie korygującej
 • Wprowadzenie zasady stopniowania interwencji szefowskich
 • Wzmocnienie umiejętności egzekwowania realizacji celów i zadań
 • Przepracowanie algorytmów i trening konstruktywnej krytyki, rozmowy korygującej i rozmowy dyscyplinującej

Korzyści dla organizacji:

 • Wzmocnienie efektywności pracy liderów
 • Uprawdopodobnienie osiągania zakładanych celów i zadań
 • Wdrożenie zasady interweniowania w sytuacjach, kiedy określone zadania lub realizacja celów jest zagrożone – czyli przed faktem
 • Wzmocnienie postawy interwencyjnej liderów i reagowania w przypadku zagrożenia realizacji celów firmy
Kto powinien wziąć udział?
 • Dla menedżerów zarządzających zespołami
 • Dla każdego, kto chce zwiększyć swoje umiejętności w zakresie egzekwowania realizacji celów
 • Dla osób, które chcą podnieść efektywność swoich zespołów

Program szkolenia

Gra symulacyjna „Moc słów”

 • Ta gra symulacyjna daje uczestnikom możliwość poznania i nazwania kluczowych zasady udzielania konstruktywnych informacji zwrotnych i sprawdzenia w praktyce, jak dzięki konstruktywnej informacji można wzmacniać efektywność lidera. Uczestnicy dodatkowo zwiększają swoją uważność na emocjonalne i psychologiczne aspekty prowadzenia trudnych rozmów z pracownikami. Gra daje okazję do wielu interakcji między uczestnikami. W indywidualnych rozmowach każdy ma okazję udzielać i otrzymywać informacje zwrotne. Dodatkowo gra umożliwia obserwację i omówienie odczuć oraz reakcji, które towarzyszą odbieraniu informacji zwrotnych.
 • Refleksje i wnioski po grze
 • Praktyczne wypracowanie zasad udzielania informacji zwrotnych do pracy lidera

Zasady egzekwowania i dyscyplinowania pracowników

 • Pułapki egzekwowania – najczęstsze błędy w prowadzeniu rozmów korygujących
 • Co oznacza zasada stopniowania interwencji szefowskich?
 • Dostosowanie interwencji do sytuacji – praktyczne założenia
 • Różnice między egzekwowaniem a dyscyplinowaniem
 • Warsztat praktyczny – symptomy sytuacyjne wymagające interwencji szefa
 • Narzędzia analizy stopnia realizacji celów – przykłady praktyczne
 • Kiedy interweniować? – zasady i praktyczne przykłady

Konstruktywna krytyka

 • Różnice między oceną, opinią a osądem przy rozmowach korygujących
 • Scena diagnostyczna na forum + wnioski
 • Algorytm konstruktywnej krytyki – analiza
 • Dobre praktyki w udzielaniu konstruktywnej krytyki
 • Trening konstruktywnej krytyki + praktyczny feedback

Rozmowa korygująca

 • Założenia i cele rozmowy korygującej
 • Przygotowanie do rozmowy i planowanie naprawcze
 • Algorytm rozmowy korygującej – analiza
 • Dobre praktyki w prowadzeniu rozmów korygujących
 • Trening praktyczny rozmowy korygującej + praktyczny feedback

Rozmowa dyscyplinująca

 • Założenia i cele rozmowy dyscyplinującej
 • Specjalne warunki do prowadzenia rozmów dyscyplinujących
 • Algorytm rozmowy dyscyplinującej – analiza
 • Dobre praktyki prowadzenia rozmów dyscyplinujących
 • Trening praktyczny rozmowy dyscyplinującej + praktyczny feedback

Poligon treningowy

 • Każdy z uczestników trenuje wybrane przez siebie narzędzia, pracując na przykładach (np. trudnych sytuacjach) ze swoich doświadczeń. Każdy otrzymuje także wielopłaszczyznowy feedback od trenera i uczestników szkolenia, który dodatkowo pozwala dopracować stosowane algorytmy rozmów dla swojej specyfiki pracy.

Czas trwania

2 dni szkolenia po 8 godzin (9:00-17:00)

Prelegenci

Trener MENTORI, praktyk biznesu

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Centrum Szkoleniowe Wspólna

Warszawa

Wspólna 56

woj. mazowieckie

Online 24-25 październik 2022
Centrum Szkoleniowe Wspólna

Warszawa

Wspólna 56

woj. mazowieckie

Centrum Szkoleniowe Wspólna

Warszawa

Wspólna 56

woj. mazowieckie

Online 24-25 kwiecień 2023
Centrum Szkoleniowe Wspólna

Warszawa

Wspólna 56

woj. mazowieckie

To wydarzenie dostępne jest na zamówienie. Termin i miejsce przeprowadzenia zajęć uzgodnisz z organizatorem po złożeniu zamówienia. Organizator przeprowadza zajęcia: stacjonarnie i/lub online

Rejestracja

Cena promocyjna (online)
Masz więcej chętnych? Odezwij się do nas.
1 290
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Zapisz się
Cena regularna (online)
1 490
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Zapisz się
Cena promocyjna (stacjonarne)
Masz więcej chętnych? Odezwij się do nas.
1 490
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
Cena regularna (stacjonarne)
1 690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
Cena warsztatu zamkniętego
Grupa do 10 osób, 2 dni szkoleniowe
7 900
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
 • konsultacje z trenerem
Zapisz się

Organizator

MENTORI sp. z o.o.
02-737 Warszawa
Niedźwiedzia 29B
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na stronie. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się mailowo, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie niezbędne informacje.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

MENTORI sp. z o.o.
02-737 Warszawa Niedźwiedzia 29B
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!