Zmiany w doręczeniach komorniczych, egzekucji komorniczej i egzekucji sądowej w 2023 r. Założenia uchwalonej nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego - przygotowanie wierzycieli do zmian

O szkoleniu

Przedmiotem szkolenia będzie przyjęta przez Sejm w dniu 26.01.2023 Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Druk Sejmowy 2650). Proces legislacyjny nadal trwa.

Na szkoleniu szczegółowo przyjrzymy się planowanym zmianom w doręczeniach komorniczych, egzekucji komorniczej i sądowej, zgodnie z założeniami nowelizacji.

Zmiany mają wejść w życie 3 miesiące od ich ogłoszenia, w trakcie roku kalendarzowego, co może mieć wpływ na podejmowanie decyzji w zakresie ochrony roszczeń przed przedawnieniem i na ocenę kosztów dochodzenia roszczeń w kontekście momentu kierowania sprawy do komornika czy sądu.

Cel szkolenia:

 1. Omówienie zmian przewidzianych na 2023 rok w zakresie doręczeń komorniczych, egzekucji komorniczej i sądowej
 2. Wskazanie skutków zmian dla konkretnych sytuacji w procesie windykacyjnym
 3. Analiza porównawcza na bazie przepisów obowiązujących i aktualnego stanu projektu wraz z odniesieniem się do posiedzeń Podkomisji Sejmowej.
Dlaczego warto wziąć udział?

Szkolenie umożliwi wierzycielom przygotowanie się do zmian poprzez uzyskanie odpowiedniej wiedzy na temat znowelizowanych przepisów, a także pozwoli na określenie, w jaki sposób zmiany te wpłyną w praktyce na realizowane procesy windykacyjne.

Uzyskana wiedza pomoże w podejmowaniu decyzji w zakresie ochrony roszczeń przed przedawnieniem i w dokonaniu oceny kosztów dochodzenia roszczeń w kontekście momentu kierowania sprawy do komornika czy sądu.

Kto powinien wziąć udział?
 • pracownicy windykacji, księgowości oraz członkowie zespołów prawnych wierzycieli publicznoprawnych i niepublicznoprawnych, którzy zajmują się egzekucją świadczeń pieniężnych na drodze cywilnoprawnej,
 • pracownicy działów windykacji działający w ramach tzw. "windykacji masowej”,
 • pracownicy zajmujący się windykacją i eksmisjami w podmiotach zarządzających lokalami (spółdzielnie mieszkaniowe, zakłady gospodarki mieszkaniowej i komunalnej, biura zarządzania nieruchomościami w urzędach miast i gmin).
 • uczestnicy dotychczasowych szkoleń, którzy pragną uzupełnić wiedzę w zakresie najnowszych zmian na 2023 rok.

Program szkolenia

 1. Przepisy intertemporalne i przyczyna przygotowania wierzycieli do wejścia w życie zmian w ciągu roku kalendarzowego.
 2. Zmiany w przepisach dotyczących doręczeń w postępowaniu procesowym i o stwierdzenie nabycia spadku, ze szczególnym uwzględnieniem:
  1. doręczenia korespondencji osobom fizycznym,
  2. doręczenia korespondencji podmiotom rejestrowanym w CEDiG,
  3. doręczenia przez komornika sądowego oraz ustalania adresu przez komornika sądowego i kosztów tej czynności (prawo komornika do opłaty za "sprzedaż" informacji o miejscu zamieszkania dłużnika.
 3. Założenia doręczania przez komorników sądowych przez e-PUAP (projektowany art. 759 (2) § 3 KPC).
 4. Przywrócenie zażalenia do sądu okręgowego w ważkich sprawach egzekucyjnych (m.in. plan podziału sumy uzyskanej w egzekucji z nieruchomości, zaliczanie własnej wierzytelności na poczet ceny nabycia).
 5. Nowy zakres przedmiotowy postanowień komornika w odniesieniu do sporządzanych planów podziału.
 6. Postanowienia komornika w zakresie odmowy wszczęcia egzekucji i skutki takiego postanowienia w kontekście przedawnienia.
 7. Ograniczenia wszczynania postępowania egzekucyjnego przez podmioty, które nabyły uprawnienia z tytułu wykonawczego (art. 804(1) i art. 804(2) KPC).
 8. Ograniczenia zakresu pouczeń udzielanych przez komorników przez rezygnację z formuły papierowej.
 9. Przeciwdziałanie "fałszywym" rezygnacjom z reprezentowania osoby prawnej - dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym.
 10. Ograniczenia w zakresie "żonglowania” przez wierzyciela wnioskiem o zawieszenie postępowania egzekucyjnego.
 11. Nowe obowiązki ryzyka ich niedopełnienia w razie śmierci dłużnika w toku postępowania egzekucyjnego.
 12. Nowelizacja przepisów o operatach szacunkowych i protokołach opisu i oszacowania w toku egzekucji z nieruchomości.
 13. Uderzenie w interesy wierzycieli egzekwujących poprzez utworzenie "funduszu żelaznego" na poczet należności alimentacyjnych. Możliwe sposoby obrony przez pokrzywdzeniem.
 14. Wprowadzenie powództw dla wierzycieli oczekujących na zwolnienie z planu podziału sum zdeponowanych na rzecz wierzycieli wyższej kategorii.
 15. Nowe zasady podziału odsetek na rachunku depozytowym.
 16. Nowe zasady podziału sum uzyskanych z wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń periodycznych.
 17. Sprecyzowanie zasad umarzania postępowania egzekucyjnego w oparciu o art. 823 KPC i art. 824 § 1 pkt. 4 KPC.
 18. Zmiana przepisów o kosztach postępowania zabezpieczającego - obniżenie opłat za wszczęcie postępowania zabezpieczającego i uzależnienie zwyżki od skuteczności tego postępowania (nowelizacja art. 31 ukk).

Czas trwania

10.00-16.00 i 9.00-15.00

Prelegenci

Sędzia Sądu Rejonowego, Przewodniczący Wydziału Egzekucyjnego, stale sprawujący nadzór nad egzekucją komorniczą, doświadczony i ceniony trener z zakresu windykacji i egzekucji sądowo-komorniczej.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 490
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!