Baza szkoleń, kursów i konferencji dotyczących grafiki, fotografii i kreacji!

 • Zapoznaj się z listą szkoleń, konferencji i kursów dla branż kreatywnych
 • Sprawdź program, informacje o prelegentach i warunkach uczestnictwa
 • Zgłoś swój udział wypełniając formularz rejestracji online
 • Zapoznaj się z listą szkoleń, konferencji i kursów dla branż kreatywnych
 • Sprawdź program, informacje o prelegentach i warunkach uczestnictwa
 • Zgłoś swój udział wypełniając formularz rejestracji online
szkolenia, kursy i konferencje dla branży kreatywnej
Przewiń stronę

Grafika, Fotografia, Kreacja: 82

 • Kraków, 20 - 21 maja 2021
 • już od 1690 PLN
już od 1690 PLN
 • Kraków, 24 - 25 maja 2021
 • już od 1390 PLN
już od 1390 PLN
 • Kraków, 26 maja 2021
 • już od 1450 PLN
już od 1450 PLN
 • Katowice, 6 kwietnia - 8 czerwca 2021
 • już od 1000 PLN
już od 1000 PLN

Media Relations

 • Online, 25 maja 2021
 • już od 1095 PLN
już od 1095 PLN
Artykuł

Grafika, fotografia, kreacja – kompendium wiedzy

Grafika, fotografia i kreacja to części składowe tzw. branży kreatywnej, czyli tworzącej oryginalne treści różnego typu. Stanowi ona fundament kultury, a jednocześnie ma znaczący udział w designie czy reklamie. Praca w segmencie kreatywnym należy do bardzo specyficznych i wymaga konkretnych umiejętności, a najczęściej także talentu. Dowiedz się więcej o roli i charakterystyce sektora oraz trendach, które będą wpływać na jego rozwój.

Grafika, fotografia, kreacja – czym jest branża kreatywna?

Branżę kreatywną z pewnością można określić jako specyficzną. Wyróżnia ją m.in. szeroki zakres przedmiotowy działalności. Należą do nich zarówno indywidualni przedsiębiorcy realizujący zlecenia na potrzeby firm lub klientów indywidualnych (freelancerzy), jak i duże przedsiębiorstwa.

Według definicji podmioty przynależące do sektora kreatywnego generują wartość przez wytwarzanie praw własności intelektualnej oraz wykorzystywanie dóbr kultury przy tworzeniu produktów pozakulturalnych (takich jak design, grafika, reklama). Można do niego zaliczyć firmy zajmujące się nie tylko grafiką, fotografią czy kreacją w ścisłym znaczeniu, ale również na przykład:
 • agencje reklamowe, domy mediowe, studia kreatywne,
 • portale internetowe, redakcje, firmy zarządzające witrynami internetowymi,
 • firmy produkcyjne odpowiedzialne za produkcję, postprodukcję i dystrybucję filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych,
 • firmy zajmujące się tworzeniem gier komputerowych i oprogramowania,
 • wydawnictwa i branża poligraficzna.
Duże znaczenie branży kreatywnej jest przede wszystkim charakterystyczne dla gospodarek, które przechodzą proces intensywnej deindustrializacji i zamożnych krajów. W Polsce cały czas utrzymuje się tendencja wzrostowa dla tego sektora. Przewiduje się, że nie będzie ona słabnąć przez kolejne lata – szczególnie, że charakterystyczna jest w tym przypadku odporność na zagrożenia związane z automatyzacją czy mechanizacją procesów. Zajęcia kreatywne wciąż w znacznej mierze wymagają bowiem pracy człowieka. Segment wyróżnia się ponadto dużym rozproszeniem i różnorodnością. Dominują w nim małe i średnie firmy o konkretnych specjalizacjach, przez co przy realizacji większych projektów zazwyczaj konieczna jest współpraca pomiędzy podmiotami.

Znaczenie branży kreatywnej

Sektor kreatywny zyskuje na znaczeniu, szczególnie na obszarach miejskich, które coraz częściej stają się ośrodkami kultury. Zatrudnienie w należących do niego firmach zajmuje coraz więcej osób. Typowe zawody kreatywne bardzo często stanowią też wsparcie dla wielu obszarów biznesu – szczególnie, że ich mocną stroną jest zdolność do opracowywania innowacji, tak znaczących w wielu branżach. Warto jednak zauważyć, że firmy z tego segmentu często pełnią funkcje podwykonawców, ponieważ posiadane zasoby nie pozwalają im na realizację bardziej złożonych projektów. Jednocześnie jednak dzięki temu mogą być motorem napędowym wielu zmian, zwiększając innowacyjność środowiska biznesowego i gospodarczego, w którym funkcjonują. Ponadto są ważnym elementem zrównoważonego rozwoju, niejednokrotnie pomagając chronić dziedzictwo kulturowe i działając kulturotwórczo.

Przyszłość grafiki, fotografii, kreacji i całej branży kreatywnej

Jak już wspomniano, nic nie wskazuje na to, aby tempo wzrostu sektora kreatywnego miało znacząco się zmniejszyć. Nawet w obliczu kryzysu gospodarczego branża ma duże szanse utrzymania dotychczasowych tendencji ze względu na swoją innowacyjność i otwartość na technologie. Warto przy tym pamiętać, że wzrost gospodarczy we współczesnych czasach zależy w znacznej mierze właśnie od tych cech.

W najbliższych latach przewiduje się wzrost znaczenia i ilości powiązań pomiędzy branżą kreatywną a technologiczną. Już teraz sieć tej współpracy jest dość rozbudowana – przedstawiciele kreatywnych zawodów korzystają bowiem z zaawansowanego oprogramowania i narzędzi przy pracy, a jednocześnie poprzez swoją działalność stymulują innowacje i rozwój. Coraz większym zainteresowaniem z pewnością będą cieszyć się stanowiska kreatywne związane z przestrzenią Internetu i technologii informacyjnych. Jednocześnie wzrośnie szacunek dla dobrej jakości rzemiosła, również tego tradycyjnego.

Szkolenia, kursy dla branży kreatywnej

Branża kreatywna cieszy się dużym zainteresowaniem młodych ludzi, którzy dopiero decydują o obranej ścieżce kariery. Dzięki swojemu dynamizmowi, elastyczności i powiązaniu z nowoczesnymi technologiami idealnie wpisuje się bowiem w potrzeby obecnego pokolenia. Na popularności zyskują więc kierunki studiów pozwalające uzyskać kreatywny zawód, a także szkolenia i kursy pozwalające na doskonalenie kompetencji. Do ważnych umiejętności, które można na nich zdobyć, należą: Dostępność kursów poruszających tego rodzaju tematykę rośnie, podobnie jak ich jakość. Dlatego chętnie inwestują w nie również pracodawcy chcący dbać o rozwój swoich pracowników i konkurencyjność firmy. Co ważne, poszerza się zarówno oferta specjalistycznych szkoleń i kursów stacjonarnych, jak też tych realizowanych zdalnie, w trybie online.

Warto również zainteresować się konferencjami, kongresami i targami dla branży kreatywnej – pozwalają one nie tylko zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności zawodowe, ale też nawiązać kontakty oraz zyskać okazję do inspiracji i rozwoju kreatywnego.
Grafika, fotografia, kreacja – kompendium wiedzy