Baza szkoleń i warsztatów Design Thinking!

 • Znajdź najciekawsze warsztaty oraz szkolenia z Design Thinking!
 • Porównaj ich program i ceny i wybierz szkolenie odpowiednie dla Ciebie
 • Zarejestruj się online wypełniając nasz formularz zgłoszenia
Design Thinking - szkolenia i warsztaty
Przewiń stronę

Szkolenia i warsztaty Design Thinking: 14

 • Warszawa, 1 - 2 grudnia 2021
 • już od 1595 PLN
już od 1595 PLN

Design Thinking

 • Online, 15 - 16 marca 2021
 • już od 1400 PLN
już od 1400 PLN
już od 1760 PLN
 • Warszawa, 7 - 9 października 2020
 • już od 2190 PLN
już od 2190 PLN
Artykuł

Szkolenia i warsztaty Design Thinking – jak pracować nad doskonałymi produktami?

Metoda doskonalenia produktów, usług i procesów Design Thinking robi zawrotną karierę w firmach zorientowanych na zaspakajanie potrzeb konsumentów. Zrozumienie ich prawdziwych potrzeb, a następnie przekucie pomysłów na produkty i usługi w działające rozwiązania, które będą cię cieszyły wysoką oceną klientów staje się jednym kluczowych obszarów budowania przewagi konkurencyjnej. W naszym artykule omawiamy czym jest Design Thinking, jakie są zalety tej metody oraz jak dzięki szkoleniom z design thinking wdrażać jej wykorzystanie w codziennej pracy.

Czym jest Design Thinking?

Design Thinking to usystematyzowany proces pracy opierający się o głębokie zrozumienie potrzeb użytkowników i problemów na które klienci natrafiają przez zespół projektowy, którego celem jest stworzenie nowych bądź poprawa istniejących produktów, usług i procesów. Celem jest stworzenie produktów, usług i procesów, które będą:

 • Pożądane przez użytkowników
 • Możliwe do wykonania
 • Ekonomicznie opłacalne

W procesie design thinking zespół składający się z projektantów, specjalistów ds. produktu, specjalistów ds. UX/UI oraz CX oraz innych członków zespołu projektowego przechodzi przez poszczególne etapy pracy nad produktem. Najczęściej stosowanym modelem pracy jest obecnie tzw. Pięcioetapowy model Design Thinking obejmujący:

 • Empatia, empatyzacja
 • Diagnoza potrzeb, definiowanie problemu
 • Generowanie pomysłów
 • Prototypowanie, budowanie prototypów
 • Testowanie

Proces Design Thinking

Jako miejsce narodzin design thinking podaje się Uniwersytet Stanforda w Kalifornii, gdzie zgodnie z duchem tej metody zaczęto pracować już w latach 80. i 90. Profesor David M. Kelley z Uniwersytetu Stanforda uważany jest za jednego z głównych myślenia projektowego. W późniejszym czasie współzałożył on biuro projektowego IDEO, które korzystając z metody Design Thinking pracowało nad produktami dla tak uznanych marek jak Apple, Boeing czy General Electric.

Zalety, korzyści

Design thinking jest niezwykle uniwersalną metodą pracy, pozwalającą skutecznie wykorzystać ją w bardzo wielu dziedzinach, nie tylko w tych, gdzie wytwarzamy typowe fizyczne bądź cyfrowe produkty, ale również tam gdzie chcemy zadbać o jakość usług czy sprawne procesy. Stosowane jest więc zarówno w firmach, jak też instytucjach publicznych, organizacjach non-profit, w sektorze edukacji itp. Podstawową cechą łączącą te organizacje jest chęć wdrażania innowacji i dostarczania rozwiązań, które są oparte o na głęboko rozpoznanych potrzebach użytkowników.

Dużą zaletą tej metody jest praca zespołowa i korzystanie z wiedzy, doświadczeń i perspektyw bardzo różnych osób tworzących zespół projektowy. Pozwala to spojrzeć na problem z wielu stron i perspektyw, ale jest też świetną metodą integrującą i angażującą osoby pracujące w różnych częściach organizacji.

Etapy Design Thinking

Empatia, empatyzacja - proces Design Thinking zaczyna się od empatii, czasami nazywanej też etapem empatyzacji. Celem tego etapu jest dostrzeżenie perspektywy użytkownika i zrozumienie jego potrzeb. Obejmuje to zarówno zebranie wszelkich informacji użytkowniku, jak i jego przekonaniach, motywacjach, zachowaniu i dokonywanych wyborach. Wykorzystuje się w tym celu rozmaite narzędzia jak mapy empatii, wywiady etnograficzne, obserwacje użytkowników, ankiety rozpoznawcze wraz z dokładną analiza środowiska (hit the streets), obserwacja zachowania czy też service safari. W metodzie design thinking unika się korzystania z grup fokusowych ze względu na nieuświadomioną racjonalizację oraz zmienianie opinii pod wpływem grupy przez osoby poddawane badaniu.

Diagnoza potrzeb, definiowanie problemu – w etapie tym zespół podsumowuje zebrane wcześniej informacje i dane, aby na ich podstawie zsyntetyzować i zidentyfikować prawdziwe problemy i potrzeby użytkownika. Pozwala to wypracować listę zmian oraz cech jakie musi mieć produkt lub usługa, aby spełniały wymagania użytkownika.

Na tym etapie zespół może wspomagać się takimi metodami jak burza mózgów i technika 365 (brainwriting), braindumping, re-framing the problem, technika 5x why, mapowanie problemu na osi, jak? vs po co? itp.

Generowanie pomysłów - etap ten służy wygenerowaniu przez zespół pomysłów, które mogą być rozwiązaniem dla zdefiniowanego w poprzednim etapie problemu. Wymaga to szerokiej współpracy osób o różnych doświadczeniach i punktach widzenia, otwartości na pojawiające się pomysły, kreatywności i nieszablonowego myślenia, jak też wiedzy merytorycznej w wielu dziedzinach. Na koniec etapu zespół powinien dokonać oceny wypracowanych pomysłów i dokonać wyboru pomysłu, który będzie realizowany na etapie prototypowania.

Prototypowanie, budowanie prototypów - w etapie tym zespół buduje prototyp produktu lub usługi, który będzie pozwalał zwizualizować i zaprezentować produkt/usługę użytkownikom i zebrać od nich informację zwrotną. Prototyp może przybrać bardzo różną formę, nie powinien on dążyć do doskonałości, a raczej do uchwycenia najważniejszych cech produktu. Mogą to być prototypy 2D (np. schemat na tablicy, storybord…), 3D (kartonowe lub styropianowe modele…), a nawet prototypy odgrywane (np. scenka rodzajowa). Istotą prototypu powinna być wizualizacja, a nie jedynie opis słowny.

Etap ten pozwala uniknąć budowania produktu wedle własnych wyobrażeń zespołu projektowego – opinie i reakcja użytkowników na przedstawiony prototyp powinny decydować o dalszych działaniach.

Testowanie – na etapie tym wybrane rozwiązanie jest testowane w realnym środowisku użytkownika. Osoby, na których testujemy produkt powinny być zbliżone profilem do użytkownika, którego badaliśmy na początku procesu i którego potrzeby staraliśmy się zaspokoić. Ze względu na dużą złożoność organizacyjną, formalno-prawną i techniczną testowania jest to etap niesłusznie pomijany w wielu przypadkach. W przypadku negatywnego wyniku testowania powinniśmy wrócić do poprzednich etapów procesu design thinking lub rozpocząć go od nowa. Jeśli testy wypadły pomyślnie jest to znak że możemy przystąpić do wdrożenia produktu, usługi lub procesu.

Najpopularniejsze szkolenia Design Thinking
 • Szkolenia ogólne – większość szkoleń dotyczących Design Thinking koncentruje się na przedstawieniu założeń tej metody pracy, jej celów, ról członków zespołu, poszczególnych etapów oraz narzędzi jakich można używać w trakcie pracy nad produktami.
 • Szkolenia dla moderatorów procesu Design Thinking – szkolenia te przygotowują do wejścia w rolę moderatora w procesie empatyzacji, generowania pomysłów, prototypizacji i testowania produktów i usług. Służą zapoznaniu z metodą, używanymi w jej trakcie narzędziami, ale również rozwijają świadomość pożądanych zachowań międzyludzkich z zakresu komunikacji interpersonalnej, motywowania, angażowania członków zespołu itp.
 • Szkolenia budujące świadomość dotyczącą metody Design Thinking, omawiające jakie korzyści płyną z metody, jak ją wdrożyć w przedsiębiorstwie, jak budować zespoły pracujące nad innowacjami i produktami itp.
 • Szkolenia specjalistyczne – istnieje też szereg szkoleń omawiających zastosowanie metody design thinking do rozwiązywania problemów w poszczególnych sferach działania organizacji: np. w działach HR, w nauczaniu itp.
Kursy i szkolenia z design thinking - dla kogo?

Szkolenia z design thinking mają bardzo szerokie grono odbiorców – ich uczestnikiem może być właściwie każdy, komu zależy na rozwinięciu umiejętności pracy nad produktami, które konsumenci będą chcieli używać. Najczęściej uczestnikami szkoleń z design thinking są:

 • produkt manager oraz product owner - kierownicy produktu, kierownicy ds. rozwoju produktu),
 • project manager - osoby zarządzające projektami, bez względu na to czy pracują w metodykach zwinnych czy waterfall (zobacz: agile, scrum, pmbok)
 • liderzy zmian i osboby zajmujące się innowacjami i poszukiwaniem kreatywnego rozwiązywania problemów,
 • UX/UI designerów,
 • marketingowcy, osoby odpowiedzialne za CX (Customer Experience),
 • osoby zajmujące się doskonaleniem procesów,
 • menedżerowie i kadra zarządzająca poszukująca szans na zyskanie przewagi konkurencyjnej i rozwój biznesu.
Ile kosztują szkolenia, warsztaty i kursy Design Thinking i gdzie ich szukać?

Listę szkoleń oraz kursów z Design Thinking znajdą Państwo na górze strony. Informacje o szkoleniach staramy się publikować wraz z podaniem cen, pełnego programu oraz oczywiście terminów. Mogą Państwo skorzystać ze szkoleń stacjonarnych odbywających się najczęściej w dużych miastach, m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu czy Gdańsku, ale też ze szkoleń online, które z reguły są prowadzone na żywo, a także kursów online, które umożliwiają zapoznanie się z Design Thinking w dogodnym czasie.

Serwis Eventis.pl umożliwia nie tylko zapoznanie się z listą ofert, ale również dokonanie zgłoszenia poprzez przyjazny formularz rejestracyjny. Po jego wypełnieniu Państwa zgłoszenie trafia do organizatora, który niezwłocznie potwierdzi jego przyjęcie i przekaże informacje organizacyjne. W przypadku pytań bądź wątpliwości zachęcamy do skorzystania z formularza kontaktowego dostępnego na stronach poszczególnych kursów i szkoleń.

Życzymy Państwu ciekawych szkoleń i udanych produktów stworzonych dzięki metodzie Design Thinking!

Szkolenia i warsztaty Design Thinking – jak pracować nad doskonałymi produktami?