Sprzedaż: szkolenia, kursy i konferencje dla działów sprzedaży!

 • Zapoznaj się z listą konferencji, szkoleń i kursów dla sprzedaży
 • Poznaj program zajęć, sprawdź ceny uczestnictwa
 • Wybierz wydarzenie dla siebie i zarejestruj się online
sprzedaż szkolenia i kursy

Szkolenia, kursy sprzedaż: 445

już od 1800 PLN
Artykuł

Najpopularniejsze szkolenia sprzedażowe, kursy ze sprzedaży i warsztaty sprzedażowe!

Aktywna sprzedaż to podstawa działalności w zasadzie każdej firmy. Dlatego szkolenia ze sprzedaży, warsztaty sprzedażowe i kursy sprzedaży należą do tych najczęściej poszukiwanych. Jednocześnie trendy zarówno w sprzedaży, jak i na rynku szkoleniowym zmieniają się dość dynamicznie. Sprawdź, jakie szkolenia sprzedażowe są obecnie najpopularniejsze i dowiedz się, które z nich będą odpowiednie dla Twojego zespołu.

Spis treści:

 1. Co to jest sprzedaż?
 2. Komu potrzebne są szkolenia sprzedażowe?
 3. Trendy w sprzedaży
 4. Jakie są popularne szkolenia sprzedażowe i kursy ze sprzedaży?
 5. Jak wybrać kurs, warsztaty lub szkolenie dla sprzedaży?
Co to jest sprzedaż?

W uproszczeniu sprzedaż to odpłatne działanie polegające na dostarczeniu od sprzedającego do kupującego określonych dóbr lub usług. Zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221) polskie prawo definiuje sprzedaż jako jako odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług.

Sprzedaż obejmuje więc szereg czynności organizacyjnych, prawnych, finansowych i technicznych, które wiążą się z odpłatnym dostarczeniem dóbr (towarów lub usług). Sprzedaż może odbywać się na terytorium kraju, bądź poza jego granice (eksport, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów). Sprzedaż jest więc wreszcie procesem prowadzącym do zawarcia umowy kupna-sprzedaży składającym się z reguły z kilku etapów:

 • identyfikacji potencjalnego kupującego i nawiązania z nim kontaktu,
 • podjęcia rozmów handlowych obejmujących poznanie potrzb klienta oraz przedstawienie oferty,
 • uzyskania zamówienia na towar lub usługę oraz uzgodnienia warunków kupna i sprzedaży,
 • doprowadzenia do formalnego zawarcia umowy kupna-sprzedaży,
 • wykonania umowy kupna-sprzedaży składającego się z dostawy produktu lub usługi oraz rozliczeń i płatności,
 • podtrzymania kontaktu handlowego w celu nawiązania długotrwałych relacji.

Poprzez sprzedaż rozumie się potocznie również działy oraz zespoły odpowiedzialne za pozyskiwanie klientów, prezentację oferty i zawieranie umów handlowych.

Komu potrzebne są szkolenia sprzedażowe?

Doświadczeni menedżerowie sprzedaży wiedzą, że nie warto podważać znaczenia aktywnej sprzedaży. Na ogromnie konkurencyjnym rynku odpowiednie techniki sprzedaży to jedyny sposób, by się wyróżnić i zdobyć nowych oraz zatrzymać obecnych klientów. Jednocześnie nie każdy ma „żyłkę” urodzonego sprzedawcy. Istnieje jednak stosunkowo prosty sposób, by poprawić wiedzę oraz umiejętności sprawnej obsługi klienta i zwiększenia sprzedaży. Tym sposobem mogą być właśnie szkolenia sprzedażowe. Mogą one obejmować zarówno podstawowe zagadnienia, jak i te zaawansowane i pozwalają pracownikom oraz właścicielom firm poszerzać swoje kompetencje i lepiej rozumieć klienta, a także mechanizmy rządzące rynkiem. Wiedza na temat aktywnej sprzedaży to przede wszystkim:

 • możliwość zwiększenia zysków firmy,
 • ułatwienie zdobywania nowych klientów,
 • budowanie trwałych relacji z obecnymi klientami,
 • możliwość poprawy wizerunku firmy, zwiększenia satysfakcji klientów i liczby rekomendacji.

Innymi słowy, wiedza na temat sprzedaży wydaje się po prostu niezbędnym narzędziem dla osiągnięcia sukcesu w niemalże każdej branży.

Trendy w sprzedaży

Skuteczne modele sprzedaży wciąż się zmieniają. Konsumenci i klienci niejako „uodparniają” się na wiele technik, przez co przestają one przynosić zamierzony skutek. Współczesne tendencje wskazują, że sprzedaż powinna być wspieraniem klienta w podejmowaniu decyzji zakupowych – nachalne metody „wciskania” towaru dawno odeszły już w zapomnienie.

Duże znaczenie dla sprzedawców mają też zmiany oczekiwań klientów wywołane m.in. rozwojem technologicznym. Wymusza to na firmach modyfikowanie strategii sprzedażowych. Obecnie coraz częściej kontakty wirtualne sprzedawców z nabywcami przeważają nad tymi osobistymi. Oznacza to konieczność stosowania innych metod komunikacji. Bardzo popularnym narzędziem stają się mobilne aplikacje sprzedażowe wyraźnie pozwalające usprawnić procesy sprzedażowe i w efekcie zwiększyć sprzedaż. Szacuje się, że ich wykorzystanie będzie dynamicznie wzrastać z roku na rok. Dziś wielu sprzedawców sprzedaje online, stąd niezwykle ważne jest opanowanie umiejętności zastosowania technik sprzedażowych podczas rozmów video i telekonferencji oraz poznanie narzędzi, które mogą taką sprzedaż wspierać (zarówno w obszarze sprzedaży B2B, jak i B2C).

Ponadto klienci oczekują zaangażowanej obsługi oraz spójnych i bliskich relacji z firmą. Ogromne znaczenie ma doradztwo – nabywcy, którzy widzą w sprzedawcy zaufanego eksperta, znacznie chętniej dokonują zakupów, tym bardziej, jeżeli potrafi on dopasować się do ich indywidualnych oczekiwań. Klienci oczekują personalizowanych interakcji, dlatego dział sprzedaży powinien ściśle współpracować z działem obsługi klienta, ale także marketingu, reklamacji czy zapewnienia jakości usług.

Jakie są popularne szkolenia sprzedażowe i kursy ze sprzedaży?

W naszej bazie szkoleń i kursów ze sprzedaży staraliśmy się zgromadzić jak najwięcej ofert od ponad 700 firm szkoleniowych. Jakie szkolenia i kursy można w niej znaleźć?

 • Szkolenia sprzedażowe stacjonarne. Realizowane głównie w największych miastach w Polsce. Prym w tym względzie wiodą Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Łódź, Katowice, Lublin, Białystok, Zielona Góra, Toruń, Gdynia, Bielsko-Biała, Olsztyn, Bydgoszcz oraz Rzeszów.
 • Szkolenia ze sprzedaży online. Odbywają się one w wirtualnej sali szkoleniowej, a zajęcia prowadzone są na żywo. Zapewnia to bezpośredni kontakt z prowadzącym, możliwość uzyskania indywidualnych konsultacji oraz pracy w grupie z innymi uczestnikami szkolenia.
 • Kursy sprzedażowe e-learningowe oraz multimedialne. Po wykupieniu dostępu do tego typu kursu ze sprzedaży mamy możliwość realizacji programu kursu w dogodnym dla nas czasie i tempie. Logujemy się na platformę szkoleniową i realizujemy kolejne lekcje i ćwiczenia przewidziane przez autora kursu.
 • Praktyczne warsztaty dla sprzedawców. Mają one postać ćwiczeń, pracy w grupach oraz gier symulacyjnych. Ich nadrzędnym celem jest nie tylko zapoznać uczestników z teorią, ale przede wszystkim skupić się na praktycznym przećwiczeniu poznanych zagadnień.
 • Szkolenia dla managerów sprzedaży (dyrektorów, kierowników, kierowników regionalnych). Koncentrują się one na zagadnieniach zarządzania sprzedażą oraz rozwoju sił sprzedażowych, w tym motywowania sprzedawców i handlowców.

Jakie tematy kursów, szkoleń i warsztatów ze sprzedaży cieszą się największym powodzeniem?

 • nowoczesne techniki sprzedaży i psychologia sprzedaży,
 • zarządzanie sprzedażą i zespołami sprzedażowymi,
 • negocjacje handlowe oraz zakupowe,
 • stretegie obrony ceny i finalizacji transakcji,
 • perswazja i wywieranie wpływu,
 • sprzedaż dla działów niehandlowych,
 • aktywna sprzedaż oraz sprzedaż pasywna,
 • warsztat handlowca i przedstawiciela handlowego,
 • sprzedaż dla mendżerów sprzedaży, dla regionalnych kierowników sprzedaży,
 • zarządzanie sprzedażą dla dyrektorów sprzedaży oraz kursy dla trenerów sprzedaży,
 • sprzedaż narracyjna oraz storytelling w sprzedaży, sprzedaż doradcza,
 • nowoczesny prospecting: cold calling, social selling...
 • sprzedaż do kluczowych klientów oraz key account management,
 • techniki sprzedaży B2B i B2C,
 • system zarządzania relacjami z klientami CRM,
 • nowoczesny telemarketing oraz sprzedaż przez telefon,
 • sprzedaż telefoniczna oraz przez Internet (sprzedaż zdalna),
 • obsługa klienta oraz trudnego klienta,
 • posprzedażowa obsługa klientów,
 • sporządzanie umów handlowych, umowy sprzedażowe i zakupowe,
 • sprzedaż w ujęciu prawnym: sprzedaż stacjonarna, sprzedaż na odległość, sprzedaż towarów, sprzedaż usług, sprzedaż praw autorskich, sprzedaż na raty, sprzedaż na próbę, sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa.

Profesjonalne kursy i szkolenia dla sprzedawców to niezawodny sposób wspierający budowanie efektywnej sprzedaży i wykorzystanie aktualnych trendów handlowych. Należy przy tym pamiętać, że obecnie znacznie trudniejsze, a jednocześnie bardzo pożądane jest utrzymanie obecnych klientów, a nie tylko pozyskiwanie nowych. Dlatego firmy powinny wybierać takie tematy szkoleniowe, dzięki którym będą mogły rówież dostarczać swoim klientom spójne, profesjonalne doświadczenie z zakresu obsługi klienta.

Jak wybrać kurs, warsztaty lub szkolenie dla sprzedaży?

Odpowiedni wybór szkolenia dla sprzedawców ma znaczący wpływ na to, czy przyczyni się ono do poprawy wyników firmy. Należy zwracać baczną uwagę nie tylko na wybór tematyki, ale również na jakość kursu. Jak ją sprawdzić? Warto sprawdzić opinie o organizatorze oraz dowiedzieć się więcej o samym szkoleniowcu – jego doświadczeniu i źródłach pozyskania wiedzy na dany temat. Najlepiej czerpać wiedzę od praktyków – osób, które przekazywane techniki wykorzystują w swojej codziennej pracy i doskonale wiedzą, jak przełożyć wiedzę teoretyczną na konkretne, skuteczne działania.

Pracowników można oczywiście wysyłać na szkolenia otwarte – ich tematyka jest bardzo bogata. Dobrego szkoleniowca często warto jednak zatrudnić, by przygotował indywidualny program kursu dla firmy, biorąc pod uwagę konkretne potrzeby czy problemy przedsiębiorstwa. Jeśli jednak planujemy przeszkolić indywidualnych sprzedawców lub poszukujemy nowego podejścia do sprzedaży szkolenie otwarte będzie najlepszym wyborem - w jego trakcie uczymy się nie tylko od trenera, ale też innych uczestników szkolenia, którzy w jego trakcie prezentują swoje doświadczenia i stosowane techniki sprzedażowe. Zwróćmy jednak uwagę czy szkolenie ze sprzedaży ma charakter warsztatu - ćwiczenia, case study, gry symulacyjnej - tego typu szkolenia są nie tylko ciekawe. Forma warsztatowa najlepiej sprawdza się w trakcie szkoleń dla sprzedawców.

Listę szkoleń dla sprzedawców, kursów sprzedażowych oraz warsztatów ze sprzedaży można znaleźć na górze strony. Zawiera one pełne informacje o tematyce szkolenia, program szkolenia oraz ceny z tytułu uczestnictwa. Rejestracja na zgromadzone w bazie szkolenia i kursy odbywa się z użyciem bezpłatnego formularza rejestracji online.

Najpopularniejsze szkolenia sprzedażowe, kursy ze sprzedaży i warsztaty sprzedażowe!
Sprzedaż

Ostatnie artykuły, poradniki oraz newsy

Kim jest menedżer?
17 stycznia 2022
Kim jest menedżer?

Dowiedz się kim jest menedżer i jakie role menedżerskie spełnia? Sprawdź jakie umiejętności menedżerskie są najważniejsze w pracy współczesnych managerów i dowiedz się jak je rozwijać poprzesz szkolenia i kursy menedżerskie.

Czytaj więcej
Incoterms 2020 - Międzynarodowe Warunki Handlowe INCOTERMS® 2020
20 grudnia 2021
Incoterms 2020 - Międzynarodowe Warunki Handlowe INCOTERMS® 2020

Sprawdź czym są Międzynarodowe Warunki Handlowe Incoterms® 2020 oraz jakie zmiany zaszły w regułach Incoterms® 2020 względem wersji 2010. Pobierz PDF z regułami Incoterms® 2020.

Czytaj więcej
Negocjacje w biznesie - kompendium wiedzy
6 sierpnia 2021
Negocjacje w biznesie - kompendium wiedzy

Negocjacje to nieodłączna część prowadzenia działalności gospodarczej, przedsiębiorczości i życia zawodowego. Dowiedz się więcej na temat negocjacji w biznesie!

Czytaj więcej
Klient w centrum uwagi – jakie szkolenia pozwalają budować firmę zorientowaną na klienta?
3 września 2021
Klient w centrum uwagi – jakie szkolenia pozwalają budować firmę zorientowaną na klienta?

Dowiedz się jakie są zalety kultury custromer-centric i jakie profesjonalne szkolenia, kursy i warsztaty pomogą Ci zbudować organizację zorientowaną na klienta.

Czytaj więcej
Szkolenia sprzedażowe, kursy sprzedaż

Zostaw swój e-mail i subskrybuj powiadomienia o kursach i szkoleniach ze sprzedaży!