Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/bezpieczenstwo-produkcji-i-przechowywania-zywnosci-wybrane-aspekty-59676-id156

Informacje o szkoleniu

 • Bezpieczeństwo produkcji i przechowywania żywności - wybrane aspekty


  ID szkolenia: 59676
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Jakość
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Budynek Kolmex
  Grzybowska 80/82
  00-844 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  1 dzień, 7 godz. dyd.
 • Organizator szkolenia:

  Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest zapoznanie z wybranymi aspektami dotyczącymi bezpieczeństwa produkcji i przechowywania żywności, regulacjami prawnymi obowiązującymi w tym zakresie, rolą opakowań w obrocie towarowym środków spożywczych, interakcjami pomiędzy opakowaniem a wyrobem, możliwością zagrożenia. Scharakteryzowane zostaną uwarunkowania prawne (na podstawie prawa krajowego i UE) dotyczące wymagań dla materiałów do opakowań, opakowań aktywnych i inteligentnych oraz bezpieczeństwa w świetle system RASSF. Omówione zostaną obowiązki producentów i dystrybutorów materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do producentów i technologów zakładów przemysłu spożywczego, pracowników służb kontroli odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności, do producentów i dystrybutorów opakowań i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, dla pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych.

Program szkolenia:

1. Trendy w produkcji żywności a oczekiwania konsumentów
2. Wybrane systemy jakości żywności
3. Charakterystyka metod i warunków przechowywania różnych grup żywności
4. Rodzaje zanieczyszczeń środków spożywczych podczas procesów produkcji i
przechowywania oraz metody ich eliminacji
5. Regulacje prawne dotyczące higieny środków spożywczych
6. Zadania, rola i możliwości zastosowania opakowań najnowszych generacji - opakowań aktywnych
i inteligentnych w produkcji i przechowywaniu żywności

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 /budynek Kolmex/
Termin: 02.06.2016 r., w godz. 10.00-16.00
Cena: 590,- zł, zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch.

Informacje o prelegentach:

Szkolenie zostanie poprowadzone przez Halinę Makała, doktora nauk rolniczych w zakresie technologii żywienia i żywności, pracownika Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, posiadającego wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, kierownika zespołu badawczego ds. jakości i ocen sensorycznych, rzeczoznawcy i członka komisji oceniającej jakość surowców i przetworów, autora wielu publikacji naukowych i popularno naukowych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 590 c

Cena zawiera:

cena zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Dokonanie zgłoszenia poprzez jeden z poniższych sposobów:
- formularz zgłoszeniowy
- telefonicznie (22) 457 03 01 lub 602-119-518,
- faksem: (22) 457 03 11,
- e-mail: akademia@awuleopard.pl

Wydarzenie: Bezpieczeństwo produkcji i przechowywania żywności - wybrane aspekty