Szkolenie

Bezpieczeństwo produktu – import towarów na obszar UE

O szkoleniu

Jednym z głównych powodów zatrzymań importowanych towarów w trakcie kontroli celnej jest podejrzenie, iż zgłoszony do odprawy towar nie spełnia wymogów w zakresie bezpieczeństwa produktów.

Firmy ponoszą duże straty w związku z brakiem możliwości dysponowania towarem, muszą ponosić duże koszty związane z dostosowaniem wyrobów do wymogów wspólnego rynku UE, a niejednokrotnie także muszą ponieść koszty zniszczenia towaru lub wywozu towarów poza terytorium UE.

Cel szkolenia:
Przedstawienie w praktyczny sposób zagadnień z zakresu przygotowania się do importu różnych towarów, m.in. kosmetyków, zabawek, sprzętu medycznego, sprzętu AGD, RTV, urządzeń biurowych, sprzętu sportowego, pływającego, maszyn wykorzystywanych w przemyśle i w domu, środków ochrony osobistej, urządzeń wyposażonych w modemy do łączności bezprzewodowej, wyrobów budowlanych, sprzętu oświetleniowego itp.
Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnicy dowiedzą się:

 • jakie są obowiązki importerów w zakresie bezpieczeństwa produktu (także sankcje nakładane na importerów),
 • jakie są powody zatrzymań towarów przez organy celne i przyczyny negatywnych opinii wyspecjalizowanych organów w tym zakresie,
 • jak rozpoznać towary objęte bezpieczeństwem produktu oraz jak właściwie oznaczać wyroby, a także prawidłowa dokumentacja w tym zakresie,
 • co dalej z zatrzymanym towarem (jeżeli już do tego dojdzie), czyli procedura naprawcza.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie jest przeznaczone dla agencji celnych oraz przedsiębiorców kupujących różne wyroby gotowe oraz części zamienne i akcesoria z krajów nie należących do Unii Europejskiej.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie.
  1. Nowe i stare podejście.
  2. Odpowiedzialność za produkty wadliwe.
  3. Ogólne bezpieczeństwo produktu (GSP).
    
 2. Analiza wybranych dyrektyw UE.
  1. Wyroby budowlane - ćwiczenia.
  2. Wyroby medyczne aktywnego osadzenia (AIMD) i wyroby medyczne (MMD).
  3. Rekreacyjne jednostki pływające (RDC) - ćwiczenia.
  4. Maszyny - ćwiczenia.
  5. Sprzęt elektryczny przewidziany do stosowania w niektórych granicach napięcia (LDV) - ćwiczenia.
    
 3. Rola organów celno-skarbowych oraz organów wyspecjalizowanych w Polsce. Wprowadzenie, ćwiczenia.
  1. Inspektoraty Inspekcji Handlowej.
  2. Urzędy Nadzoru Budowlanego.
  3. Urzędy Komunikacji Elektronicznej.
  4. Inspekcja Pracy.
  5. Inspektoraty ochrony środowiska.
  6. Urzędy transportu kolejowego.
  7. Urzędy morskie.
  8. Inne instytucje.
    
 4. Analiza ryzyka z zakresu bezpieczeństwa produktów w imporcie. Ćwiczenia, studia przypadków.
  1. Towary ogólnego przeznaczenia dla indywidualnych użytkowników np. komputery, inny sprzęt biurowy, RTV, AGD itp.
  2. Tkaniny, odzież, obuwie.
  3. Maszyny i urządzenia, akcesoria i wyposażenie – wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej, inne pojazdy mechaniczne, maszyny samobieżne – do użytku innego niż działalność gospodarcza.
  4. Zabawki, gry artykuły sportowe itp.
  5. Materiały budowlane.
  6. Sprzęt łączności.
    
 5. Procedura naprawcza.
  1. Zatrzymany towar i co dalej.
  2. Wprowadzenie towaru na skład celny.
  3. Uzupełniamy braki w dokumentacji, oznaczeniach.
  4. Dopuszczenie do obrotu po procedurze naprawczej.
    
 6. Pytania, konsultacje, wyjaśnianie wątpliwości, analiza przykładów.

Czas trwania

09.00 - 16.00

Prelegenci

Cytat

Analityk – ekspert w zakresie zarządzania ryzykiem, certyfikowany trener II stopnia.

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UW na kierunku administracja oraz studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Ryzykiem.

Czynny analityk od 15 lat: w tym naczelnik wydziału zarządzania ryzykiem w Izbie Celnej, kierownik referatu analizy ryzyka i międzynarodowej wymiany informacji w Urzędzie Celno-Skarbowym, obecnie trener i przedsiębiorca.
Uczestnik zespołów zadaniowych w ramach tworzenia systematyki obszarów i metod reakcji na ryzyka oraz współtwórca instrukcji analitycznej dla Służby Celnej – w ramach struktur Ministerstwa Finansów.

Przeprowadził szkolenia dla ponad 2000 funkcjonariuszy celnych i pracowników administracji skarbowej, a także dla ponad 1500 pracowników przedsiębiorstw. Wykładowca z zakresu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach na uczelni wyższej (studia podyplomowe dla audytorów).

Specjalizacje trenerskie: zarządzanie ryzykiem w organizacjach, analiza ryzyka w służbie celno-skarbowej, zarządzanie ryzykiem personalnym w organizacjach z wykorzystaniem dobrostanu pracowników, stosowanie w praktyce metod heurystycznych. 

Jest autorem publikacji z zakresu zarządzania ryzykiem celnym, personalnym, stosowania w praktyce metod heurystycznych. Twórca polskiego narzędzia do badania wellbeingu w organizacjach.

Gdzie i kiedy

Warszawa 1 grudnia 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 1 grudnia 2021

Gdzie i kiedy

Warszawa 15 września 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 15 września 2021

Zapisz się

Cena standardowa
za osobę
690 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

J.G. Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G. Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!