Szkolenie

CEIDG. EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OD 1 LIPCA 2011 R.

O szkoleniu

Celem szkolenia jest zgłębienie wiedzy i zaznajomienie się pracowników samorządowych z interpretacją przepisów dotyczących rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich zmian prawnych, nakładających nowe zadania dla organów administracji publicznej związanych z funkcjonowaniem CEIDG. Znajomość uregulowań pozwoli na pełną i rzetelną obsługę przedsiębiorców, w tym osób zagranicznych zamierzających podjąć i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także pozwoli rozwiązać problemy pojawiające się w toku postępowania ewidencyjnego.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie jest przeznaczone dla urzędników odpowiedzialnych za wykonywania zadań w zakresie ewidencji działalności gospodarczej.

Program szkolenia

1. Aktualne przepisy dotyczące podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez osoby fizyczne oraz zadania organów ewidencyjnych w tym zakresie:
a) ustawa o swobodzie działalności gospodarczej – definicja przedsiębiorcy w świetle w/w ustawy i kodeksu cywilnego,
b) ustawowe określenie działalności gospodarczej,
c) pojęcie osoby zagranicznej,
d) zawieszenie i wznowienie działalności gospodarczej (omówienie projektu zmian ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w tym zakresie).
2. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.
3. Inne akty prawne regulujące tematykę podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej:
a) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.12.2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności,
b) ustawa z dnia 16 listopada 2008r. o opłacie skarbowej,
c) ustawa z dnia 12 lutego 2010r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw,
d) ustawa z dnia 04.03.2010r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej czyli ewidencja działalności gospodarczej po 1.07.2011r.:
a) obowiązki gminy i termin przeniesienia wszystkich danych z ewidencji do CEIDG poprzez system SAGED,
b) omówienie problematyki dokonywania zmian wpisów w ewidencji w zakresie danych przedsiębiorców nieprzeniesionych do CEIDG,
c) zakres danych podlegających wpisowi do CEIDG,
d) formy złożenia wniosku do CDEIG,
e) potwierdzenie przyjęcia wniosku do CDEIG,
f) zasady poprawności wniosku,
g) przekazywanie wniosków do CDIDG,
h) zadania gmin w zakresie ustalania zgodności danych zawartych w CDIEG z rzeczywistym stanem rzeczy.
5. Obowiązki Gmin w zakresie przekazywania danych do CDEIG. Aplikacja SAGED (System Informatyzacji Gminnej Ewidencji Działalności Gospodarczej) do CDIEG.

Czas trwania

10:00-15:00

Prelegenci

Cytat
Prowadzący: Sędzia Sądu Rejonowego, Przewodnicząca Wydziału VIII Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, od 7 lat orzekająca w sprawach rejestrowych i gospodarczych. Jest pracownikiem dydaktycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego, a także od około 10 lat współpracuję z FRDL i prowadzi szkolenia z prawa gospodarczego i ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w tym ewidencji osób fizycznych.

Gdzie i kiedy

Warszawa 6 października 2011
FRDL

01-552 Warszawa

Plac Inwalidów 10

woj. mazowieckie

Weź udział

Cena 1
Cena brutto.
350 PLN
Cena zawiera:
  • W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.
Weź udział

Organizator

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
01-552 Warszawa
Plac Inwalidów 10
woj. mazowieckie
Fundacja jest organizacją sieciową, dysponującą 16 ośrodkami regionalnymi na terenie całego kraju wraz z filiami, Polskim Instytutem Demokracji Lokalnej, Biurem Krajowym FRDL oraz 3 Wyższymi Szkołami Administracji Publicznej, prowadzącymi studia lice...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem lub e-mailem do 29 września 2011 r. fax. (22) 322 84 10,
e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
01-552 Warszawa Plac Inwalidów 10
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!