Doskonalenie kompetencji osobistych mistrzów produkcji i brygadzistów

O szkoleniu

Szkolenie uczy skuteczności pracy zespołu produkcyjnego poprzez wzmocnienie umiejętności zarządzania zespołem, polepszenie komunikacji, poznania narzędzi motywowania pracowników i rozwiązywania problemów w dziale. Służy zrozumieniu znaczenia poprawnej komunikacji, zarówno z przełożonymi jak i z podwładnymi. Poprzez praktyczne przykłady mocno związane z zawodem mistrza/brygadzisty, uczy w jaki sposób prawidłowo komunikować się w miejscu pracy . Warsztaty i ćwiczenia pozwalają na zdobycie umiejętności skutecznego komunikowania się i pokazują jak to wpływa na zrozumienie i dalsze wykorzystanie poszczególnych informacji. Ćwiczenia pozwalają na prawidłowe formułowanie celów, poznanie wartości i poprawnego użycia informacji zwrotnej. Szkolenie ma również na celu podniesienie umiejętności delegowania zadań podległym pracownikom.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie jest przeznaczone dla mistrzów i brygadzistów produkcji

Program szkolenia

1. Brygadzista i mistrz jako przywódca zespołu produkcyjnego.
- Rola mistrza i brygadzisty w organizacji.
- Wpływ produkcji na całą organizację.
- Style przywództwa - koncepcja Herseya i Blancharda.
- Kompetencje jako wskaźnik sposobu zarządzania.
- Budowanie autorytetu lidera.
- Cele zachowań asertywnych i ich wpływ na relacje z pracownikami.
- Stres jako element zarządzania.

2. Zespół produkcyjny w organizacji.

- Specyfika produkcji i jej wpływ na pracę zespołu.
- Etapy tworzenia zespołu, role pracowników w zespole.
- Czynniki wpływające na powodzenie pracy zespołu.
- Podstawowe techniki wywierania wpływu.
- Konflikty i sposoby ich rozwiązywania.

3. Rola komunikacji w dziale produkcji.

- Komunikacja jako element zarządzania.
- Rola sprzężenie zwrotnego i jego wykorzystanie.
- Zasady skutecznej komunikacji.
- Komunikacja w sytuacjach trudnych.
- Rozmowa z szefem, rozmowa z pracownikiem.

4. Bariery komunikacji.

- Rodzaje zaburzeń w komunikacji.
- Dostrzeganie barier w komunikacji z pracownikami i ich wpływ na pracę.
- Sposoby radzenia sobie z barierami komunikacji.

5. Strategiczne planowanie i podejmowanie decyzji.

- Plan jako efekt wspólnej polityki przełożonych i pracowników.
- Reguły planowania, wyznaczanie priorytetów.
- Planowanie a zarządzanie czasem własnym i innych.

6. Delegowanie zadań.

- Indywidualne podejście do pracownika.
- Formułowanie poleceń.
- Egzekwowanie realizacji poleceń.
- Błędy w delegowaniu.

7. Motywacja.

- Rodzaje motywacji.
- Teoria motywacji wg F. Herzberga.
- Źródła motywacji oparte na hierarchii Maslowa.
- System motywacyjny, techniki motywowania pozafinansowego.

8. Kreatywność jako element zarządzania zespołem.

- Kreatywność a rutyna.
- Źródła kreatywności w pracy związanej z produkcją.
- Dobór metody adekwatnej dla zespołu produkcyjnego - rekomendacja.

9. Ocena pracownicza jako element zarządzania i stymulowania rozwoju.
- Cele i zasady oceny pracowniczej.
- Kryteria i techniki oceniania.
- Błędy w ocenianiu (proceduralne, indywidualne).
- Typy rozmów oceniających i ich znaczenie.

Czas trwania

2 dni po 7 h
TERMINY SZKOLENIA:
05-06.06.2017
27-28.07.2017
21-22.09.2017
16-17.11.2017

Prelegenci

trenerzy TQMsoft

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

TQMsoft

31-231 Kraków

ul. Bociana 22a

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
PLN netto / 1 os.
1 450
Cena zawiera:
  • Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu oraz bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft.
Zapisz się

Organizator

TQMsoft
31-231 Kraków
Bociana 22a
woj. małopolskie
Od 1996 roku wspieramy naszych Klientów w doskonaleniu jakości i produktywności. Usprawniamy procesy Klientów dostarczając i wdrażając najwyższej klasy produkty i usługi. Pomagamy doskonalić kompetencje techniczne i osobiste pracowników różnych sz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

karta zgłoszenia- W przypadku podjęcia decyzji o uczestnictwie w szkoleniu proszę o jej uzupełnienie i odesłanie na e-mail: szkolenia@tqmsoft.eu lub na numer faksu: 12 3971 884 albo kontakt : 12 397 18 81.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

TQMsoft
31-231 Kraków Bociana 22a
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!