Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/gospodarka-odpadami-w-swietle-obowiazujacych-przepisow-i-projektowanych-zmian-praktyczne-stosowanie-dla-podmiotow-i-organow-szczecin-68602-id4128

Informacje o szkoleniu

 • Gospodarka odpadami w świetle obowiązujących przepisów i projektowanych zmian. Praktyczne stosowanie dla podmiotów i organów - SZCZECIN


  ID szkolenia: 68602
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Prawo Rolnictwo, środowisko
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Hotel "NOVOTEL-SZCZECIN"
  3 Maja 31
  70-215 Szczecin
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Początek zajęć: godz. 9.00
 • Organizator szkolenia:

  Konspekt
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Należność za:
•Uczestnictwo z materiałami szkoleniowymi - 560 zł netto + 23% VAT (materiały autorstwa wykładowcy)
•Uczestnictwo bez materiałów szkoleniowych - 510 zł netto + 23% VAT

Szkolenie skierowane jest do:

Pracowników firm i administracji publicznej; specjalistów z dziedziny gospodarki odpadami i ochrony środowiska selektywnej zbiórki odpadów oraz do wszystkich zainteresowanych problematyką gospodarki odpadami. Szkolenie ma na celu poszerzenie i zaktualizowanie wiedzy pracowników dla celów zawodowych

Program szkolenia:

GOSPODARKA ODPADAMI
W świetle obowiązujących przepisów i projektowanych zmian
Praktyczne stosowanie dla podmiotów i organów

Szkolenie pozwoli na zapoznanie się z obowiązkami ciążącymi na wytwórcach odpadów, transportujących odpady, podmiotach zbierających i przetwarzających odpady, sprzedawcach odpadów i pośrednikach w obrocie odpadami, w tym obowiązkami w zakresie uzyskiwania wymaganych decyzji administracyjnych, prowadzenia ewidencji odpadów i sprawozdawczości. Omówione zostaną również obowiązki wynikające z nowych przepisów wykonawczych jak również wybrane problemy związane ze stosowaniem przepisów ustawy o odpadach i rozporządzeń wykonawczych – ich interpretacje (zwłaszcza dokonywane przez Ministerstwo Środowiska), orzecznictwo, wytyczne Komisji Europejskiej.
Zaprezentowane zostaną informacje dotyczące obowiązków związanych z wprowadzaniem produktów w opakowaniach
Omówione zostaną także zagadnienia jak i zgłaszane problemy z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminach.

Uczestnicy zostaną także poinformowani o przygotowywanych nowelizacjach przepisów.

Ustawa o odpadach - wybrane zagadnienia

¨ Podmioty podlegające pod przepisy ustawy

¨ Pojęcie odpadów

◘ kiedy substancje i materiały są odpadami

◘ substancje i materiały wyłączone z zakresu ustawy o odpadach

◘ klasyfikacja odpadów

◘ odpady niebezpieczne

◘ produkt uboczny

◘ utrata statusu odpadów, kryteria wynikające z przepisów UE

¨ Plany gospodarki odpadami, funkcjonowanie instalacji regionalnych i do zastępczej obsługi regionów

¨ Wymagania dotyczące transportu odpadów

¨ Zasady magazynowania i zbierania odpadów

¨ Przekazanie odpadów i odpowiedzialności za odpady

◘ komu można przekazywać odpady

◘ zakończenie odpowiedzialności wytwórcy odpadów lub innego przekazującego odpady

◘ rola transportującego odpady, sprzedawcy odpadów i pośrednika w obrocie odpadami

¨ Uzyskiwanie decyzji administracyjnych z uwzględnieniem zmian:

◘ decyzje wymagane na wytwarzanie odpadów

◘ podmioty zwolnione z obowiązku uzyskiwania zezwoleń

◘ zmiany dotyczące dołączania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

◘ obowiązkowa kontrola przed wydaniem zezwolenia na przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie z przetwarzaniem odpadów

◘ właściwość organów do orzekania w sprawach gospodarki odpadami i prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami.

◘ wygaśnięcie decyzji w zakresie gospodarowania odpadami

◘ możliwość zmiany zezwolenia i przeniesienia na inny podmiot

¨ Wymagania w zakresie ewidencji odpadów

◘ podmioty obowiązane do prowadzenia ewidencji odpadów

◘ zwolnienia z ewidencji odpadów

◘ obowiązki związane z prowadzeniem ewidencji odpadów

◘ wypełnianie dokumentów ewidencji odpadów

¨ Zasady składania sprawozdań

Nowe przepisy wykonawcze na podstawie ustawy

o odpadach, w tym:

◘ warunki wykorzystywania odpadów na własne potrzeby

◘ odzysk poza instalacjami i urządzeniami

◘ kryteria dopuszczania do składowania

Obowiązki w zakresie wprowadzania opakowań

i produktów w opakowaniach

◘ obowiązki wprowadzających produkty w opakowaniach

◘ zwolnienia z obowiązków, w tym pomoc de minimis

◘ sposoby realizowania obowiązków i ich dokumentowanie

◘ nowe wzory sprawozdań dla opakowań i odpadów opakowaniowych

Problemy dotyczące stosowania ustawy

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgłaszane przez uczestników, w tym:

◘ zamówienia wewnętrzne w gospodarce odpadami (in-house)

◘ selektywne zbieranie odpadów

Projektowane zmiany

◘ gospodarka o obiegu zamkniętym – projektowane zmiany prawa UE

◘ zmiana ustawy o odpadach

◘ zmiana stawek opłat za składowanie odpadów

◘ zmiana ustawy o gospodarowaniu opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

■ Panel Dyskusyjny- problemy, pytania, konsultacje indywidualne

■Metodyka Zajęć:
wykład, prezentacja multimedialna, dyskusja oraz wyjaśnianie problemów i sytuacji przedstawianych przez uczestników szkolenia.

Informacje o prelegentach:

Szkolenie prowadzi: Pani MARIA DUCZMAL - radca prawny. Ekspert specjalizujący się w zagadnieniach gospodarki odpadami jak również w zakresie opakowań i odpadów z nich powstających. Autorka artykułów w czasopismach "Prawo i Środowisko", "Odpady" i in., artykułów do publikacji elektronicznej dla Polskich wydawnictw profesjonalnych. Współautorka publikacji książkowych z zakresu ochrony środowiska (w tym Praca zbiorowa "Ochrona środowiska po reformie administracji publicznej, Poradnik dla przedsiębiorcy, Ustawa o odpadach- komentarz pod red. J.Jerzmańskiego, Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - komentarz pod red. M. Duczmal).
Doświadczony, wieloletni wykładowca, w tym z zakresu prawa odpadowego na studiach podyplomowych Prawo ochrony środowiska (Uczelnia Vistula, Uczelnia Łazarskiego).

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 560 zł + 23% VAT uczestnictwo z materiałami szkoleniowymi
 • 510 zł + 23% VAT uczestnictwo bez materiałów szkoleniowych

Cena zawiera:

Cena 560 netto obejmuje wykład z prezentacją multimedialną materiały szkoleniowe autorstwa wykładowcy, certyfikat ukończenia szkolenia przerwy kawowe oraz lunch

Dostępne zniżki:

 • 10 % przy zgłoszeniu 2 lub więcej uczestników

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się celem potwierdzenia rejestracji i przekazania szczegółów organizacyjnych. Warunki płatności: przelew/gotówka.


Wydarzenie: Gospodarka odpadami w świetle obowiązujących przepisów i projektowanych zmian. Praktyczne stosowanie dla podmiotów i organów - SZCZECIN