Higiena w produkcji żywności

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy na szkolenie o higienie produkcji żywności. Cele szkolenia:
- przygotowanie pracowników bezpośrednio produkcyjnych oraz wspomagających do produkcji bezpiecznej żywności przez przestrzeganie standardów higienicznych.
- dostarczenie wiedzy na temat rodzajów zanieczyszczeń, które wpływają na bezpieczeństwo oraz jakość żywności, ich źródeł oraz sposobów zapobiegania zanieczyszczeniom produktów spożywczych w trakcie ich produkcji, magazynowania oraz transportu.

Szkolenie z zasad higieny jest obowiązkowe dla wszystkich pracowników biorących udział w produkcji spożywczej, zgodnie z rozp. (WE) NR 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych. Pracownicy oraz ich przełożeni powinni zdawać sobie sprawę, jak duża odpowiedzialność na nich ciąży. Warto im uświadomić, że są nie tylko producentami ale i konsumentami. Znając zagrożenia, które mogą spowodować zachorowania a nawet śmierć ludzi po spożyciu niebezpiecznej żywności, ich źródła oraz sposoby zapobiegania stają się świadomymi pracownikami. Konsekwencją ich działań może być zarówno sukces jak i utrata wiarygodności firmy. Dlatego warto zadbać o wiedzę i kompetencje pracowników w zakresie produkcji bezpiecznej żywności.
Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnik uczy się:

 • Dobierać odpowiednie działania w celu zapobiegania zanieczyszczeniom żywności.
 • Rozpoznawać rodzaje zanieczyszczeń oraz na jakie zagrożenia zwracać uwagę na stanowisku pracy.
 • Identyfikować źródła zanieczyszczeń
 • Przygotowywać procedury postępowania z alergenami

Uczestnik dowiaduje się:

 • W jaki sposób higiena osobista oraz stan zdrowia przyczyniają się do zmniejszenia ryzyka zanieczyszczenia i zakażenia żywności.
 • Jakie są rodzaje zanieczyszczeń i jakie są konsekwencje spożycia zanieczyszczonej i zakażonej żywności.
 • Jaki wpływ mają jego działania na bezpieczeństwo i jakość produkowanej żywności.
 • Co może zrobić aby zminimalizować ryzyko zanieczyszczenia żywności.

Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:

 • Rozpoznawanie zagrożeń i zapobieganie zanieczyszczeniom żywności.
 • Wiedza na temat metod utrwalania żywności i zapobiegania rozwoju drobnoustrojów chorobotwórczych.
 • Znajomość zasad utrzymania higieny osobistej oraz na stanowisku pracy.
Kto powinien wziąć udział?

Adresaci:

 • Pracownicy biorący udział w produkcji żywności
 • Specjaliści ds. jakości, inżynierowie jakości.
 • Kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji).
 • Audytorzy wewnętrzni SZJ, ZSZJ.
 • Pracownicy nowi, którzy wcześniej nie pracowali w przemyśle spożywczym.

Program szkolenia

 • Odpowiedzialność osób produkujących żywność: obowiązki prawne, odpowiedzialność wobec konsumentów.
 • Rodzaje i źródła zanieczyszczeń: fizyczne, chemiczne, biologiczne, mikrobiologiczne. Dlaczego są niebezpieczne?
 • Jakie alergeny są obecne w żywności i dlaczego są niebezpieczne dla osób uczulonych.
 • Drobnoustroje chorobotwórcze i zatrucia pokarmowe.
 • Czego drobnoustroje potrzebują do życia? Żywność wysokiego ryzyka.
 • Metody utrwalania żywności: pasteryzacja, sterylizacja, chłodzenie, mrożenie, konserwanty, promieniowanie jonizujące.
 • Źródła zanieczyszczeń: 5S
 • Higiena, zdrowie i wygląd pracownika
 • Zapobieganie zanieczyszczeniom
 • Zapobieganie zanieczyszczeniom krzyżowym
 • Postępowanie z alergenami
 • Zakończenie szkolenia
 • Podsumowanie
 • Test
 • Ankieta

 

Ćwiczenia:

 • Cel: uświadomienie uczestnikom ich roli w procesie produkcji żywności

co oznacza określenie „bezpieczna żywność” z punktu widzenia konsumenta.

 • Cel: rozpoznanie rodzajów zanieczyszczeń

Przykłady zanieczyszczeń chemicznych, fizycznych, mikrobiologicznych, biologicznych i ich wpływ na zdrowie

 • Cel: identyfikacja źródeł zanieczyszczeń

Na podstawie 5S: surowce, siła robocza, sposób przygotowania, sprzęt, środowisko

 • Cel: wykonanie procedury postępowania z alergenami

Na podstawie przykładowych produktów magazynowanych i produkowanych w firmie uczestników.

Czas trwania

8 godzin

Prelegenci

trener TQMsoft, specjalista – praktyk

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Online 8 grudzień 2021
TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22

woj. małopolskie

Rejestracja

Szkolenie stacjonarne
za osobę
850
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
Szkolenie online
za osobę
850
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

TQMsoft
31-231 Kraków
Bociana 22a
woj. małopolskie
Od 1996 roku wspieramy naszych Klientów w doskonaleniu jakości i produktywności. Usprawniamy procesy Klientów dostarczając i wdrażając najwyższej klasy produkty i usługi. Pomagamy doskonalić kompetencje techniczne i osobiste pracowników różnych sz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

TQMsoft
31-231 Kraków Bociana 22a
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!