Kwestie dot. ochrony konsumentów ze szczególnym uwzględnieniem serwisów internetowych

O szkoleniu

Specyfika prawna ochrony konsumentów nastręcza szeregu problemów z praktyczną implementacją szeregu obowiązków w serwisach internetowych. Z jednej strony w odniesieniu do konsumentów znajdują zastosowania przepisy prawa konsumenckiego, z drugiej należy zwrócić uwagę na szereg innych ustaw wprost regulujących obowiązki podmiotów świadczących usługi online a wpływające na funkcjonowanie serwisów internetowych takich jak chociażby ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną czy ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Z uwagi na szereg często niejednoznacznie sformułowanych obowiązków, dużej roli nabiera praktyka organów nadzorczych takich m.in. UOKiK oraz dobre praktyki rynkowe. Szkolenie ma charakter warsztatowy – zostało przygotowane w celu przekazania wiedzy, która będzie mogła zostać zastosowana w toku realizacji projektów związanych z wprowadzeniem wymaganych prawem dokumentów dot. ochrony konsumentów w szczególności w zakresie regulaminu świadczenia usług oraz pozyskania zgód transakcyjnych.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla:

 • Radców prawnych, adwokatów zainteresowanych tematyką prawa nowych technologii,
 • Prawników wewnętrznych,
 • Osób odpowiedzialnych za tworzenie stron www i sklepów internetowych (dział marketingu, dział IT),
 • Osób odpowiedzialnych za procesy reklamacyjne wewnątrz organizacji.

Program szkolenia

 1. Podstawowe akty prawne niezbędne w określeniu zasad działania serwisów internetowych pod kątem prawa konsumenckiego.
 2. Regulamin serwisu internetowego – wymagane elementy – przykłady.
 3. Pojęcie konsumenta w prawie polskim i unijnym:
  • Budowanie definicji konsumenta w regulaminach serwisów internetowych,
  • Przedsiębiorca jako konsument i ustalenie zasad obowiązujących w ramach regulaminu.
 4. Jakich informacji należy udzielić konsumentowi przed zawarciem umowy zawieranej na odległość w którym miejscu serwisu należy je umieścić:
  • Ustawowe prawo do odstąpienia i obowiązki z nim związane,
  • Przykładowe postanowienia regulaminu (np. obowiązki dot. funkcjonalności treści cyfrowych, technicznych środków ochrony),
  • Dostarczenie konsumentowi regulaminu oraz potwierdzenia istotnych warunków umowy.
  • Obowiązki informacyjne związane z ochroną danych osobowych oraz sposoby ich umieszczenia w serwisie (Polityka prywatności, klauzula informacyjna, skrócona wersja obowiązku informacyjnego etc.).
 5. Najniższa cena produktu lub usługi oraz ustalenie sposobu informowania o obniżkach i promocjach zgodnie z rekomendacjami Prezesa UOKiK:
  • Promocyjne zestawy produktów,
  • Promocje czasowe,
  • Obniżki wielokrotne.
 6. Opinie konsumentów umieszczane na stronie internetowej – w jaki sposób prawidłowo opisać zasady umieszczenia opinii oraz jakiego rodzaju działania są niedozwolone lub mogą zostać uznane za czyn nieuczciwej konkurencji.
 7. Uprawnienie klientów (w tym konsumentów) w przypadku braku zgodności towaru z umową.
 8. Jak należy postępować w przypadku reklamacji konsumentów? Wymogi dotyczące opisów procesu reklamacyjnego w ramach regulaminu serwisu.
 9. Kiedy należy przeanalizować uwzględnienie reklamacji klienta pomimo braku jego racji – aspekty prawne – szantaż konsumencki.
 10. Podsumowane.

Czas trwania

9.30-15.30

Prelegenci

Karol Kozieł

Radca prawny. Przewodniczący Rady Programowej Fundacji ZW zajmującej się ochroną i popularyzacją dorobku Natalii LL. W zakresie swojej praktyki specjalizuje się w: prawie własności intelektualnej i nowych technologii, ochronie praw konsumentów na rynku e-commerce, ochronie danych osobowych, obsłudze korporacyjnej przedsiębiorstw.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, wiedzę pogłębiał podczas studiów podyplomowych Prawo Nowoczesnych Technologii (PAN) (2013) oraz Nowoczesne Usługi Biznesowe (UTH w Radomiu) (2014). Ukończył programy zagraniczne Summer Law School on Intellectual Property Law (2013) oraz Summer Law School on Business Law (2014) organizowane przez University of Minho w Bradze (Portugalia).
Hobbistycznie zajmuje się malarstwem. Uzyskał absolutorium z historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie przygotowuje pracę magisterską z zakresu prawnych ograniczeń twórczości artystycznej.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę po okresie promocji
960
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 990 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
Cena promocyjna
zgłoszenia min. 2 tygodnie przed terminem
863
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 890 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa
Ficowskiego 15
woj. mazowieckie
Centrum Promocji Informatyki (CPI) to firma edukacyjna działająca na rynku szkoleniowym od 1992 roku. CPI specjalizuje się w organizowaniu szkoleń otwartych, kursów i konferencji oraz projektów zamkniętych organizowanych na zlecenia firm i organizacj...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Organizatora stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Zgłaszając udział w szkoleniu zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie.
 3. Opłata realizowana jest przelewem na konto Organizatora na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Odwołanie zgłoszenia możliwe jest bezkosztowo na nie mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania Organizatora na piśmie (w tym z użyciem poczty elektronicznej). Odwołanie po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 5. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 6. Zgłaszający ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu szkolenia na inny termin (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie Organizatora pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi, ani w części, ani w całości.
 7. Organizator zastrzega prawo zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji zawiadamia Zgłaszającego o odwołaniu szkolenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa Ficowskiego 15
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!