Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/lider-produkcji-w-przemysle-motoryzacyjnym-efektywne-zarzadzanie-procesem-produkcyjnym-73407-id12440

Informacje o szkoleniu

TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szkolenie dedykowane dla przyszłych i obecnych menedżerów, mistrzów oraz brygadzistów z zakresu koordynowania i nadzorowania procesów produkcyjnych w powiązaniu z metodami, narzędziami, technikami jakościowymi służącymi doskonaleniu systemów, utrzymaniu ciągłości produkcji, zaspokojenie potrzeb klientów wewnętrznych i zewnętrznych, budowania zespołów, rozwiązywania konfliktów oraz problemów w branży motoryzacyjnej.

Szkolenie jest nastawione na podniesienie świadomości menedżerów, mistrzów, brygadzistów w zakresie znaczenia ich pracy dla organizacji oraz efektywnego udziału w systemie zarządzania jakością. Doskonalenie umiejętności w zakresie definiowania celów, obowiązków, odpowiedzialności, uprawnień, podejmowanie decyzji, motywowania opartego o środowisko do promowania innowacji.

Praktyczne zapoznanie uczestników szkolenia z metodycznym normowaniem czasu pracy.

Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprania do pełnienia funkcji Lidera produkcji w przemyśle motoryzacyjnym.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do przyszłych i obecnych menedżerów, liderów, mistrzów, brygadzistów oraz dla wszystkich osób zainteresowanych podniesieniem swoich kwalifikacji.

 

Program szkolenia:

I        Wprowadzenie

 • Powitanie uczestników, przedstawienie się trenera, prezentacja uczestników,
 • Omówienie szkolenia.

II      Wytyczne i wymagania IATF 16949:2016 / ISO 9001:2015 w aspektach    

         efektywnego zarządzania w dobie rosnącej konkurencji.

III    Budowanie świadomości grupy, organizacja pracy i czasu w grupie

 • Etapy efektywnego tworzenia zespołu
 • Role w zespole
 • Czynniki wpływające na powodzenie w pracy zespołowej,
 • Zasady skutecznej komunikacji w zespole,
 • Komunikacja z pracowniami, sytuacje trudne,
 • Rola lidera i inicjatora, budowanie autorytetu
 • Delegowanie zadań i uprawnień – skuteczne egzekwowanie,
 • Kreatywność w zespole.
 • Konstruktywna ocena (kryteria, zasady, techniki, metoda „kanapki”)

IV      Konflikty i metodyka ich rozwiązywania

  V      Komunikacja i mowa ciała

 VI    Efektywne przygotowanie i prowadzenie szkoleń,  prezentacji  oraz     

         wystąpień publicznych.

VII   Narzędzia i metody doskonalenia

 • Metodologia rozwiązywania problemów – problem solving – G8D,
 • Omówienie wybranych narzędzi jakości i technik doskonalenia – 5S, KAIZEN, SMED, OEE.
 • Omówienie metodyk normowania czasu pracy.

VIII  Efektywność nadzorowania procesów z wykorzystaniem praktycznym:

 • Zdolność procesu, maszyny Cp, Cpk / Cm, Cmk – interpretacja oraz praktyczne wykorzystanie w bieżącym procesie.
 • Karta X-R, Diagram Pareto oraz histogram jako podstawowe narzędzia analiz.
 • Praktyczne zrozumienie PFMEA w zapobieganiu oraz ciągłym doskonaleniu przy wykorzystaniu racjonalnych efektów ekonomicznych podczas generowania działań.

IX  Zakończenie i podsumowanie szkolenia

Informacje o prelegentach:

Trener TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1690 zł brutto za osobę

Cena zawiera:

-udział w szkoleniu,
-profesjonalne materiały szkoleniowe,
-zestaw gadżetów firmowych,
-przerwy kawowe, lunch,
-certyfikat Lidera Produkcji w branży motoryzacyjnej (w języku polskim i angielskim),
-pomoc w rezerwacji hotelu,
-możliwość konsultacji po szkoleniu z trenerem.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Wydarzenie: Lider produkcji w przemyśle motoryzacyjnym - efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym.