Szkolenie

Odpady komunalne. System gospodarowania odpadami komunalnymi z uwzględnieniem najnowszych zmian

O szkoleniu

Szkolenie omawia i analizuje system gospodarowania odpadami komunalnymi z uwzględnieniem najnowszych zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz w ustawie o odpadach (ustawa z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawa Prawo ochrony środowiska oraz ustawa o odpadach).

Przedmiotem szkolenia będzie analiza systemowych rozwiązań z zakresu systemu utrzymania czystości i porządku w gminach z uwzględnieniem najnowszych procedowanych zmian.

Zmiany przepisów odnoszą się do obszarów takich jak:
- obowiązki gmin w zakresie nieruchomości zamieszkałych wielolokalowych (w ramach wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni) - zmiana podmiotu zobowiązanego z dotychczasowych obowiązków nałożonych na spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty na właścicieli poszczególnych lokali,
- ograniczenia w odbiorze bioodpadów
- realizacja zadań przez związki międzygminne,
- umowy na odbiór odpadów i ich kontrola
- objęcie systemem również nieruchomości niezamieszkałych,
- stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – w tym w szczególności metoda „od zużytej wody”
- domki letniskowe w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi
- deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
- możliwości dopłacania przez gminy do systemu
- warunki i częstotliwość odbierania odpadów
- obowiązki sprawozdawcze
- przepisy sankcyjne
- określone uwarunkowania w ustawie o odpadach

W trakcie szkolenia omówione zostaną wszelkie dokonane zmiany z odniesieniem do praktyki ich wprowadzania i egzekwowania.
Dlaczego warto wziąć udział?

Cele szkolenia:

 • kompleksowa analiza regulacji wprowadzonych w/w aktami prawnymi oraz określenie wpływu tej ustawy na aktualnie funkcjonujące rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,
 • omówienie odrębnych regulacji określających sposób postępowania z odpadami komunalnymi w okresie pandemii.

Korzyści dla uczestników:

Uczestnicy szkolenia wyposażeni zostaną w wiedzę pozwalającą na przygotowanie wdrożenia nowych regulacji z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminach - zarówno w kontekście koniecznych zmian w aktach prawa miejscowego, prowadzonych postępowań w zakresie opłaty śmieciowej oraz rozwiązań systemowych związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów.

Kto powinien wziąć udział?

Adresaci szkolenia:

 • urzędnicy administracji publicznej (urzędów gmin), zajmujący się tematyką odpadów komunalnych,
 • pracownicy spółek komunalnych (organizujących i nadzorujących system gospodarki odpadami komunalnymi),
 • podmioty prowadzące działalność w postaci odbierania odpadów komunalnych.

Program szkolenia

 1. Obowiązki gmin w zakresie nieruchomości zamieszkałych wielolokalowych (w ramach wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni) - zmiana podmiotu zobowiązanego z dotychczasowych obowiązków nałożonych na spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty na właścicieli poszczególnych lokali.
 2. Ograniczenia w odbiorze bioodpadów, akty prawa miejscowego w tym regulamin utrzymania czystości i porządku, szczegółowy zakres świadczenia usług.
 3. Realizacja zadań przez związki międzygminne – utworzenie związku, sposób przekazania i realizacji zadań.
 4. Umowy na odbiór odpadów i jej kontrola – konieczność dostosowania umów do wymogów aktów prawa miejscowego, kontrola tych umów, procedura dostosowania do prawa miejscowego.
 5. Warunki i częstotliwość odbierania odpadów.
 6. Objęcie systemem nieruchomości niezamieszkałych – możliwość dołączenia do systemu, przepisy przejściowe.
 7. Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – w tym w szczególności metoda „od zużytej wody”, górne limity stawek opłaty.
 8. Domki letniskowe w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, zasady rozliczania opłaty.
 9. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, złożenie deklaracji, zmiana deklaracji.
 10. Możliwości dopłacania przez gminy do systemu – uwarunkowania prawne.
 11. Obowiązki sprawozdawcze.
 12. Przepisy sankcyjne.
 13. Analiza zmian w ustawie o odpadach.
 14. Analiza przepisów przejściowych.
 15. Dyskusja, pytania i odpowiedzi.

Czas trwania

10.00-16.00

Prelegenci

Cytat

Dr prawa, członek etatowy samorządowego kolegium odwoławczego orzekający m.in. w sprawach związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kar nakładanych na gruncie u.c.p.g. Wspólpracownik kancelarnii prawnej w zakresie doradztwa prawnego dotyczącego prawa odpadowego. Przez 5 lat był doradcą prawnym spółki komunalnej, wcześniej - doradca prezydenta miasta ds. tworzenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Współpracuje z Okręgową Izbą Radców Prawych w Warszawie, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu prawa administracyjnego. Wykładowca uniwersytecki. Jest autorem ponad 100 publikacji z zakresu prawa administracyjnego, w tym w szczególności prawnych aspektów gospodarowania odpadami komunalnymi oraz postępowania administracyjnego. Realizował wiele szkoleń i zajęć w ramach studiów podyplomowych dla pracowników administracji samorządowej różnego szczebla.

Gdzie i kiedy

Warszawa 4 listopada 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 4 listopada 2021

Zapisz się

Cena standardowa
za osobę
590 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

J.G. Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G. Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!