Optymalizacja produkcji i sprzedaży

O szkoleniu

Wspólnym mianownikiem oceny procesów produkcyjnych oraz sprzedażowych jest ich efektywność. Optymalizacja działalności koncentruje się zarówno na aspektach bezpośrednio związanych z wynikiem finansowym (np. poziomy kosztów oraz przychodów), jak i aspektach pośrednio wpływających na wynik finansowy (np. czas realizacji produkcji oraz sprzedaży oraz jakość tychże procesów). Z punktu widzenia efektywności procesów produkcyjnych i sprzedażowych kluczowa jest świadomość tego, co przedsiębiorstwo może zmienić i usprawnić, oraz tego, w jaki sposób można to zrealizować.

Szkolenie „Optymalizacja produkcji i sprzedaży” jest w szczególności adresowane do osób odpowiedzialnych za zarządzanie przedsiębiorstwami oraz działami produkcyjnymi i sprzedażowymi wyodrębnionymi w ramach struktury organizacyjnej, a także właścicieli przedsiębiorstw.

Cele szkolenia

 • Przekonanie uczestników o istotności monitorowania i analizy procesów produkcyjnych i sprzedażowych
 • Nabycie umiejętności czytania i interpretowania informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych
 • Poznanie najważniejszych metod i narzędzi rachunkowości zarządczej
 • Przekazanie uczestnikom wiedzy na temat możliwości optymalizacji procesów produkcyjnych i sprzedażowych
 • Zaznajomienie uczestników z rodzajami ryzyka oraz mechanizmami niwelowania ich wpływu na działalność operacyjną przedsiębiorstwa
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści dla organizacji

 • Zarządzanie procesami produkcyjnymi i sprzedażowymi gwarantujące ich najwyższą efektywność
 • Monitoring podejmowanych działań, analiza odchyleń od planów, podejmowania doraźnych działań podnoszących efektywność prowadzonej działalności
 • Minimalizacja wpływu poszczególnych rodzajów ryzyka na przebieg procesów produkcyjnych i sprzedażowych przedsiębiorstwa

Korzyści dla uczestników

 • Zwiększenie świadomości finansowej uczestników szkolenia, zapoznanie ich z terminologią finansową oraz jej utrwalenie poprzez ćwiczenia
 • Zrozumienie informacji finansowych i sposobów ich wykorzystania
 • Zrozumienie wpływu podejmowanych decyzji na efektywność procesów produkcyjnych i sprzedażowych przedsiębiorstwa
 • Nabycie umiejętności analizy rzeczywistej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i ryzyka związanego z jego funkcjonowaniem
 • Nabycie umiejętności efektywnej komunikacji z osobami z działów produkcji i sprzedaży
Kto powinien wziąć udział?
 • Kierownicy projektów
 • Kierownicy linii produkcyjnych
 • Menedżerowie
 • Właściciele firm
 • Dyrektorzy ds. personalnych
 • Dyrektorzy ds. marketingu
 • Dyrektorzy ds. sprzedaży
 • Franczyzobiorcy

Program szkolenia

 1. Analiza działalności przedsiębiorstw na podstawie sprawozdań finansowych
 2. Cykl obiegu gotówki w przedsiębiorstwie
 3. Kapitał pracujący w działalności gospodarczej
 4. Zarządzanie zapasami jako element przewagi konkurencyjnej
 5. Systemy motywacyjne pracowników działów produkcyjnych i sprzedażowych
 6. Analiza kosztów działu produkcyjnego i sieci sprzedaży

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

dr Krzysztof Świeszczak – Lider merytoryczny programu

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt na Katedrze Bankowości w Instytucie Finansów na Uniwersytecie Łódzkim. Absolwent tej uczelni na kierunku: Finanse i Bankowość. Wcześniej był doradcą ds. bankowości prywatnej w ING Bank Śląski, a następnie asystentem ww. katedry na UŁ.

Laureat pierwszej w Polsce edycji światowego konkursu „Etyka w Finansach – Nagroda Robina Cosgrove”, organizowanego przez Komisję Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich (temat nagrodzonej pracy: „Doradca bankowy jako pierwsze ogniwo relacji pomiędzy bankiem i klientem w kontekście problemu etyki w skali mikro”).

Był wykonawcą ze strony Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego następujących umów o współpracy:

 • zawartej pomiędzy Fundacją Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą w Warszawie a Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym w ramach programu Santander Universidades (tytuł projektu: Włączenie bankowe jako kluczowy standard w realizacji koncepcji silver economy w województwie łódzkim);
 • zawartej pomiędzy Bankiem Handlowym w Warszawie S. A. a Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym (badanie rynkowe oraz technologiczne pod kątem stworzenia rozwiązania do wykorzystania w pracach badawczo-rozwojowych).

Uczestniczył w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Poddziałania 8.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – stypendium D-RIM.

Jest autorem i współautorem wielu publikacji naukowych; prelegent na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Jego zainteresowania zawodowe obejmują takie dziedziny wiedzy, jak rynek kapitałowy, sektor bankowy, etyka w finansach, przedsiębiorczość i private banking. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Online 20-21 sierpień 2022
Online 1-2 październik 2022
Online 5-6 listopad 2022
Online 17-18 grudzień 2022
Online 4-5 luty 2023
Online 11-12 luty 2023

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
2 000
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

IBD Business School Sp. z o.o.
03-704 Warszawa
ul. Panieńska 9
woj. mazowieckie
Instytut jest jedną z czołowych firm doradczo-szkoleniowych na polskim rynku. Działa od 1990 roku. We współpracy z Polską Fundacją Badań nad Zarządzaniem prowadzi także działalność badawczą w zakresie zarządzania organizacją, w szczególności zasobami...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zachęcamy do wypełnienia i przesłania formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony szkolenia. Po jego oodebraniu skontaktujemy się z Państwem celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

IBD Business School Sp. z o.o.
03-704 Warszawa ul. Panieńska 9
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!