Szkolenie

Shopfloor management - wizualizacja zarządzania w obszarach produkcji

O szkoleniu

Cele szkolenia to:
· przedstawienie standardu wizualizacji zarządzania przez team liderów i kierowników w ich obszarach produkcji
· przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej narzędzi wizualizacji zarządzania
· przedstawienie struktury funkcji w obszarze, odpowiedzialnej za poprawę bezpieczeństwa, rozmieszczeniem kosztów i strat, organizacji miejsca pracy, ukierunkowanej poprawy i realizacji projektów
· przedstawienie korzyści dla Team Lidera i kierownika, stosując wizualizacje zarządzania bezpośrednio w miejscu pracy – synergiczna współpraca ludzi, poszerzanie przez pracowników produkcyjnych wiedzy o problemach, procesie i produkowanym wyrobie, praca prewencyjna.
Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnik nauczy się:

 • Projektować tablice wizualizacji codziennego zarządzania,
 • Ustalać kluczowe wskaźniki procesu – celowość i sposób codziennego monitorowania,
 • Wdrażać Shopfloor management  - Podstaw zarządzania produkcją wg filarów: Bezpieczeństwo, Organizacji miejsca pracy, Rozmieszczenia kosztów i strat, Ukierunkowanej poprawy i zarządzania jakością,
 • Stosować w firmie narzędzia codziennej wizualizacji zarządzania,
 • Stosować 7 kroków Rozwiązywania Problemów  - „szybka Poprawa”, „Standardowa Poprawa’,
 • Budować standardy wizualne z oceną warunków dla „zera defektów”,

Uczestnik dowiaduje się:

 • o korzyściach stosowania wizualizacji zarządzania wg filarów strategii WCM,
 • dlaczego struktura zarządzania w obszarze produkcji jest fundamentem skutecznej realizacji zadań, projektów poprawy, zaangażowania i odpowiedzialności,
 • do czego prowadzi właściwa kultura organizacji ,
 • o zsynchronizowanym i synergicznym działaniu struktury zarządzania w obszarze bezpośredniej produkcji,
 • dlaczego się nie udaje?
Kto powinien wziąć udział?

ADRESACI

 • Kierownik produkcji,
 • Team lider,
 • Inżynier procesu,
 • Inżynier jakości,
 • Specjalista utrzymania ruchu,
 • Specjalista kontrolingu

Program szkolenia

Dzień 1 

1. Tablica wizualizacji zarządzania w obszarze produkcyjnym:

 • Przedstawienie graficznego szablonu tablicy zarządzania oraz parametrów identyfikacji tablicy dla obszaru produkcji,
 • Rozmieszczenie na tablicy elementów zarządzania wg zasad filarów : Bezpieczeństwa, Rozmieszczenia Kosztów i strat, Organizacji miejsca pracy, Ukierunkowanej poprawy i Jakości,

2. KPI – prewencyjne zarządzanie bezpieczeństwem, organizacją miejsca pracy, rozmieszczeniem kosztów i strat, ukierunkowania na poprawę i zarządzanie jakością przez Team Lidera i kierownika.

3. Zarządzanie Bezpieczeństwem:

 • Piramida bezpieczeństwa Heinricha – sytuacja zapewnienia bezpieczeństwa w obszarze produkcji – wypadki, zdarzenia wypadkowe, pierwsza pomoc, niebezpieczne uwarunkowania, niebezpieczne zachowania,
 • Krzyż bezpieczeństwa – codzienna wizualizacja warunków bezpieczeństwa, monitorowana przez pracowników produkcji,
 • Analiza przyczynowo – skutkowa i działania korygujące dla stwierdzonych niebezpieczeństw – „ Emergence Work Order”,
 • Standaryzacja bezpiecznych zachowań pracowników i uwarunkowań projektowych – wizualizacja zasad bezpieczeństwa dla pracowników bezpośredniej produkcji,

4. Rozmieszczeniem kosztów i strat:

 • Identyfikacja strat i podziału na obszary,
 • Identyfikacja wpływu strat źródłowych na wynikowe,
 • Wycena kosztów strat źródłowych,
 • Monitoring zysku w stosunku do kosztu wykonanych projektów,

5. Organizacja Miejsca Pracy:

 • Analiza nieergonomicznych czynności ( MURI),
 • Analiza czynności nieregularnych (MURA),
 • Analiza czynności bez wartości dodanej (MUDA),
 • Analiza przyczynowo – skutkowa i działania korygujące dla MURI, MURA, MUDA,
 • Standaryzacja czynności zapewniających bezpieczeństwo, jakość i produktywność,

6. Ukierunkowana poprawa – eliminowanie strat i marnotrawstwa:

 • Stratyfikacja obszarów, które wygenerowały największe koszty strat,
 • Wybór priorytetowych projektów eliminacji strat,
 • Monitoring realizacji projektów poprawy,
 • Pomysły pracowników – poprawa standardów i wprowadzanie usprawnień ( poprawa warunków BHP, jakości, produktywności i eliminowanie strat),
 • Wizualizacja wskaźnika opłacalności dla zakończonych projektów i wdrożonych pomysłów – „Piramida projektów i pomysłów oraz wskaźnik Zysku w stosunku do Kosztu,
 • Standaryzacja realizacji projektów wg metody 7 Kroków Rozwiązywania Problemów – struktura zaangażowania skutecznego zarządzania projektami poprawy, „Szybka Poprawa” – projekt na poziomie team lidera i pracownika produkcji, „Standardowa Poprawa” – projekt na poziomie kierownika produkcji, inżynierów procesu i jakości, specjalistów UR,

7. Zarządzanie jakością:

 • Matryca Zapewnienia Jakości – klasyfikacja zagrożeń i „procesów krytycznych” wg metody 4M,
 • Metoda - Diagram standaryzacji, Człowiek -  Analiza Błędów Ludzkich, Maszyna - 7 etapów utrzymania jakości, Materiał - 8 etapów zarządzania materiałami od dostawców,
 • Analiza przyczynowo – skutkowa i działania korygujące dla problemów jakościowych – 7 kroków Rozwiązywania Problemów ( wizualizacja w matrycy Zapewnienia Jakości ),
 • Standaryzacja i utrzymanie warunków dla „zera defektów” – „warunki dla zera defektów”, wizualizacja zasad wykonania czynności bez pomyłki i strat,

8. Struktura zaangażowania i odpowiedzialności w obszarze produkcji:

 • Synergiczna współpraca „Grupy doskonalenia” – kierownik, Team Lider, Pracownik, inżynier procesu, inżynier jakości, specjalista Utrzymania Ruchu,
 • Przekazywanie zmian przez Team Liderów,
 • Tablica wizualizacji zarządzania – skuteczny sposób omawiania warunków codziennej pracy przez „Grupę Doskonalenia” i rozdział odpowiedzialności realizacji prac doskonalących,

 

Dzień 2 - Warsztaty doskonalące:

Uczestnicy wybiorą zakres procesu z własnej firmy i wspólnie wykonają:

 • KPI – określenie celu i monitoringu dla najważniejszych parametrów procesu; przekazane szablony KPI; zrozumienie wymagań firmy i klienta w obszarze bezpośredniej produkcji,
 • Narzędzia wizualizacji zarządzania Shopfloor management , Daily management; (przekazanie szablonów narzędzi do wykorzystania przez uczestników); prezentacja zarządzania w obszarze bezpośredniej produkcji,
 • Tablice wizualizacji zarządzania;  wg przedstawionego szablonu; wiedza o procesie, wyrobie i świadomość eliminowania problemów,
 • Strukturę zaangażowania i odpowiedzialności, jako „Grupa Doskonalenia”; przekazanie propozycji struktury zarządzania; poprawa zaangażowania i odpowiedzialności oraz skuteczna współpraca, skuteczna realizacja projektów ukierunkowanych na największe straty i problemy,
 • Prezentacja codziennej pracy i dalsze działania – uczestnicy trenują przy tablicy wizualizacji zarządzania; przekazanie szablonu graficznego tablicy; synergiczna współpraca i wspólne realizowanie zadań w ustalonym czasie.

Czas trwania

2 dni po 7 godzin

Prelegenci

Cytat

Trener TQMsoft

Gdzie i kiedy

Online 7 - 8 czerwca 2021

Gdzie i kiedy

Kraków 7 - 8 czerwca 2021
TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22a

woj. małopolskie

Zapisz się

Szkolenie stacjonarne
za osobę
1650 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
Szkolenie online
za osobę
1550 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

TQMsoft
31-231 Kraków
Bociana 22a
woj. małopolskie
Od 1996 roku wspieramy naszych Klientów w doskonaleniu jakości i produktywności. Usprawniamy procesy Klientów dostarczając i wdrażając najwyższej klasy produkty i usługi. Pomagamy doskonalić kompetencje techniczne i osobiste pracowników różnych sz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

TQMsoft
31-231 Kraków Bociana 22a
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!