Ustanawianie zabezpieczenia roszczeń w procesie wydawania decyzji z zakresu gospodarki odpadami. Kontrola decyzji

O szkoleniu

Obowiązujące przepisy nakazują ustanowienia zabezpieczenia roszczeń w procesie wydawania decyzji z zakresu gospodarki odpadami. Ma to zabezpieczyć interes społeczny w przypadku niewłaściwego prowadzenia danej działalności. W praktyce przepisy te budzą liczne wątpliwości, związane w szczególności ze sposobem obliczania wysokości zabezpieczenia, jego formą czy sposobem postępowania z ustanowionym zabezpieczeniem w przypadku zmiany organu właściwego do wydania zezwolenia, w związku z którym ustanowiono zabezpieczenie. Jednocześnie po wydaniu decyzji z zakresu gospodarki odpadami konieczne jest kontrolowanie, czy posiadacz odpadów działa zgodnie z tymi decyzjami. W praktyce kwestie kontroli wydanych decyzji także stwarzają liczne problemy, związane np. z przypadkami uniemożliwienia przeprowadzenia kontroli.

Celem szkolenia jest przedstawienie możliwych sposobów rozwiązywania pojawiających się problemów w świetle przepisów, przesłanek ich ustanowienia, praktyki oraz orzecznictwa.
Kto powinien wziąć udział?

Na szkolenie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Program szkolenia

I. Zabezpieczenie roszczeń w związku ze zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów

 1. Podmioty obowiązane do ustanowienia zabezpieczenia roszczeń
 2. Wyłączenia
 3. Przeznaczenie zabezpieczenia roszczeń
 4. Zabezpieczenie roszczeń w procedurze usuwania odpadów na podstawie art. 26a Ustawy o odpadach
 5. Stosowanie przepisów art. 48a Ustawy o odpadach do pozwoleń na wytwarzanie odpadów i pozwoleń zintegrowanych
 6. Procedura ustanawiania zabezpieczenia roszczeń; zabezpieczenie roszczeń w procesie wydawania zezwoleń; stosowanie przepisów o zezwoleniach na zbieranie lub przetwarzanie odpadów do pozwoleń na wytwarzanie odpadów oraz pozwoleń zintegrowanych
 7. Problematyka ustalenia właściwości organu, szczególnie w przypadku zmiany właściwości w wyniku zmian ustawowych
 8. Pojęcia: maksymalnej masy odpadów i największej masy odpadów
 9. Obliczanie wysokości zabezpieczenia roszczeń:
  • problematyka przypisania odpadów do poszczególnych kategorii, od których zależy wysokość stawki,
  • metody obliczania wysokości stawki.
 10. Formy zabezpieczenia i sposób ich wniesienia:
  • depozyt,
  • gwarancja bankowa,
  • gwarancja ubezpieczeniowa,
  • polisa ubezpieczeniowa.
 11. Zwrot zabezpieczenia roszczeń
 12. Zmiana wysokości zabezpieczenia roszczeń w czasie obowiązywania decyzji z zakresu gospodarki odpadami
 13. Skutki nieustanowienia zabezpieczenia roszczeń, ustanowienia w niewystarczającej wysokości albo nieutrzymywania zabezpieczenia
   

II. Kontrola decyzji z zakresu gospodarki odpadami

 1. Podstawy prawne kontroli
 2. Uprawnienia kontrolującego i obowiązki kontrolowanego
 3. Protokół z kontroli
 4. Udaremnianie lub utrudnianie kontroli jako przestępstwo
 5. Asysta Policji przy kontroli
 6. Następstwo prawne adresata decyzji, problematyka utraty bytu prawnego przez adresata decyzji
 7. Postępowanie w razie stwierdzenia podczas kontroli popełnienia wykroczenia albo przestępstwa
 8. Problematyka wszczęcia kontroli na wniosek i uczestniczenia w nim przedstawiciela organu
 9. Kontrola na podstawie przepisów ustawy – Prawo przedsiębiorców
 10.  Kontrola prowadzona przez Inspekcję Ochrony Środowiska
   

III. Konsultacje, dyskusja

Czas trwania

Zajęcia w godzinach: 9:00 – 15:00.

Prelegenci

Prawnik i legislator z wieloletnim doświadczeniem z zakresu przepisów dotyczących gospodarki odpadami, w których tworzeniu brał także udział. Pracownik Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Doświadczony trener i wykładowca.

Gdzie i kiedy

Online 8 czerwiec 2022

Zapisz się

Cena szkolenia
650
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Dostępne zniżki:
 • 7.69% przy zgłoszeniu min. 2 osób
Zapisz się

Organizator

AMG Szkolenia
20-576 Lublin
Bursztynowa 8/44
woj. lubelskie
AMG Szkolenia zajmuje się organizacją szkoleń stacjonarnych i online z szeroko rozumianej ochrony środowiska. Rozbudowując swoją bazę szkoleń dokładamy starań by sięgać po aktualne tematy, mogące sprostać realnym potrzebom branży oraz rynku pracy. Na...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

• Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie do AMG Szkolenia (Organizatora) prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie www.amgszkolenia.pl Organizator potwierdza otrzymanie formularza zgłoszeniowego wysyłając e-mail na adresy podane w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku braku informacji potwierdzającej w czasie 24 godzin – należy skontaktować się z Organizatorem.
• Przesłanie do AMG Szkolenia formularza zgłoszeniowego stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy podmiotem zgłaszającym a AMG Szkolenia, jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie, jest podstawą do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
• Płatność za szkolenie powinna być przekazana w formie przedpłaty w terminie do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia na n/w nr konta.
• Dokument pro-forma wystawiamy na życzenie. Po uzyskaniu zgody Organizatora istnieje możliwość zapłaty po szkoleniu.
   Nr konta: 37 1020 3176 0000 5602 0283 5627
• Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu. Rezygnacja z udziału w szkoleniu odbywa się wyłącznie w formie pisemnej i musi wpłynąć do   Organizatora najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania pełnej opłaty.
• Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia z przyczyn organizacyjnych oraz do wyznaczenia równoważnego zastępstwa w przypadku, gdy wykładowca nie będzie mógł prowadzić zajęć z ważnych przyczyn losowych.
• Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku zwrot przedpłaty będzie dokonany w terminie do 7 dni roboczych od daty odwołania. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
• Wszystkie informacje dotyczące organizacji szkolenia (potwierdzenie, odwołanie, zmiana terminu itp.) Organizator przekaże w formie pisemnej na adresy e-mail podane na formularzu zgłoszeniowym.
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych są wspólnicy spółki cywilnej AMG Szkolenia, Agnieszka Ochmańska, Grzegorz Ochmański z siedzibą w Lublinie, przy ul. Bursztynowej 8/44, kod pocztowy 20-576,  www.amgszkolenia.pl, e-mail: biuro@amgszkolenia.pl, tel. 789 172 032. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie w celu zawarcia umowy (formularz zgłoszeniowy) i realizacji szkolenia. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy. Ma Pani/Pan prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania i usunięcia podanych danych.

Szkolenia online organizujemy z wykorzystaniem platformy szkoleniowej ClickMeeting. Do udziału w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon, słuchawki/głośniki, ewentualnie kamera internetowa. Prosimy o korzystanie z najaktualniejszych wersji przeglądarek Google Chrome (zalecana) lub Mozilla Firefox. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą wykładowcę, mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie – zapewniamy możliwość skorzystania z panelu dyskusyjnego dla wszystkich uczestników (obraz + dźwięk) w trakcie szkolenia oraz wsparcie techniczne realizowane telefonicznie lub w formie czatu podczas i przed szkoleniem. Przed rozpoczęciem szkolenia każda zgłoszona osoba otrzyma e-maila z linkiem do wirtualnego pokoju wraz z instrukcją połączenia się z platformą szkoleniową. Test konfiguracji komputera wraz z testem sprzętu można wykonać korzystając z linku: https://utilities.clickmeeting.com/connection-tester

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

AMG Szkolenia
20-576 Lublin Bursztynowa 8/44
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!