Biegły ds. identyfikacji, wykrywania i zapobiegania przestępstwom gospodarczym i korupcji

O kursie

Kurs umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w skutecznym wykonywaniu zawodu biegłego ds. wykrywania przestępstw gospodarczych oraz w działach organizacji odpowiedzialnych za procesy gospodarcze w istotny sposób narażone na ryzyko wystąpienia nadużyć i przestępstw gospodarczych.

Celem kursu jest poznanie teoretycznych podstaw umożliwiających efektywne wykonywanie zawodu oraz praktyczny instruktaż dotyczący podstawowych problemów organizacji i działalności podmiotów gospodarczych. Podczas zajęć przedstawione zostaną akty prawne, zawodowe standardy i regulacje dotyczące pracy biegłych wykrywających oszustwa i nadużycia gospodarcze, a także metodologia prowadzenia badań i zasady ich dokumentowania. Powyższy zakres uzupełniony będzie elementami teoretycznymi i praktycznymi z psychologii pracy, umożliwiającymi nabycie umiejętności przydatnych w realizacji zadań.
Program oparty jest na wymaganiach międzynarodowych kwalifikacji biegłego ds. wykrywania przestępstw gospodarczych (Certified Fraud Examiner) oraz doświadczeniach z polskiej praktyki w tym zakresie.
Dlaczego warto wziąć udział?

Kurs kończy się egzaminem, po zaliczeniu absolwenci otrzymują 

 

 • Certyfikat Biegłego ds. identyfikacji, wykrywania i zapobiegania przestępstwom gospodarczym i korupcji I Stopnia PIKW potwierdzający uzyskanie zawodowych kwalifikacji audytora wewnętrznego, zgodnych z wymaganiami Polskiej Klasyfikacji.
 • Prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych PIKW oraz, zgodnie z treścią §9 Regulaminu KLPAiW, bezterminowe, bezpłatne, kierunkowe wsparcie merytoryczne w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanych ze specjalizacją kursu.

 • Szkolenie ujęte jest w Programie Ustawicznego Kształcenia słuchacze uzyskują  20 punktów.   

 

Kto powinien wziąć udział?

Osoby zainteresowane specjalizacją w zakresie profesjonalnego zapobiegania i wykrywania nadużyć i przestępstw gospodarczych, w szczególności: kontrolerzy wewnętrzni, audytorzy wewnętrzni, kontrolerzy finansowi, specjaliści ds. zamówień publicznych, specjaliści ds. bezpieczeństwa, pracownicy działów finansowych, księgowości, płac, inwestycji i sprzedaży, specjaliści ds. rozliczania środków unijnych.

Program kursu

Program ramowy

MODUŁ I 29-30 kwietnia 2021

 

Charakterystyka zjawiska przestępczości gospodarczej i korupcji – symptomy i mechanizmy popełniania pg i korupcji

 • Przestępstwa gospodarcze w polskim systemie prawnym,
 • Definicje oszustw, nadużyć i przestępstw gospodarczych,
 • Klasyfikacje nadużyć gospodarczych,
 • Pojęcie i formy korupcji,
 • Przykłady zachowań korupcyjnych ( studium przypadków),
 • Odpowiedzialność karna i cywilna przestępstw korupcji,
 • Algorytmy postępowania w przypadku sytuacji korupcyjnej.
 • Symptomy i mechanizmy popełniania pg i korupcji.

 

Mechanizmy zapobiegania i zwalczania przestępstw gospodarczych i korupcji

 • Czynnik ludzki jako jedna z przyczyn nadużyć w firmie,
 • Zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne.
 • Modelowy system zapobiegania pg i korupcji,
 • Nieszczelność systemów – studium przypadku.

 

MODUŁ II 6-7 maja 2021

 

Zasady wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji i zarządzanie incydentami

 • Przyczyny występowania oszustw – analiza behawioralna,
 • Zasady analizy dokumentów przy wykrywaniu oszustw i nadużyć,
 • Procedura "whistleblowing" – rola demaskatora,
 • Budowanie świadomości pracowników w zakresie współodpowiedzialności za odporność systemu,
 • Zarządzanie incydentami i działania uzdrawiające zaistniałą sytuację.

 

Zarządzanie ryzykiem oszustw - identyfikacja zagrożeń w organizacji

 • Identyfikacja ryzyk związanych z oszustwem,
 • Źródła potencjalnego ryzyka,
 • Metody analizy ryzyka,
 • Metody ograniczenia ryzyka,

 

MODUŁ III 13-14 maja 2021

 

Kontrola jako jedno z narzędzi ujawniania nadużyć, oszustw i korupcji

 •  Planowanie i przygotowywanie kontroli.
 •  Tryb prowadzenia kontroli.
 •  Metody i techniki stosowane w kontroli.
 •  Dowody kontroli.
 •  Dokumentowanie czynności kontrolnych.
 •  Czynności po ujawnieniu informacji o nadużyciach i oszustwach.

 

Psychologia oszustwa oraz studium przypadków

 • Modele zachowań i reakcji,
 • Techniki śledcze,
 • Komunikacja podczas czynności kontrolnych,
 • Sposoby rozwiązywania konfliktów.

 

MODUŁ IV 19-20 maja 2021

 

Analiza Śledcza

 • Proces analizy, oceny i interpretacji informacji,
 • Rodzaje i formy analizy śledczej,
 • Zarządzanie informacją – praktyczne i prawne zasady przetwarzania i wykorzystania informacji,
 • Wizualizacja i dokumentowanie wyników analizy śledczej,
 • Praktyczne możliwości wykorzystania analizy śledczej w procesie wykrywczym.

 

REPETYTORIUM I EGZAMIN 21 maja 2021

Repetytorium 3 godz. 

Egzamin - czas trwania max. 3 godz. dydaktyczne

Czas trwania

9 dni

Prelegenci

Praktycy, audytorzy, eksperci organów ścigania z wieloletnim doświadczeniem w obszarze operacyjnym i dochodzeniowo-śledczym, w tym również na poziomie międzynarodowym.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
Szkolenie realizowane w formie on-line live - transmisja na żywo.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena kursu stacjonarnego
za osobę
4 800
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
Cena kursu online
za osobę
4 000
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • Zajęcia (64 godziny szkolenia + 3 godziny repetytorium), materiały, egzamin, certyfikat.
Zapisz się

Organizator

Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej
00-815 Warszawa
Sienna 93 lok. 35
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić rejestrację oraz przekazać szczegóły organizacyjne.

Uruchomienie kursu stacjonarnego uwarunkowane jest liczebnością grupy na poziomie min. 6 osób

Zgłoszenia do: 28-04-2021


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej
00-815 Warszawa Sienna 93 lok. 35
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!