Wyszukiwanie wydarzeń
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Ewaluacja szkoleń: jak prowadzić ewaluację szkoleń?

Wyświetlone wszystkie (5)
Effect Group Sp. z o.o.

Effect Group Sp. z o.o.


Ewaluacja szkoleń: jak prowadzić ewaluację szkoleń? Ewaluacja szkoleń: jak prowadzić ewaluację szkoleń?

Wyświetlone wszystkie (5)
Zobacz również

Ewaluacja szkoleń – na czym polega i dlaczego jest tak ważna dla każdego przedsiębiorstwa?

Organizujesz szkolenia dla swoich pracowników, ponieważ wiesz, jak ważna jest inwestycja w kapitał ludzki. Pytanie jednak: jak sprawdzić, czy kolejne spotkania z trenerami i ekspertami przekładają się na realne wzmocnienie potencjału firmy i w jakim stopniu? Temu celowi służy ewaluacja szkoleń. Zobacz, na czym polega i dlaczego jest ważna.

Czym jest ewaluacja szkoleń?

Ocena szkoleń ma na celu sprawdzenie, w jakim stopniu przeprowadzone dla pracowników kursy czy warsztaty przełożyły się na osiąganie celów założonych przez pracodawcę. Mówiąc dokładniej, ewaluacja szkoleń ma zweryfikować:
  • poziom satysfakcji ich uczestników z tego, jak zajęcia zostały przeprowadzone,
  • realne przełożenie uczestnictwa w warsztatach na podniesienie poziomu wiedzy lub zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych,
  • wpływ odbytych szkoleń na efektywność działania organizacji.

Po co jest potrzebna ocena szkoleń?

Ewaluacja – bez względu na to, czy chodzi o szkolenia otwarte, czy o szkolenia zamknięte – niesie za sobą bardzo wiele korzyści. Odpowiedź na pytania o efektywność programu podnoszenia kwalifikacji w organizacji pozwala:
  • potwierdzić, czy obrana polityka szkoleniowa jest zasadna i czy należy ją kontynuować (zarówno w zakresie tematyki kursów i warsztatów, jak i kontynuacji korzystania z usług firmy szkoleniowej, z którą podjęto współpracę),
  • ocenić, czy programy szkoleniowe przynoszą pożądane efekty, czy należy je zmienić,
  • wytyczyć dalsze kierunki rozwoju kompetencji pracowników.
Dlatego efektem prowadzonej regularnie ewaluacji jest optymalizacja procesu szkoleniowego – zarówno pod względem jego skuteczności, jak i kosztów.

Jak wygląda ewaluacja szkoleń?

Przede wszystkim warto pamiętać o tym, że oceną szkoleń nie powinny się zajmować osoby, które były odpowiedzialne za ich przeprowadzenie. Mogą to zrobić np. pracownicy działu HR lub niezależni eksperci. Wówczas zyskuje się pewność, że wnioski z ewaluacji zostały wyciągnięte obiektywnie.

Narzędziami, które stosuje się w tym procesie, są:
  • ankiety skierowane do pracowników – pyta się w nich przede wszystkim o zadowolenie ze szkolenia w różnych jego aspektach (np. atrakcyjności zaproponowanych zajęć, adekwatności ich poziomu trudności, przydatności, logistyki itp.),
  • testy wiedzy – weryfikujące, czy uczestnicy rzeczywiście nauczyli się czegoś nowego na szkoleniu,
  • ocena nabytych umiejętności – mogą one zostać zweryfikowane np. przez kierowników poszczególnych działów w ramach assessment centre lub podczas obserwacji codziennego wykonywania zadań przez pracowników,
  • analiza ROI – a więc przyjrzenie się temu, jak w dłuższej perspektywie czasu polityka szkoleniowa przekłada się na wzrost efektywności działania firmy.
Jak zatem widać, korzyści z prowadzenia ewaluacji szkoleń otwartych oraz szkoleń zamkniętych jest wiele i nie należy z niej rezygnować.