Kodeks Postępowania Administracyjnego – praktyczne WARSZTATY dla zaawansowanych

O szkoleniu

Celem szkolenia jest ugruntowanie posiadanej wiedzy z zakresu ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, a także jej poszerzenie poprzez udział w praktycznych zadaniach związanych z procesem wydawania decyzji administracyjnej.
Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą posiadać umiejętność swobodnego poruszania się na gruncie ww. ustawy, ze szczególnym uwzględnieniem procesu wydawania decyzji administracyjnej.
Kto powinien wziąć udział?
Do osób chcących poszerzyć lub ugruntować nabytą wiedzę z zakresu ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, zwłaszcza w zakresie tematyki dotyczącej wydawania decyzji administracyjnej.
Przewidywanymi uczestnikami szkolenia będą: pracownicy administracji rządowej i samorządowej wydający decyzje administracyjne. Warsztaty są proponowane dla grup do 15-16 osób, tak aby każdy mógł wziąć w nich czynny udział. Szkolenie nie jest formą zwykłego wykładu, lecz formą zajęć praktycznych.

Program szkolenia

1. kwestie zupełnie podstawowe – dlaczego przesądzają o prawidłowości postępowania administracyjnego

- co to jest sprawa administracyjna? Studium przypadku – czy wiem kiedy stosować kpa?
- zasady ogólne z omówieniem sposobu ich faktycznej realizacji w postępowaniach.
Skutki ich niestosowania; - ćwiczenia w grupach.
- organy i ich właściwość: rzeczowa i miejscowa; konsekwencje braku przestrzegania właściwości;
- strona postępowania (prawo administracyjne, a prawo materialne);
pełnomocnik - kto i kiedy się nim staje?; - ćwiczenia w grupach.
- terminy: załatwiania spraw, obliczanie terminów – ćwiczenia praktyczne.
- doręczenia.

2. Proces administracyjny

- wszczęcie postępowania (specyfika wszczęcia postępowania z urzędu i na wniosek);
ćwiczenie praktyczne: wstępna weryfikacja wniosku.
- udostępnianie akt;
- dowody – problemy praktyczne z ich oceną;
- rozprawa administracyjna – ćwiczenie praktyczne.

3. Przeszkody procesowe w rozstrzygnięciu sprawy co do istoty

- zawieszenie postępowania (fakultatywne, obligatoryjne).
studium przypadku: jak rozpoznać zagadnienie wstępne?
- umorzenie postępowania.

4. Decyzja administracyjna

- elementy obligatoryjne, konsekwencje ich braku; - ćwiczenie praktyczne.
- doręczenie;
- uzupełnienie decyzji;
- ugoda administracyjna;
- postanowienia.

5. Środki odwoławcze

- odwołanie; skąd wiemy czy to już odwołanie? Ćwiczenia w grupach.
- zażalenie;
- tryb samokontroli;

6. Nadzwyczajne tryby wzruszenia decyzji ostatecznej

- zmiana decyzji w trybie art. 155 kpa;
- wznowienie postępowania; studium przypadku: najczęstsze błędy – jak ich unikać.
- stwierdzenie nieważności decyzji;

Czas trwania

10.00-15.00

Prelegenci

Prawnik z doświadczeniem praktycznym, orzecznik organu wyższego stopnia administracji rządowej, orzecznik organu wyższego stopnia administracji samorządowej, praktyk w zakresie procedury administracyjnej oraz administracyjnego prawa materialnego (specustawa drogowa, prawo budowlane, zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka nieruchomościami), od 2009 trener z zakresu z prawa administracyjnego, prawa budowlanego, specustawy drogowej (odszkodowania).

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Centrum Konferencyjne w Warszawie

Warszawa

adres zostanie ustalony na 7 dni przed terminem szkolenia

woj. mazowieckie

Centrum Konferencyjne w Krakowie

Kraków

adres zostanie ustalony na 7 dni przed terminem szkolenia

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
+23% VAT (VAT zwolniony - dla osób, których finansowanie za szkolenie pochodzi w co najmniej 70% ze środków publicznych)
450
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, imienne zaświadczenie, konsultacje w trakcie i po szkoleniu.
Zapisz się

Organizator

Ośrodek Szkoleń Budownictwa IPW PROJEX Sp. z o.o.
40-025 Katowice
Wojewódzka 50/6
woj. śląskie
Jesteśmy firmą szkoleniową specjalizującą się w realizacji kompleksowych i wielostopniowych programów szkoleniowych z zakresu nowoczesnego budownictwa, zamówień publicznych i prawa gospodarczego.
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia poprzez formularze kontaktowe dostępne u góry strony oraz wniesienie opłaty za szkolenie.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń z potwierdzeniem wpłaty

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Ośrodek Szkoleń Budownictwa IPW PROJEX Sp. z o.o.
40-025 Katowice Wojewódzka 50/6
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!