Kodeks Pracy po nowelizacji z uwzględnieniem najnowszych zmian

O szkoleniu

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntownej wiedzy dotyczącej najnowszych zmian w prawie pracy oraz tych, które dopiero wejdą w życie. Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.

Korzyści dla uczestników:

Szkolenie z zakresu prawa pracy jest usystematyzowaniem wiedzy i służy poznaniu poprzez praktyczne przykłady podstawowych kwestii, jak również zagadnień budzących wiele rozbieżności interpretacyjnych.  W ramach szkolenia omówione zostaną kluczowe zmiany w prawie pracy oraz przedstawionych zostanie wiele problemów wynikających ze stosowania przepisów kodeksu pracy, jak również jego aktów wykonawczych.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie adresowane jest do osób pracujących w działach kadrowo-płacowych i księgowych. Zapraszamy również na zajęcia osoby, które mają na celu swój rozwój zawodowy, a wiedza przekazywana na zajęciach może się do tego przyczynić. Cechą charakterystyczną naszych zajęć odróżniającą od innych oferowanych na rynku jest ich indywidualny charakter, przejawiający się w organizacji i czasie, który umożliwia nabycie wiedzy pozwalającej na usprawnienie pracy bądź rozwój zawodowy.

Program szkolenia

MODUŁ I. ZMIANY W PRAWIE PRACY OD LISTOPADA 2019 ROKU

 1. nowelizacja kpc pozwalająca utrzymać zatrudnienie na czas procesu

MODUŁ II. ZMIANY W PRAWIE PRACY OD WRZEŚNIA 2019 ROKU

 1. Uregulowanie terminu wydania świadectwa pracy do 7 dni, jeśli wydanie tego dokumentu nie będzie możliwe w dniu zakończenia stosunku pracy
 2. Z 7 do 14 dni wydłuży się termin wystąpienia do:
 • pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy
 • sądu pracy o poprawienie świadectwa pracy, jeśli pracodawca odmówi jego poprawy

MODUŁ III. ZMIANY W PRAWIE PRACY OD SIERPNIA 2019 ROKU

 1. zerowy PIT do 26 roku życia

MODUŁ IV. ZMIANY W PRAWIE PRACY WYMUSZONE RODO

 1. nowy zakres danych osobowych pobierany od kandydata do pracy
 2. nowy zakres danych osobowych pobierany od pracownika
 3. dane biometryczne możliwe, ale z ograniczeniami
 4. nowe zasady monitoringu pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek, palarni oraz pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej
 5. pisemna forma upoważnień do przetwarzania danych osobowych
 6. obowiązek zachowania tajemnicy danych osobowych

MODUŁ V. ZMIANY W ZFŚS WYMUSZONE RODO

 1. dokumentowanie sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej- oświadczenia oraz zaświadczenia
 2. obowiązek przeglądu danych osobowych
 3. rola Regulaminu ZFŚS
 4. pisemna forma upoważnień do przetwarzania danych osobowych
 5. obowiązek zachowania tajemnicy danych osobowych

MODUŁ VI. ZMIANY W PROWADZENIU AKT OSOBOWYCH I DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ

 1. akta osobowe prowadzone w 4 częściach (A B C D)
 2. możliwość tworzenia części A1, B2, C1 i kolejnych
 3. nowe wykazy dokumentów przechowywanych w poszczególnych częściach akt osobowych (skierowania na badania, wnioski urlopowe)
 4. okres wdrożenia przez pracodawców zmian wynikających z przepisów rozporządzenia
 5. doręczanie informacji o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej-nowy obowiązek
 6. wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej-nowy obowiązek
 7. obligatoryjne niszczenie dokumentacji pracowniczej-nowy obowiązek
 8. wybór formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej-papierowa/elektroniczna
 9. nowe zasady związane z określeniem formy wypłaty wynagrodzenia po 1 stycznia 2019 r.

MODUŁ VII. NOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCÓW W ZAKRESIE ROZLICZANIA Z ZUS

 1. warunki skrócenia okresu przechowywania dokumentacji do 10 lat
 2. nowe dokumenty ZUS OSW, ZUS RIA
 3. zmiana treści druku ZUS ZWUA

MODUŁ VIII. PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE (PPK)

 1. data i podmioty zobowiązane do wprowadzenia PPK
 2. udział związków zawodowych w tworzeniu PPK
 3. zasady ustalania i odprowadzania składki na PPK
 4. zasady uczestnictwa pracowników w PPK - możliwość rezygnacji

MODUŁ IX. ZMIANY W USTAWIE O ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH OD 1 STYCZNIA 2019 R.

 1. rozszerzenie prawa koalicji związkowej (zleceniobiorca, samozatrudniony)
 2. definicja osoby wykonującej pracę zarobkową
 3. wprowadzenie terminów na przedstawienie przez zarząd związku stanowiska 
 4. w sprawie rozwiązania lub niekorzystnej zmiany umowy działacza związkowego
 5. nowa definicja pracodawcy

MODUŁ X. POTRĄCENIA Z UMÓW CYWILNOPRAWNYCH W 2019 R.

 1. nowe zasady potrącania- stosowanie przepisów kp

Czas trwania

I dzień: 10:00 - 17:00
(w tym przerwa obiadowa 45 min)II dzień: 09:00 - 16:00
(w tym przerwa obiadowa 45 min)

Prelegenci

Krzysztof Stucke

Ekspert z dziedziny prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz ochrony danych osobowych. Prawnik. Absolwent wydziału prawa w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie Od ponad 20 lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z szeroko rozumianym obszarem prawa pracy ubezpieczeń społecznych, ochrony danych osobowych. Prowadzi własną kancelarię prawa pracy, doradza i świadczy pomoc prawną. Wieloletni inspektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie przeprowadzał kontrole płatników w zakresie opłacania składek i rozliczania wypłaconych zasiłków. Posiada przygotowanie (uprawnienia) pedagogiczne.

Od 11/2019 mediator sądowy wpisany na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej.
Od 12/2019 biegły sądowy z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych przy Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej.

Jest ekspertem Infor S.A. oraz Portalu Kadrowego-Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, autorem artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. 

Szkolił m.in. dla firm: Lufthansa Global Business Services, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Szpital Uniwersyteckiego w Krakowie, Boryszew HR Service, ZUS Opole, TVP O/Kraków, Politechnika Warszawska, Urząd Pracy we Wrocławiu, Volkswagen Poznań, Hotele Marriott., Browar Żywiec, Instytut Pamięci Narodowej, Departament Administarcyjny Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwo Finansów, Urząd Miasta Kraków , Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. Oddział w Dęblinie, Alior Bank Centrala.

Wykładowca: Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, Wyższej Szkoły „Humanitas” w Sosnowcu.

Aktualnie realizuje szkolenia z obszaru prawa pracy, ochrony danych osobowych (RODO), prawa administracyjnego i cywilnego, ubezpieczeń społecznych, oraz obsługi programów: Płatnik, Symfonia Kadry i Płace. 
Przeprowadza audyty z zakresu ochrony danych osobowych (RODO). 
Pełni funkcję IODO w kilku podmiotach gospodarczych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel***** Radisson Blu

33-323 Kraków

ul. Straszewskiego 17

woj. małopolskie

Centrum Szkoleniowe WSPÓLNA

00-686 Warszawa

Wspólna 56

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
zł + 23% VAT za osobę
690
Cena zawiera:
 • - Autorskie materiały szkoleniowe - Certyfikat ukończenia szkolenia - Wsparcie poszkoleniowe Trenera (do miesiąca po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik będzie mógł kontaktować się z Trenerem mailowo lub/i telefonicznie w celu uzyskania pomocy przy wdrażaniu umiejętności zdobytych podczas szkolenia)
Zapisz się

Organizator

Avenhansen Sp. z o.o.
30-218 Kraków
ul. Podłączne 31
woj. małopolskie
Jesteśmy profesjonalną firmą szkoleniową. Nasz profesjonalizm opiera się na wiedzy o prowadzeniu firmy szkoleniowej i umiejętnościach obsługi naszych Klientów. To również otwartość na informacje płynące do nas z zewnątrz, umiejętność słuchania naszyc...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej.
 2. Po jego otrzymaniu będziemy się kontaktować z Państwem, potwierdzać udział oraz przekazywać informacje dotyczące organizacji szkolenia oraz zasad płatności.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Avenhansen Sp. z o.o.
30-218 Kraków ul. Podłączne 31
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!