Przywódca przyszłości - kompetencje liderów przyszłej dekady

O szkoleniu

Metodyka

Warsztaty charakteryzują się różnorodnością metod. Podstawowymi są symulacje oparte na konkretnych przykładach i ich analizy. Wykorzystywane są kwestionariusze zachowań, stylu interpersonalnego, którym towarzyszą mini wykłady, dyskusje grupowe, prezentacje oraz gry zespołowe. Warsztat prowadzony jest przez doświadczonego praktyka ponad 30 lat zarządzającego zespołami pracowniczymi na różnych stanowiskach menedżerskich, dlatego zawartość warsztatu zakorzeniona jest w praktyce zarządzania i zorientowana na uzyskanie konkretnych korzyści przez uczestników.

Dlaczego warto wziąć udział?

Cel szkolenia

Wprowadzenie:
J. Morgan (2022) przytacza w swojej pracy o przywództwie dramatyczne wyniki badań:
- Instytut Gallupa 15 % pracowników jest zaangażowanych w pracę, a w uzasadnieniu mówią o niechęci do swoich szefów,
- Randstad  - badanie w USA z 2018 r.- 60% pracowników zrezygnowało z pracy lub rozważa odejście z powodu swoich szefów,
- badanie przeprowadzone przez Korn Ferry w 2018 - dla badanych najsilniejszym czynnikiem stresogennym w pracy jest ich szef,
- badania DDI z 2015 r. 71 % respondentów, że ich przywódcy nie są przygotowani do wprowadzenia organizacji w przyszłość.
Celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji menedżerów w zakresie budowania własnego zaangażowania, modelowania  postaw zaangażowania w swoich zespołach, a także wprowadzania nowych praktyk zarządzania z sensem i motywowania pracowników.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie dla Liderów, Kierowników, Dyrektorów i specjalistów zajmujących lub planujących do objęcia stanowiska kierowniczego.

Program szkolenia

Program szkolenia

1. Zarządzanie zaangażowaniem
• Dlaczego chcemy mieć zaangażowanych pracowników 
• Problemy z zaangażowaniem
• Mechanizm charyzmy
• Metody zwiększania zaangażowania
• Dopasuj się do meta programów i typu osobowości
• Wzmacnianie własnej wiarygodności 
• Budowanie klimatu zaangażowania
• Jak kształtować poczucie dumy i przynależności
2. Angażowanie poprzez komunikowanie
• Przejście od kodu przymusu do kodu włączania
• Uległość a osobiste zaangażowanie
• Partycypacja w procesie decyzyjnym
• Słowa i zwroty wzmacniające zaangażowanie
• Pytania – najważniejsze narzędzia przywódcy
• Pytania, które potrafią dodawać energii
• Jak słuchać by inni poczuli się zrozumiani
• Solution Focused Approach – podejście skupione na rozwiązaniu
3. Kompetencje liderów przyszłej dekady
• Wyzwania dla przywództwa przyszłości
• Inteligencja emocjonalna w praktyce
• Waluta o nazwie zaufanie
• Inteligentny społecznie menedżer
• Siła tolerancji dla różnorodności
• Eliminacja przekonań ograniczających
• Przezwyciężanie złych nawyków w życiu i w pracy
• Zarządzanie stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
• „Pozytywna” cierpliwość i zarządzanie z humorem
4. Zarządzanie rozwojem zespołu
• Od efektywności operacyjnej do strategii
• Wzmacnianie refleksji i uczenia się
• Zachęcanie do działania i innowacji
• Jak czerpać naukę z konfliktów
• Dzielenie się odpowiedzialnością
• Jak ustalać zespołowe cele 
• Pozytywna psychologia porażki 
• Model GROW rozmowa skupiona na przyszłości i generowaniu rozwiązań
5. Automotywacja i motywowanie
• Motywacja rodzi się z pragnienia
• Motywacja wewnętrzna i jej uwarunkowania
• Jak radzić sobie z krytyką i jak umiejętnie krytykować
• Jak udzielać informacji zwrotnej
• Sztuka doceniania
• Zmierzch motywowanie przez lęk i rywalizację
• Kształtowanie motywacji wewnętrznej pracowników
• Motywowanie do osiągnięć i kreatywności
6. Wdrażanie skutecznego przywództwa
• Kompleksowe spojrzenie na firmę
• Prawdziwa troska o klienta
• Ekologiczny rozwój firmy
• Znaczenie brandu
• Czego unikać: toksyczni ludzie, zazdrość w biznesie, perfekcjonizm i inne
• Rozwiązywanie problemów przez cykl działań menedżerskich
• Od mikrozarządzania do delegowania 
• Zarządzanie poprzez wartości a sens pracy

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora. 

Czas trwania

12 godzin dydaktycznych (2 dni szokleniowe)

Prelegenci

Trener

Trener biznesu i coach z 30 letnim doświadczeniem. Zrealizowała blisko 4000 godzin szkoleń i coachingu dla pracowników i menedżerów przedsiębiorstw, urzędów i innych instytucji. Prowadziła projekty z obszaru zarządzania kapitałem ludzkim i zarządzania strategicznego w 25 organizacjach. Przez dwadzieścia lat sprawowała funkcje menedżerskie na poziomie operacyjnym i strategicznym.
Doktor Nauk Społecznych, obecnie wykłada w Collegium Da Vinci w Poznaniu. W ciągu 21 lat kariery akademickiej zrealizowała ponad 4000 godzin dydaktycznych na dziesięciu uczelniach wyższych, prowadziła badania i pisała w dwóch dziedzinach naukowych: psychologii biznesu i w zarządzaniu. Opublikowała blisko 60 prac naukowych i popularnonaukowych. Pracuje z pasją i zaangażowaniem. Odważnie podejmuje nowe wyzwania i elastycznie prowadzi zespoły projektowe.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Biurowiec Omega

60-529 Poznań

Ul. Dąbrowskiego 79 A - 11 piętro

woj. wielkopolskie

Ibis Hotel Ostrobramska Warszawa

04-118 Warszawa

Ul. Ostrobramska 36

woj. małopolskie

Novotel Wrocław City

53-011 Wrocław

Ul. Wyścigowa 35

woj. dolnośląskie

ALTER SP Z O O

20-824 Lublin

Aleja Warszawska 102

woj. lubelskie

Rejestracja

uzależniona od miejsca szkolen
Poznań, Wrocław i Warszawa - 1600 / Lublin - 1300
1 600
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
  • serwis obiadowy
  • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
20-824 Lublin
Aleja Warszawska 102
woj. lubelskie
ORYLION to działająca grupa doradcza, w ramach tej grupy doskonaleniem biznesu zajmuje się Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION. Instytucją szkoleniowa, działa od 2004 roku. Aktywnie zajmujemy się doskonaleniem zawodowym dla biznesu. ORYLION Ewo...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu.

W ramach KFS ( krajowy fundusz szkoleniowy ) - https://www.gov.pl/web/rodzina/kfs-2023 oraz w ramach podmiotowego finansowania : https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
20-824 Lublin Aleja Warszawska 102
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!