Rekrutacja i selekcja w oparciu o wywiad behawioralny

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy do udziału w 2-dnowym szkoleniu realizowanym online (na platformie Microsoft Teams) poświęconemu rekrutacji i selekcji pracowników w oparciu o wywiad behawioralny. Uczestnicy szkolenia poznają zasady prowadzenia efektywnych procesów rekrutacji i selekcji, w tym zasady prowadzenia diagnostycznego wywiadu behawioralnego oraz testów wspomagających trafny dobór pracowników.

Zachęcamy do zgłoszenia udziału w szkoleniu już dzisiaj, liczba miejsc jest ograniczona. W przypadku pytań bądź wątpliwości zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem.

Dlaczego warto wziąć udział?

Cele szkolenia:

 • Poznanie zasad opisu stanowiska, które poza funkcją administracyjną ma wartość wspomagającą proces naboru pracowników (szczególny nacisk położony jest na kompetencyjną część opisu stanowiska pracy – tzw. specyfikację stanowiska).
 • Omówienie zasad precyzyjnego badania potrzeb rekrutacyjnych włączając w to charakterystykę stanowiska i jego środowiska/otoczenia zawodowego.
 • Poznanie zasad diagnostycznego wywiadu behawioralnego.
 • Poznanie metody oceny selekcyjnej na bazie sytuacji modelowych (incydentów krytycznych).
 • Przegląd i omówienie kilku testów wspomagających trafny dobór pracowników.

Podczas niniejszego szkolenia Uczestnicy dowiedzą się:

 • jaką wagę ma precyzyjny opis stanowiska pracy i jego kontekstu dla wyboru osoby, która poza właściwym profilem merytorycznym będzie również dopasowana do innych aspektów organizacji, które gwarantują pełną adaptację i pozostanie na stanowisku
 • jak optymalnie wykorzystać wywiad selekcyjny, by precyzyjnie zweryfikować kandydata po kątem szczegółowych wymagań stanowiska (zgodnie z zasadą:przede wszystkim ważne są odpowiedzi nie pytania)
 • poznają także zasady działania kluczowych technik służących do oceny selekcyjnej i dopasowania profilu kandydata do profilu stanowiska pracy
 • dowiedzą się, jak można wykorzystać metodologie niektórych z tych technik do poprawienia swego warsztatu selekcyjnego bez konieczności stosowania rzeczownych narzędzi w pełnej wersji.
Kto powinien wziąć udział?

osoby pracujące w działach rekrutacji, odpowiedzialne za proces rekrutacji i selekcjii pracowników

Program szkolenia

Wprowadzenie.

 1. Wskazanie i omówienie zależności między pierwszymi etapami przygotowania się do naboru, czyli opisem wymagań względem kandydata a efektywnością rekrutacji, selekcji i adaptacji. Brak precyzji w opisie kryteriów selekcyjnych to częsta przyczyna niemożności znalezienia adekwatnych kandydatów oraz trudności z utrzymaniem już zatrudnionych osób.
 2. Omówienie charakterystyki 3 faz naboru – rekrutacji, selekcji i adaptacji – jako odrębnych procesów.
 3. Omówienie znaczenia przygotowania i przebiegu 3 faz naboru na kształtowanie się obrazu firmy jako dobrego pracodawcy (Employer Branding).
 4. Elementy zarządzania niepożądanymi zachowaniami (Misbehavior Management) w procesie naboru – wprowadzenie blokad i przeciwdziałanie przenikaniu niepożądanych zachowań z innych organizacji na wszystkich trzech etapach naboru – rekrutacji, selekcji i adaptacji.

Źródła i kanały poszukiwania kandydatów.

 1. Omówienie podstawowych zasad współpracy z serwisami rekrutacyjno-selekcyjnymi.
 2. Plusy i minusy wykorzystania serwisów społecznościowych w celu poszukiwania kandydatów.
 3. Plusy minusy wykorzystania sieci znajomych zatrudnionych pracowników jako źródła kandydatów.
 4. Komentarze, opinie i dyskusje w Internecie na temat pracodawcy jako nieunikniona konsekwencja rekrutacji on-line. Rola trolli i ery postprawdy w tworzeniu opinii w Internecie – dyskusja nt. polityki reagowania na to zjawisko (Employer Branding).
 5. Omówienie zasad wielofunkcyjnego ogłoszenia rekrutacyjnego
  • dotarcie do właściwej grupy docelowej
  • wytyczne do aplikacji usprawniające proces oceny
  • elementy wstępnej autoselekcji
  • elementy Employer Branding
  • elementy Misbehavior Management)
 6. Różne niestandardowe formy zachęcania (aktywizacji) kandydatów do złożenia aplikacji – omówienie tematu i dyskusja na temat korzyści i problemów płynących z takich praktyk.

Poprawny i pełny opis stanowiska pracy jako źródło danych do etapów rekrutacji i selekcji.

 1. Poprawny i pełny opis stanowiska pracy jako źródło informacji o wymaganiach i kryteriów selekcyjnych. (analiza i omówienie formatki OSP zawierającej pełny zestaw danych potrzebnych w procesie naboru)
 2. Ćwiczenie z zakresu opisu profilu motywacyjnego (Metoda MAPP3 – Motywacyjna Analiza Potencjału Pracowniczego + motywacyjny opis stanowiska pracy) na przykładzie dwóch zupełnie różnych profili zawodowych (księgowa-fakturzystka vs. przedstawiciel handlowy lub inne zaproponowane przez Uczestników). Podczas ćwiczenia wykorzystywany jest formularz, który Uczestnicy bez ograniczeń mogą wykorzystywać w swojej praktyce.

Pojęcie kompetencji jako kluczowy przedmiot oceny w wywiadzie kompetencyjnym (behawioralnym).

 1. Budowa i funkcjonowanie kompetencji jako konceptu teoretycznego – bardzo wymierne konsekwencje bagatelizowania faktu, że jeden z elementów kompetencji u dojrzałego człowieka nie podlega zmianom. Potrzeba zweryfikowania osobowościowego dopasowania kandydata do oczekiwań stanowiska i środowiska pracy (szef, zespół, kultura org.).
 2. Koniczność opracowania miar informujących o różnicach między wymaganiami względem kandydata a stanem faktycznym prezentowanych przez niego kompetencji.
 3. Behawioralna reprezentacja kompetencji jako istota wywiadu behawioralnego i szerzej kompetencyjnego – wszystko opiera się o opis zachowań.
 4. Operacjonalizacja kompetencji – trudna sztuka opisu kompetencji za pomocą wskaźników behawioralnych (poprawnych zachowań) .
  • omówienie zasad z podziałem na ocenę sytuacyjną i selekcyjną oraz okresową (dwa różne poziomy wskaźników)
  • ćwiczenie – operacjonalizacja kompetencji dobra organizacja pracy własnej + omówienie pracy Uczestników, wprowadzenie korekt + pokazanie poprawnego wykonania tego zadania
  • ćwiczenie – operacjonalizacja kompetencji dobra współpraca + omówienie pracy Uczestników, wprowadzenie korekt + pokazanie poprawnego wykonania tego zadania

Wywiad kompetencyjny (w tym behawioralny), sytuacja modelowa oraz metoda incydentów krytycznych

 1. Omówienie rodzajów wywiadów z naciskiem na wywiad behawioralny, pełny kompetencyjny diagnostyczny i pogłębiony.
 2. Omówienie metody STAR w kontekście wywiadu retrospekcyjnego – plusy i ograniczenia metody STAR, korzyści i ograniczenia w stosowaniu wywiadu retrospekcyjnego.
 3. Wprowadzenie do zagadnienia mechanizmu projekcji jako sposobu docierania do motywów zachowań, potrzeb i oczekiwań ludzi oraz do zagadnienia spostrzegania (głównie społecznego – pierwsze wrażenie, mechanizmy zniekształcania spostrzegania społecznego i oceny).
 4. Omówienie i ukazanie na przykładzie, czym jest sytuacja modelowa i jak funkcjonuje jako kontekst oceniania sposób działania kandydatów (postaw, nastawień, przyzwyczajeń, doświadczeń, ocen, decyzji, rozw. problemów). Sytuacja modelowa wraz z wywiadem sytuacyjnym jest opisywana jako alternatywa lub uzupełnienie metody STAR i wywiadu retrospekcyjnego.
 5. Ćwiczenia z wieloma sytuacjami modelowymi – omawianie ich budowy i pełna interpretacja – co można w ich kontekście ocenić i jakie w tym celu zadawać pytania.
 6. Ćwiczenia – próba wykonania przez Uczestników własnej sytuacji modelowej poprzedzona pełnym opisem kompetencji, która będzie przedmiotem oceny w tworzonej sytuacji modelowej. Prace przebiegają w dwójkach/trójkach. W pracach cały czas pomaga trener.
 7. Omówienie na przykładach różnych kategorii pytań w wywiadzie kompetencyjnym.

Przegląd wybranych testów kompetencyjnych i osobowościowych wspierających ocenę kandydatów

 1. Omówienie, zaprezentowanie skal i obszarów diagnozy w metodach:
  • MAPP – Motywacyjna Analiza Potencjału Pracowniczego
  • Insight Discovery
  • Myers-Briggs – MBTI
  • Thomas International

Czas trwania

14 h zegarowych; 1 dzień: 10:00-17:00, 2 dzień: 09:00-16:00

Prelegenci

Kinga Padzik
Kompetea
Epert w dziedzinie oceny i rozwoju pracowników oraz projektowania stanowisk pracy. Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Psychologii UW oraz studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania tejże uczelni ukończonych tytułem doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Wieloletni współpracownik Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (obecnie Uniwersytetu SWPS) w Warszawie, w ramach której jest kierownikiem studiów podyplomowych z zakresu ZZL oraz koordynatorem 2 modułów związanych z ZZL w ramach Psychologii Biznesu. Autorka pierwszego na polskim rynku leksykonu z zakresu dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi (C.H. Beck) oraz wielu publikacji specjalistycznych i kilku naukowych. Stały współpracownik Wydawnictwa ABC (Wolters Kluwer SA), w ramach którego wydała dwie książki poświęcone ocenianiu pracowników i zarządzaniu kompetencjami (SOOP http://www.ocena-pracownikow.abc.com.pl oraz AC/DC http://www.ocena-zintegrowana.wolterskluwer.pl/). Licencjonowany konsultant techniki MAPP (Motivational Appraisal of Personal Potential). Trener i konsultant w obszarze AC/DC, zarządzania kompetencjami, SOOP, budowania planów ścieżek karier i planów sukcesji, rekrutacji i selekcji pracowników, dopasowania pracownika do stanowiska pracy, opisów stanowisk pracy. Główne zainteresowania zawodowe dotyczą zarządzania pracą zespołów zadaniowych bazujące na wykorzystaniu pełnej lub częściowej wirtualizacji oraz pełnego odpersonalizowania kontaktów między członkami zespołu.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Microsoft Teams
Golden Floor

02-017 Warszawa

Aleje Jerozolimskie 123A

woj. mazowieckie

Microsoft Teams

Rejestracja

Szkolenie online
cena za osobę
1 390
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Dostępne zniżki:
 • 3.6% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 7.19% przy zgłoszeniu min. 3 osób
Zapisz się
Szkolenie stacjonarne
cena za osobę
1 542
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 1 590 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

Kompetea Sp. z o.o.
01-793 Warszawa
Ludwika Rydygiera 8
woj. mazowieckie
MISJĄ naszej firmy jest wpieranie rozwoju przedsiębiorstw poprzez dostarczanie wiedzy i umiejętności w procesie szkoleniowym. Zależy nam na tym, by umiejętności nabywane podczas warsztatów przez pracowników przekładały się na wymierne efekty biznesow...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Kompetea Sp. z o.o. stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu i zobowiązanie do uiszczenia umówionej opłaty z tytułu uczestnictwa.
 2. Zgłoszenie się na szkolenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym na potrzeby udziału w szkoleniu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) i ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Kompetea Sp. z o.o. informacji niezbędnych do realizacji szkolenia, za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030, z późn. zm.) 
 3. Zgłoszenie się na szkolenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń i webinarów Kompetea Sp. z o.o., za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030, z późn. zm.) oraz na wykorzystywanie w tym celu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego
 4. Opłata za szkolenie jest przelewem w ciągu 7 dni od daty szkolenia na wskazane na fakturze konto bankowe. Fakturę przekażemy zgłaszającemu mailowo po szkoleniu.
 5. Bezpłatne odwołanie zgłoszenia możliwe jest na 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania nas o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na piśmie. Odwołanie uczestnictwa po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 6. Brak udziału w szkoleniu nie stanowi odstąpienia od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty pełnej ceny uczestnictwa.
 7. Umożliwiamy bezpłatne jednorazowe przeniesienie zgłoszenia na inny termin tego samego szkolenia (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystanie wpłaconej kwoty na inne nasze szkolenie pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi w części bądź całości.
 8. Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania niewielkich zmian w programie szkolenia, a także zmiany terminu i miejsca szkolenia oraz jego odwołania z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego). W przypadku zaistnienia takiej sytuacji zawiadomimy Zgłaszającego o zmianach na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz dokonamy zwrotu wpłaconych kwot w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego zaproponujemy inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

KFS, EFS; Sprawdź dofinansowanie w UP lub na stronie BUR

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Kompetea Sp. z o.o.
01-793 Warszawa Ludwika Rydygiera 8
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!