Szkolenie: Skuteczna obsługa Klienta podczas procesu sprzedaży nieruchomości - poziom średnio-zaawansowany.

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/skuteczna-obsluga-klienta-podczas-procesu-sprzedazy-nieruchomosci-poziom-srednio-zaawansowany-24687-id315

Informacje o szkoleniu

 • Skuteczna obsługa Klienta podczas procesu sprzedaży nieruchomości - poziom średnio-zaawansowany.


  ID szkolenia: 24687
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Sprzedaż, obsługa klienta
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Hotel Łazienkowski
  ul. 29 Listopada 3b
  00-465 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni - 16 godzin
 • Organizator szkolenia:

  HMD Consulting
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cele programu:

- Podniesienie wiedzy i umiejętności praktycznych z dziedziny sprzedaży nieruchomości,
- Doskonalenie technik sprzedaży i skuteczne obsługiwanie Klienta na wymagającym rynku deweloperskim,
- Uświadomienie wagi efektywnej i profesjonalnej obsługi Klienta,
- Wskazanie sposobów kreowania pozytywnego wizerunku w firmie,
- Rozwój umiejętności z zakresu efektywnej komunikacji,
- Rozwój umiejętności skutecznego porozumiewania się i rozwiązywania konfliktów,
- Rozwój umiejętności współpracy zespołowej i postrzegania wspólnych celów.

Korzyści
Po ukończeniu szkolenia jego uczestnicy będą:

- Znać szczegółowe techniki sprzedażowe z uwzględnieniem specyfiki branży;
- Posiadać umiejętności, ułatwiające doskonały kontakt z Klientem;
- Posiadać umiejętności odczytywania potrzeb i oczekiwań Klienta;
- Posiadać wiedzę na temat własnych predyspozycji i ograniczeń, przekonań i strategii handlowych – test;
- Gromadzić niezbędne narzędzia radzenia sobie w sytuacjach trudnych;
- Opanować sztukę wyznaczania celów, osiągania rezultatów;
- Określać cele rozmowy z Klientem;
- Dopasować styl prowadzonych rozmów do stylu i typu Klienta;
- Skutecznie wykorzystywać środki komunikacji werbalnej i niewerbalnej;
- Rozumieć procesy i zjawiska psychologiczne związane z obsługą Klienta;
- Zadawać Klientowi pytania i określać potrzeby Klienta;
- Kontrolować przebieg rozmowy,
- Aktywnie słuchać Klienta,
- Wyjaśniać Klientowi korzyści wynikające z oferty,
- Efektywnie radzić sobie z obiekcjami i trudnymi Klientami,
- Udzielać konstruktywnej informacji zwrotnej,
- Stosować właściwe metody motywacji w zależności od potrzeb i możliwości.


Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów. Sekwencje teoretyczne przeplatane są licznymi ćwiczeniami praktycznymi. Ciekawe techniki animacyjne, wymiana doświadczeń, analiza konkretnych przypadków, testy, dyskusja moderowana. W ramach szkolenia zajęcia prowadzone będą różnorodnymi metodami, łączącymi metody aktywne z wykładowymi: miniwykład, prezentacja multimedialna, praca w zespołach zadaniowych, ćwiczenia indywidualne, testy psychologiczne, odgrywanie scenek i prezentacja na forum grupy, analiza materiałów nagranych na taśmę video.

Szkolenie skierowane jest do:

Sprzedażowe warsztaty szkoleniowe dedykowane dla firm deweloperskich, spółdzielni mieszkaniowych, pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości w szczególności menedżerów odpowiedzialnych za kreowanie wizerunku na rynku nieruchomości w szczególności osób bezpośrednio mających kontakt z wymagającym Klientem.

Program szkolenia:

I. Wstęp
I dzień sesji warsztatowej

Prezentacja uczestników.
- Zapoznanie uczestników z programem szkolenia, jego celami, korzyściami, metodami i sposobem realizacji. Krótki trening autoprezentacji - z wykorzystaniem kamery video,
- Efekt pierwszego wrażenia – efekt anielski, efekt diabelski,
- Umiejętność przezwyciężania negatywnego nastawienia, negatywnych stereotypów,
- Wykonanie testów psychologicznych

II. Specyfika sprzedaży nieruchomości
I dzień sesji warsztatowej

Obecna sytuacja na rynku nieruchomości – przegląd doświadczeń i wnioski praktyczne dotyczące technik marketingu i sprzedaży nieruchomości – wymiana poglądów w grupie
- w jaki sposób prezentować ofertę, aby zwiększyć prawdopodobieństwo jej sprzedaży;
-jak pokazywać nieruchomość ?

Prezentacja reguł współpracy z Klientem:
- przewaga sprzedawcy nad transakcją bezpośrednią.

Elementy nowoczesnej psychologii sprzedaży nieruchomości:
- co to jest sprzedaż nieruchomości ?
- psychologiczny proces zakupu nieruchomości;
- rozpoznawanie potrzeb klienta dotyczących poszukiwanej nieruchomości;
- prezentowanie ceny;
- cechy dobrego sprzedawcy.


III. Szybka i skuteczna komunikacja z Klientem
I dzień sesji warsztatowej

Środowisko dialogu – budowanie dobrych relacji z Klientem
Filozofia relacji opartych na wiarygodności, rzetelności i zaufaniu

Pozabiznesowe płaszczyzny komunikacyjne – jak dopasować się do Klienta:
- mowa ciała;
- dopasowanie na poziomie słów;
- kanały komunikacji.

Aktywne słuchanie:
- informacja zwrotna;
- parafraza;
- powielanie.

Poznanie potrzeb Klienta:
- pytania angażujące;
- metody wzbudzania chęci dokonywania zmian.

Analiza etapów podejmowania decyzji o zakupie - prezentacja i argumentacja oferty:
- charakterystyka produktu/usługi;
- zasady dobrej argumentacji;
- eksponowanie korzyści dla klienta;
- techniki postępowania wobec zastrzeżeń (metody wykorzystania ich dla celów sprzedażowych).

IV. Finalizacja transakcji - wygrana klienta, to nasz sukces – dlaczego takie podejście się opłaca?
II dzień sesji warsztatowej

Mój styl sprzedażowy – test - psychologiczna sylwetka Klienta (prezentacja scenek wideo):
- „rozpoznanie typa”;
- jak mu sprzedać, by był zadowolony;
- tzw.„trudny Klient”.

Sposoby uzyskania pozytywnej decyzji:
- przegląd celów handlowca ;

Podsumowanie rozmowy handlowej – zamknięcie transakcji:
- metody postępowania w przypadku braku decyzji;
- jak reagować na uzasadnione i nieuzasadnione reklamacje.


V. Wsparcie
II dzień sesji warsztatowej

Budowanie atmosfery sprzyjającej osiąganiu wyników - gry integracyjno – komunikacyjne:
- umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniami,
- budowanie pozytywnego wizerunku firmy,
- profesjonalny wizerunek firmy a profesjonalny wizerunek pracownika.

Informacje o prelegentach:

Dominik Zajk

Trener biznesu w obszarze zarządzania projektami, pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej, przedsiębiorczości, szkoleniach miękkich – szczególnie negocjacje, komunikacja, komunikacja w projektach, skuteczna sprzedaż, obsługa klienta, wystąpienia publiczne.

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami, Wyższej Szkoły Finansów i Rachunkowości, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Dyrektor Zarządzający firmy HMD Consulting, Prezes Zarządu Organizacji Pozarządowej.

Współpracownik i konsultant firm w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych. Praktyk w zakresie zarządzania nieruchomościami, zarządzania projektami deweloperskimi, wdrażania projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych min. U.E.

Ekspert w ramach Inicjatywy Technologicznej I Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

www.dominikzajk.plKarolina Zawadzka

Trener biznesu, szkoleń miękkich - w zakresie komunikacji, obsługi klienta, budowania wizerunku, budowania relacji biznesowych.

Prowadzi szkolenia dla menedżerów, kadry kierowniczej i specjalistów firm w zakresie skutecznej komunikacji interpersonalnej, profesjonalnej obsługi klienta, kreowania wizerunku biznesowego.
Znając kulturę organizacyjną Klienta buduje wraz z nim reguły komunikacji oraz odkrywa nowe formy relacji w zespołach.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Zarządzania, Specjalizacja Marketing.

Sylwia Majewska

Trener biznesu, rozwoju osobistego, umiejętności medialnych, prezentacyjnych i interpersonalnych. Prowadzi szkolenia dla menedżerów, kadry kierowniczej i pracowników działów handlowych, administracyjnych firm w zakresie skutecznej komunikacji interpersonalnej, psychologii sprzedaży, psychologii obsługi klienta, kreowania wizerunku biznesowego i politycznego. Specjalizuje się w prowadzeniu treningów umiejętności handlowych, w zagadnieniach komunikacji niewerbalnej i interpersonalnej, profesjonalnej obsłudze klienta, etykiety biznesowej, protokołu dyplomatycznego, wystąpień publicznych, kreowania wizerunku oraz treningu medialnego.

Ukończyła Wydział Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Szczecińskim oraz Uniwersytet Wrocławski Komunikacja i kreowanie wizerunku publicznego. Absolwentka Akademii Dyplomatycznej Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w Warszawie, w zakresie protokołu dyplomatycznego. Wykładowca Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. Doświadczenie zawodowe zdobywała w amerykańskiej firmie American Real Esteta, Agencji reklamowej ART-FLASH i w firmie szkoleniowej PERSONALITY TRAINING STUDIO w Warszawie.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1250 zł Promocja ! Zgłoszenie do 25.01.2012 r.- Cena 1150 zł

Cena zawiera:

Materiały szkoleniowe, catering

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty w terminie 10 dni od daty wpłynięcia zgłoszenia na szkolenie do organizatora na nr rachunku bankowego: PKO BP 95 1020 1055 0000 9402 0228 1731 Organizator ma prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia bez podanie przyczyny. Rezygnacja ze szkolenia przez uczestnika jest możliwa w przypadku odwołania uczestnictwa najpóźniej na 35 dni kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia szkolenia, po tym terminie uczestnik musi opłacić 100 % kosztów szkolenia.

Szkolenie odbędzie się w komfortowej sali konferencyjnej. Cena szkolenia nie zawiera noclegu. Osoby zainteresowane dokonaniem rezerwacji noclegu proszę o zawarcie tej informacji w polu Uwagi przy dokonywaniu zgłoszenia na szkolenie.

Zgłoszenia na szkolenie można dokonać elektronicznie na stronie www.hmd.pl/szkolenia

W przypadku kłopotów z zamówieniem elektronicznym prosimy pobrać wersje do wydruku i przesłać do Naszego biura faksem na numer (0-22) 427-56-16

Wydarzenie: Skuteczna obsługa Klienta podczas procesu sprzedaży nieruchomości - poziom średnio-zaawansowany.