Skuteczna obsługa Klienta podczas procesu sprzedaży nieruchomości - poziom średnio-zaawansowany.

O szkoleniu

Cele programu:

- Podniesienie wiedzy i umiejętności praktycznych z dziedziny sprzedaży nieruchomości,
- Doskonalenie technik sprzedaży i skuteczne obsługiwanie Klienta na wymagającym rynku deweloperskim,
- Uświadomienie wagi efektywnej i profesjonalnej obsługi Klienta,
- Wskazanie sposobów kreowania pozytywnego wizerunku w firmie,
- Rozwój umiejętności z zakresu efektywnej komunikacji,
- Rozwój umiejętności skutecznego porozumiewania się i rozwiązywania konfliktów,
- Rozwój umiejętności współpracy zespołowej i postrzegania wspólnych celów.

Korzyści
Po ukończeniu szkolenia jego uczestnicy będą:

- Znać szczegółowe techniki sprzedażowe z uwzględnieniem specyfiki branży;
- Posiadać umiejętności, ułatwiające doskonały kontakt z Klientem;
- Posiadać umiejętności odczytywania potrzeb i oczekiwań Klienta;
- Posiadać wiedzę na temat własnych predyspozycji i ograniczeń, przekonań i strategii handlowych – test;
- Gromadzić niezbędne narzędzia radzenia sobie w sytuacjach trudnych;
- Opanować sztukę wyznaczania celów, osiągania rezultatów;
- Określać cele rozmowy z Klientem;
- Dopasować styl prowadzonych rozmów do stylu i typu Klienta;
- Skutecznie wykorzystywać środki komunikacji werbalnej i niewerbalnej;
- Rozumieć procesy i zjawiska psychologiczne związane z obsługą Klienta;
- Zadawać Klientowi pytania i określać potrzeby Klienta;
- Kontrolować przebieg rozmowy,
- Aktywnie słuchać Klienta,
- Wyjaśniać Klientowi korzyści wynikające z oferty,
- Efektywnie radzić sobie z obiekcjami i trudnymi Klientami,
- Udzielać konstruktywnej informacji zwrotnej,
- Stosować właściwe metody motywacji w zależności od potrzeb i możliwości.


Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów. Sekwencje teoretyczne przeplatane są licznymi ćwiczeniami praktycznymi. Ciekawe techniki animacyjne, wymiana doświadczeń, analiza konkretnych przypadków, testy, dyskusja moderowana. W ramach szkolenia zajęcia prowadzone będą różnorodnymi metodami, łączącymi metody aktywne z wykładowymi: miniwykład, prezentacja multimedialna, praca w zespołach zadaniowych, ćwiczenia indywidualne, testy psychologiczne, odgrywanie scenek i prezentacja na forum grupy, analiza materiałów nagranych na taśmę video.
Kto powinien wziąć udział?
Sprzedażowe warsztaty szkoleniowe dedykowane dla firm deweloperskich, spółdzielni mieszkaniowych, pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości w szczególności menedżerów odpowiedzialnych za kreowanie wizerunku na rynku nieruchomości w szczególności osób bezpośrednio mających kontakt z wymagającym Klientem.

Program szkolenia

I. Wstęp
I dzień sesji warsztatowej

Prezentacja uczestników.
- Zapoznanie uczestników z programem szkolenia, jego celami, korzyściami, metodami i sposobem realizacji. Krótki trening autoprezentacji - z wykorzystaniem kamery video,
- Efekt pierwszego wrażenia – efekt anielski, efekt diabelski,
- Umiejętność przezwyciężania negatywnego nastawienia, negatywnych stereotypów,
- Wykonanie testów psychologicznych

II. Specyfika sprzedaży nieruchomości
I dzień sesji warsztatowej

Obecna sytuacja na rynku nieruchomości – przegląd doświadczeń i wnioski praktyczne dotyczące technik marketingu i sprzedaży nieruchomości – wymiana poglądów w grupie
- w jaki sposób prezentować ofertę, aby zwiększyć prawdopodobieństwo jej sprzedaży;
-jak pokazywać nieruchomość ?

Prezentacja reguł współpracy z Klientem:
- przewaga sprzedawcy nad transakcją bezpośrednią.

Elementy nowoczesnej psychologii sprzedaży nieruchomości:
- co to jest sprzedaż nieruchomości ?
- psychologiczny proces zakupu nieruchomości;
- rozpoznawanie potrzeb klienta dotyczących poszukiwanej nieruchomości;
- prezentowanie ceny;
- cechy dobrego sprzedawcy.


III. Szybka i skuteczna komunikacja z Klientem
I dzień sesji warsztatowej

Środowisko dialogu – budowanie dobrych relacji z Klientem
Filozofia relacji opartych na wiarygodności, rzetelności i zaufaniu

Pozabiznesowe płaszczyzny komunikacyjne – jak dopasować się do Klienta:
- mowa ciała;
- dopasowanie na poziomie słów;
- kanały komunikacji.

Aktywne słuchanie:
- informacja zwrotna;
- parafraza;
- powielanie.

Poznanie potrzeb Klienta:
- pytania angażujące;
- metody wzbudzania chęci dokonywania zmian.

Analiza etapów podejmowania decyzji o zakupie - prezentacja i argumentacja oferty:
- charakterystyka produktu/usługi;
- zasady dobrej argumentacji;
- eksponowanie korzyści dla klienta;
- techniki postępowania wobec zastrzeżeń (metody wykorzystania ich dla celów sprzedażowych).

IV. Finalizacja transakcji - wygrana klienta, to nasz sukces – dlaczego takie podejście się opłaca?
II dzień sesji warsztatowej

Mój styl sprzedażowy – test - psychologiczna sylwetka Klienta (prezentacja scenek wideo):
- „rozpoznanie typa”;
- jak mu sprzedać, by był zadowolony;
- tzw.„trudny Klient”.

Sposoby uzyskania pozytywnej decyzji:
- przegląd celów handlowca ;

Podsumowanie rozmowy handlowej – zamknięcie transakcji:
- metody postępowania w przypadku braku decyzji;
- jak reagować na uzasadnione i nieuzasadnione reklamacje.


V. Wsparcie
II dzień sesji warsztatowej

Budowanie atmosfery sprzyjającej osiąganiu wyników - gry integracyjno – komunikacyjne:
- umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniami,
- budowanie pozytywnego wizerunku firmy,
- profesjonalny wizerunek firmy a profesjonalny wizerunek pracownika.

Czas trwania

2 dni - 16 godzin

Prelegenci

Dominik Zajk

Trener biznesu w obszarze zarządzania projektami, pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej, przedsiębiorczości, szkoleniach miękkich – szczególnie negocjacje, komunikacja, komunikacja w projektach, skuteczna sprzedaż, obsługa klienta, wystąpienia publiczne.

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami, Wyższej Szkoły Finansów i Rachunkowości, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Dyrektor Zarządzający firmy HMD Consulting, Prezes Zarządu Organizacji Pozarządowej.

Współpracownik i konsultant firm w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych. Praktyk w zakresie zarządzania nieruchomościami, zarządzania projektami deweloperskimi, wdrażania projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych min. U.E.

Ekspert w ramach Inicjatywy Technologicznej I Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

www.dominikzajk.plKarolina Zawadzka

Trener biznesu, szkoleń miękkich - w zakresie komunikacji, obsługi klienta, budowania wizerunku, budowania relacji biznesowych.

Prowadzi szkolenia dla menedżerów, kadry kierowniczej i specjalistów firm w zakresie skutecznej komunikacji interpersonalnej, profesjonalnej obsługi klienta, kreowania wizerunku biznesowego.
Znając kulturę organizacyjną Klienta buduje wraz z nim reguły komunikacji oraz odkrywa nowe formy relacji w zespołach.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Zarządzania, Specjalizacja Marketing.

Sylwia Majewska

Trener biznesu, rozwoju osobistego, umiejętności medialnych, prezentacyjnych i interpersonalnych. Prowadzi szkolenia dla menedżerów, kadry kierowniczej i pracowników działów handlowych, administracyjnych firm w zakresie skutecznej komunikacji interpersonalnej, psychologii sprzedaży, psychologii obsługi klienta, kreowania wizerunku biznesowego i politycznego. Specjalizuje się w prowadzeniu treningów umiejętności handlowych, w zagadnieniach komunikacji niewerbalnej i interpersonalnej, profesjonalnej obsłudze klienta, etykiety biznesowej, protokołu dyplomatycznego, wystąpień publicznych, kreowania wizerunku oraz treningu medialnego.

Ukończyła Wydział Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Szczecińskim oraz Uniwersytet Wrocławski Komunikacja i kreowanie wizerunku publicznego. Absolwentka Akademii Dyplomatycznej Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w Warszawie, w zakresie protokołu dyplomatycznego. Wykładowca Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. Doświadczenie zawodowe zdobywała w amerykańskiej firmie American Real Esteta, Agencji reklamowej ART-FLASH i w firmie szkoleniowej PERSONALITY TRAINING STUDIO w Warszawie.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Łazienkowski

00-465 Warszawa

ul. 29 Listopada 3b

woj. mazowieckie

Hotel Łazienkowski

00-465 Warszawa

ul. 29 Listopada 3b

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
Promocja ! Zgłoszenie do 25.01.2012 r.- Cena 1150 zł
1 250
Cena zawiera:
  • Materiały szkoleniowe, catering
Zapisz się

Organizator

HMD Consulting
05-230 Kobyłka
ul. Władysława Łokietka16A/1
woj. mazowieckie
Misją firmy HMD Consulting jest dostarczenie nowoczesnych, kompleksowych i profesjonalnych rozwiązań biznesowych dla polskich przedsiębiorców działających na otwartym rynku europejskim. Nasze usługi realizujemy w oparciu o ideę marketingu partne...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty w terminie 10 dni od daty wpłynięcia zgłoszenia na szkolenie do organizatora na nr rachunku bankowego: PKO BP 95 1020 1055 0000 9402 0228 1731 Organizator ma prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia bez podanie przyczyny. Rezygnacja ze szkolenia przez uczestnika jest możliwa w przypadku odwołania uczestnictwa najpóźniej na 35 dni kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia szkolenia, po tym terminie uczestnik musi opłacić 100 % kosztów szkolenia.

Szkolenie odbędzie się w komfortowej sali konferencyjnej. Cena szkolenia nie zawiera noclegu. Osoby zainteresowane dokonaniem rezerwacji noclegu proszę o zawarcie tej informacji w polu Uwagi przy dokonywaniu zgłoszenia na szkolenie.

Zgłoszenia na szkolenie można dokonać elektronicznie na stronie www.hmd.pl/szkolenia

W przypadku kłopotów z zamówieniem elektronicznym prosimy pobrać wersje do wydruku i przesłać do Naszego biura faksem na numer (0-22) 427-56-16

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

HMD Consulting
05-230 Kobyłka ul. Władysława Łokietka16A/1
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!