Szkolenie: Zarządzanie polityką szkoleniową - od analizy potrzeb do oceny efektywności

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zarzadzanie-polityka-szkoleniowa-od-analizy-potrzeb-do-oceny-efektywnosci-36480

Informacje o szkoleniu

Progress Project Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Tylko teraz, przy zgłoszeniu dwóch lub większej liczby osób na dowolnie wybrane szkolenia, zaproponujemy Państwu atrakcyjny rabat od 6 % do 22 %. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

Przyjmujemy zgłoszenia również od osób fizycznych - specjalnie dla tych osób koszt uczestnictwa we wszystkich naszych szkoleniach zostanie pomniejszony o aktualnie obowiązujący podatek VAT. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.

Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiady, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia. Pomagamy również w rezerwacji miejsc hotelowych.

Termin szkolenia
21-22 listopada 2019r., Warszawa - Airport Hotel Okęcie ****
12-13 grudnia 2019r., Zakopane - Hotel Belvedere****


Cele szkolenia
• zdobycie wiedzy z zakresu zarządzania rozwojem Pracowników w Firmie,
• poznanie skutecznych metod szkoleń i rozwoju Pracowników,
• nabycie umiejętności diagnozowania potrzeb szkoleniowych i rozwojowych w Firmie,
• poznanie cyklu zarządzania talentami w Firmie oraz kroków budowania sukcesji,
• przygotowanie rocznego planu i budżetu szkoleń – godzenie aspiracji
• i potrzeb pracowników z planami strategicznymi i możliwościami firmy.

Metodologia

Przed warsztatami uczestnicy proszeni będą o wypełnienie (najlepiej razem z przełożonym) arkusza celów udziału w warsztacie, przesłanie w miarę możliwości swojego opisu zakresu odpowiedzialności oraz 2-3 zakresów odpowiedzialności, dla których najczęściej prowadzi działania rozwojowe.
Po warsztacie trener będzie dostępny przez godzinę, tak aby każdy uczestnik miał możliwość indywidualnych konsultacji w zakresie czterech dokumentów:
• polityka rozwojowa moje firmy,
• matryca metod diagnostycznych,
• proces projektowania działań edukacyjnych i wyboru dostawcy,
• metody oceny efektywności działań edukacyjnych.

Szkolenie skierowane jest do:

-

Program szkolenia:

1. Tworzenie polityki rozwojowej w Firmie – strategiczne podejście do rozwoju Pracowników:
• strategia Firmy i kultura ogranizacyjna a zarządzanie rozwojem,
• przesłanki biznesowe i demograficzne do budowy polityki rozwojowej,
• elementy polityki rozwojowej,
• praktyka polskich firm w tworzeniu polityki rozwojowej,
• efektywna polityka rozwojowa mojej firmy.

2. Skuteczna identyfikacja i analiza potrzeb rozwojowych:
• misja, wizja i strategia firmy a potrzeby szkoleniowo-rozwojowe,
• interesariusze planu działań rozwojowych Firmy – Kwintet szkoleniowy,
• narzędzia wykorzystywane do analizy potrzeb,
• założenia Human Performance Improvement,
• jak uniknąć błędów przy badaniu potrzeb rozwojowych,
• matryca działań rozwojowych dla Firmy.

3. Elementy planu szkoleniowo-rozwojowego:
• odbiorcy szkoleń,
• tematyka szkoleń,
• typy, rodzaje i metody szkoleń,
• szkolenia obligatoryjne,
• priorytety działań szkoleniowych,
• kategoryzacja projektów szkoleniowych,
• plan szkoleń a specyfika firmy,
• kalkulacja finansowa projektów szkoleniowych.

4. Projektowanie budżetów szkoleniowych:
• budowanie budżetu proporcjonalnie i kwotowo,
• koszty merytoryczne i około szkoleniowe,
• podział na szkolenia zamknięte i otwarte, wewnętrzne i zewnętrzne,
• podział środków na szkolenia dla poszczególnych jednostek firmy.

5. Planowanie szkoleń, a dobór partnerów szkoleniowych (szanse i zagrożenia wynikające z różnorodności oferty dostępnej na rynku):
• typy partnera szkoleniowego: trenerzy wewnętrzni, firmy szkoleniowe, doradcze, konsultingowe, freelancerzy,
• źródła poszukiwań wewnętrznych i zewnętrznych partnerów szkoleniowych,
• proces doboru partnera zewnętrznego.

6. Budowanie ścieżek karier i ścieżek rozwoju:
• kluczowe stanowiska z mojej Firmie,
• budowanie zespołu kadry rezerwowej,
• zarządzanie talentami i plany sukcesji a plany rozwoju,
• indywidualne i zespołowe ścieżki rozwoju.

7. Wybrane metody oceny efektywności działań szkoleniowo-rozwojowych:
• dobór metod ewaluacyjnych,
• ocena efektywności metodą Donalda Kirkparticka,
• metody i narzędzia oceny efektywności do zastosowania w mojej firmie.

8. Nowe zjawiska i trendy na rynku działań rozwojowych.

Informacje o prelegentach:

-

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1440 zł + 23% VAT - za osobę

Cena zawiera:

udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

-

Wydarzenie: Zarządzanie polityką szkoleniową - od analizy potrzeb do oceny efektywności