ZARZĄDZANIE ZMIANĄ W ORGANIZACJI

O szkoleniu

Cel szkolenia
Doskonalenie umiejętności kierowania zmianami organizacyjnymi; przydatne także dla osób kierujących nowymi zespołami lub obejmujących nowe stanowiska kierownicze.

Metody szkolenia
• symulacje realnych sytuacji
• studia przypadków
• dyskusja grupowa podsumowywana przez trenera

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu
• zrozumienie dynamiki zmiany na poziomie indywidualnym, zespołowym, organizacyjnym
• umiejętność prowadzenia rozmów z pracownikami na wszystkich etapach prowadzenia zmiany
• umiejętność zaangażowania w zmianę trudnych pracowników
• narzędzia pracy z reakcjami na zmianę opisywanymi przez psychologię organizacji
• zwiększenie efektywności zarządzanych zespołów
Kto powinien wziąć udział?
Adresaci szkolenia
• menedżerowie wyższego szczebla chcący wprowadzić zmiany w swoich firmach
• liderzy zespołów i menedżerowie średniego szczebla
• osoby, które zaczęły kierować nowymi zespołami
• osoby, które planują kariera menedżerską i chcą zwiększyć swoją skuteczność
• osoby zarządzające zespołami projektowymi
• trenerzy wewnętrzni i osoby prowadzące coaching, chcące doskonalić swój warsztat pracy

Program szkolenia

DZIEŃ I
1.Podstawowe etapy zmiany
2.Zmiana na poziomie organizacji i poziomie relacji przełożony - podwładny
3.Strategia wdrażania zmiany
4.Konieczne działania na etapie wdrażania zmiany
5.Etap utrwalania skutków zmiany
6.Najczęstsze błędy i ich konsekwencje

DZIEŃ II
1.Kierowanie zmianą na poziomie zespołu pracowniczego
2.Diagnoza jednostki i zespołu w sytuacji zmiany
3.„Stałe fragmenty gry” w organizacji dla początkowego etapu zmiany
4.Obawy i opór w sytuacji zmiany
5.Potrzeby psychologiczne specyficzne dla zmiany
6.Przyczyny oporu
7.Techniki pracy z oporem
8.Typy trudnych pracowników w zmianie organizacyjnej
9.Obawy i opór na poziomie zespołu
10.Priorytety w pracy z zespołem w sytuacji zmiany
© Copyright dr Jerzy Rosiński

Czas trwania

Program szkolenia obejmuje 14 godzin dydaktycznych
• I DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 15.30 z przerwami na kawę i obiad
• II DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 15.30 z przerwami na kawę i obiad

Prelegenci

DR JERZY ROSIŃSKI - Ekspert w dziedzinie zarządzania personelem. Psycholog, trener i konsultant z wieloletnią praktyką w zakresie prowadzenia szkoleń dla firm. Swoją aktywność koncentruje wokół problematyki kierowania pracownikami, przywództwa organizacyjnego, kształtowania relacji z klientem wewnętrznym i zewnętrznymi oraz rozwijania kompetencji pracowników. Prowadzi prace konsultacyjne związane z oceną i rozwojem kompetencji pracowniczych oraz doskonaleniem kompetencji menedżerskich. Doświadczenie w tym zakresie wykorzystuje tworząc autorskie programy treningowe.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego miejsca zajęć

Warszawa

zostaną wysłane do Państwa wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 5 dni przed terminem szkolenia

woj. mazowieckie

Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego miejsca zajęć

Wrocław

zostaną wysłane do Państwa wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 5 dni przed terminem szkolenia

woj. dolnośląskie

Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego miejsca zajęć

Wrocław

zostaną wysłane do Państwa wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 5 dni przed terminem szkolenia

woj. dolnośląskie

Rejestracja

Cena 1
W przypadku, gdy szkolenie ma charakter usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz jest finansowane w całości lub w co najmniej 70 % ze środków publicznych, to koszt szkolenia jest zwolniony z podatku VAT
1 290
Cena zawiera:
  • W ramach szkolenia oferujemy: materiały szkoleniowe; lunch oraz przerwy kawowe; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; profesjonalizm trenera; możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia; profesjonalizm organizatora
Zapisz się

Organizator

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin
Inzynierska 8
woj. lubelskie
O NAS Jesteśmy rzetelną i profesjonalną firmą realizującą szkolenia biznesowe, ukierunkowaną na rozwój i doskonalenie kapitału ludzkiego organizacji. WIZJA Chcemy wykorzystywać nasze wspólne doświadczenie i wiedzę, aby nadać nowy wymiar szkoleni...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia oraz dokonanie płatności przed rozpoczęciem zajęć. W momencie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać płatności najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Istnieje możliwość płatności w innym terminie po uzgodnieniu z organizatorem.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem zajęć nie zostaną Państwo obciążeni kosztami szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym niż 7 dni przed terminem szkolenia bądź niestawienie się na szkoleniu, spowoduje obciążenie Państwa pełnymi kosztami.

Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
W przypadku, gdy trener z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć bądź zmiany osoby prowadzącej. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie. Z przyczyn niezależnych od organizatora zastrzega on sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin Inzynierska 8
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!