Konferencja: OCENA I FINANSOWANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//konferencja/ocena-i-finansowanie-projektow-inwestycyjnych-61740-id71

Informacje o konferencji

 • OCENA I FINANSOWANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH


  ID konferencji: 61740
  Typ: Konferencje
  Branża/temat: Administracja
 • Adres konferencji:

  Hotel Czarny Potok ***
  ul. Tetmajera 20
  34-500 Zakopane
  woj. małopolskie
 • Termin konferencji:

  Data: 12.03.2015
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Liczba godzin szkolenia - 16 godz. dydaktycznych.
 • Organizator konferencji:

  Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Konferencje

Opis konferencji

Informacje podstawowe o konferencji:

Uczestnicy szkolenia uzyskają niezbędną wiedzę z zakresu projektów inwestycyjnych oraz długoterminowych decyzji finansowych. Po skończeniu warsztatów uczestnik powinien potrafić:
wykorzystać najważniejsze funkcje finansowe, do podejmowania długoterminowych decyzji,
ocenić efektywność ekonomiczną projektu inwestycyjnego,
wskazać zastosowanie narzędzi dla podejmowania długoterminowych decyzji finansowych.

Konferencja skierowana jest do:

Kadry ekonomicznej i inżynierskiej każdego szczebla (od najwyższego do operacyjnego).
Pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji w zakresie budowy budżetów operacyjnych i inwestycyjnych.
Program powstał z myślą o osobach nie będących księgowymi, ale stykających się z rachunkowością i finansami, osobach zarządzających projektami oraz innych osobach mających potrzebę rozumienia tych tematów.

Program konferencji:

I. Wartość pieniądza w czasie.
1. Podstawowe zagadnienia z zakresu finansów firmy
2. Istota i elementy rachunku efektywności inwestycji
3. Czas i jego znaczenie w planowaniu wyników ekonomicznych firmy:
a) przyczyny zmienności wartości pieniądza w czasie
b) pojęcie stopy procentowej i jej praktyczne zastosowanie
c) najważniejsze techniki obliczeniowe:
wartość przyszła - Future Value ( FV )
wartość obecna - Present Value ( PV )
wartość przyszła i obecna przepływów pieniężnych
płatności okresowe i renta dożywotnia
efektywna roczna stopa procentowa
4. Ćwiczenia z zakresu zmiany wartości pieniądza w czasie
II. Analiza finansowa firmy w aspekcie zdolności do finansowania inwestycji
1. Wstępna ocena sprawozdań finansowych firmy
dynamika, tempo a struktura bilansu i rachunku zysków,
analiza cash flow
2. Analiza wskaźnikowa - główne narzędzie oceny finansowej przedsiębiorstwa
zasady tworzenia i interpretacja podstawowych wskaźników
wskaźniki płynności:
statyczne metody pomiaru płynności finansowej
rynkowa korekta płynności finansowej
wskaźniki oparte na cash flow (przepływach pieniężnych)
wskaźniki rentowności (efektywności, zyskowności), model DuPonta,
wskaźniki sprawności (aktywności) działania,
wskaźniki zadłużenia i wskaźniki długu,
3. Praktyczny przykład kompleksowej oceny ekonomiczno-finansowej wybranej firmy
4. Inwestycyjne przepływy pieniężne ( NET CASH FLOW - NCF )
5. Planowanie nakładów na niezbędny kapitał obrotowy przedsięwzięcia inwestycyjnego
III. Metody oceny efektywności projektów inwestycyjnych i źródeł finansowania
1. Badanie opłacalności projektów inwestycyjnych:
a) Metody proste:
kalkulacyjny okres zwrotu nakładów inwestycyjnych
kompensacyjny okres zwrotu
stopa zwrotu
analiza progu rentowności: dla jednego i wielu asortymentów produkcji bądź usług,
b) Metody dynamiczne:
wartość kapitałowa netto - NPV
wewnętrzna stopa zwrotu - IRR
zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu - MIRR
2. Ćwiczenia z badania opłacalności projektów inwestycyjnych
3. Koszt kapitału przedsiębiorstwa:
składniki kapitału przedsiębiorstwa,
średnioważony (WACC) i krańcowy koszt kapitału (MCC),
kształtowanie struktury kapitału przedsiębiorstwa i jej wpływ na koszt kapitału,
efektywność finansowania kapitałami obcymi - efekt dźwigni finansowej,
4. Alternatywne źródła finansowania działalności firmy
5. Ćwiczenia z wyznaczania kosztu kapitału i źródeł finansowania
Temat i program szkolenia chroniony prawem autorskim.

Informacje o prelegentach:

Dr Janusz Nesterak - doktor nauk ekonomicznych, absolwent Cybernetyki Ekonomicznej i Informatyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Jest właścicielem firmy consultingowej specjalizującej się we wdrażaniu systemów controllingowych w przedsiębiorstwach oraz systemów informatycznych wspomagających controlling w obszarze hurtowni danych, budżetowania i wielowymiarowej analizy danych. Doświadczony trener i współpracownik kilkunastu firm doradczych. W okresie 16 lat swojej pracy naukowo-dydaktycznej opublikował ponad 100 publikacji, głównie z zakresu finansów przedsiębiorstw i controllingu operacyjnego. Jako konsultant uczestniczy w opracowywaniu koncepcji i wdrażaniu do firm systemu controllingu i nowoczesnych rozwiązań w finansach firm. Posiada doświadczenie praktyczne i jest współautorem wielu ekspertyz ekonomiczno-finansowych i studiów wykonalności projektów inwestycyjnych finansowych ze środków Unii Europejskiej. Jest aktywnym uczestnikiem życia gospodarczego i doradcą zarządów firm w obszarze zarządzania i finansów. Zasiadał w organach nadzorczych zarówno podmiotów prywatnych jak i państwowych. Jest autorem m.in. książek: "Finanse firm - długoterminowe zarządzanie finansami" oraz „Controlling - system oceny centrów odpowiedzialności".

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1960 - netto

Cena zawiera:

Pobyt: od 25.03.2015r. (kolacja) do 28.03.2015r.(obiad) zakwaterowanie w pokojach 2-os. do pok. 1-os. dopłata 300 zł + VAT (ograniczona ilość) pełne wyżywienie materiały szkoleniowe certyfikat ukończenia szkolenia imprezę integracyjną w karczmie góralskiej uczestnicy mogą BEZPŁATNIE korzystać z hotelowego basenu, jacuzzi, saun.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem
Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na równorzędny standardem

DODATKOWE INFORMACJE
MASTERS CSB, ul. Strażacka 8/90, Lublin
fax: (81) 532 50 62, tel: (81) 534 13 01, 533 31 39

Wydarzenie: OCENA I FINANSOWANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH