Kursy Public Relations oraz szkolenia medialne

 • Znajdź szkolenia PR, szkolenia medialne i kursy medialne online
 • Poznaj ceny uczestnictwa, program zajęć i prelegentów
 • Zarejestruj się wypełniając formularz rejestracji online
szkolenia medialne

Szkolenia medialne i PR: 19

 • już od 2 190 zł
2 190 zł
 • już od 970 zł
970 zł
 • już od 2 190 zł
2 190 zł
 • już od 863 zł
863 zł
 • już od 970 zł
970 zł
 • już od 863 zł
863 zł
 • już od 2 190 zł
2 190 zł
 • już od 863 zł
863 zł
 • już od 6 870 zł
6 870 zł
Artykuł

Jakie szkolenia medialne oraz szkolenia PR warto rozważyć w firmie?

Wizerunek firmy ma ogromne znaczenie. To, jak jest ona odbierana w otoczeniu, przekłada się zarówno na jej wartość rynkową, jak i osiągane wyniki sprzedażowe. Dlatego tak istotne jest podejmowanie świadomych i przemyślanych działań z obszaru public relations i kontaktów z mediami. A czym jest PR i jak konkretnie zarządzać wizerunkiem firmy? Jak rozwijać umiejętność skutecznego komunikowania się z mediami poprzez szkolenia medialne, szkolenia Media Relations i Public Relations?

Public relations, czyli co?

Public relations, w dosłownym tłumaczeniu oznacza relacje publiczne. Próbując zdefiniować, co oznacza to pojęcie, można powiedzieć, że są to systematyczne, celowe, zaplanowane działania organizacji, których celem jest pozytywne oddziaływanie na szeroko pojęte otoczenie. Chodzi zatem o:

 • kreowanie wizerunku organizacji,
 • efektywną komunikację wewnętrzną i zewnętrzną,
 • społeczną odpowiedzialność biznesu (czyli relacje z otoczeniem biznesowym, społecznością lokalną oraz organizacjami),
 • budowanie kontaktów z mediami (Media Relations) i środowiskami opiniotwórczymi.

Warto pamiętać, że choć działania PR są często kojarzone z marketingiem i reklamą, a same pojęcia wiąże pokrewieństwo, nie są ze sobą tożsame. Fundamentem PR jest sprawna komunikacja nastawiona na budowanie pozytywnych relacji – to one są podstawowym celem. Natomiast marketing i reklama są nakierowane bezpośrednio na stymulowanie lepszych wyników sprzedażowych firmy i wzmacnianie jej potencjału rynkowego.

PR wewnętrzny a PR zewnętrzny

Skoro public relations to systematyczne i planowe działania, zanim się je podejmie, konieczne jest ustalenie założeń wyjściowych. Podstawowe to określenie audytorium, do którego kierowana jest komunikacja. Główny podział, który się stosuje w tym kontekście, to ten na PR wewnętrzny i zewnętrzny.

 • Wewnętrzny PR to działania nakierowane, zgodnie z nazwą, na odbiorców znajdujących się wewnątrz organizacji. Chodzi przede wszystkim o sprawną komunikację z pracownikami, ale także kierownictwem, radą nadzorczą, akcjonariuszami oraz związkami zawodowymi i organizacjami pracowniczymi działającymi w zakładzie. Działania w tym obszarze mają ogromne przełożenie na motywację zespołu, jego identyfikację z organizacją oraz stosunek do niej. Warto pamiętać, że każdy pracownik jest wizytówką firmy, a jego dobra opinia o działalności staje się de facto narzędziem budowania wizerunku na zewnątrz.
 • Zewnętrzny PR to działania podejmowane w otoczeniu biznesowym i środowiskowym przedsiębiorstwa. Są one nakierowane przede wszystkim na klientów, ale także na kontrahentów i partnerów biznesowych, konkurencję, instytucje publiczne czy media.
Główne obszary działania public relations

Działania z obszaru PR można podzielić również z uwagi na obszary, w których są podejmowane. Warto wspomnieć o takich aspektach public relations jak:

 • media relations – a zatem komunikacja z mediami. Zazwyczaj wymaga aktywności ze strony osoby pełniącej funkcję rzecznika przedsiębiorstwa, np. przesyłania komunikatów prasowych o wydarzeniach z życia organizacji, które mogą wzbudzić zainteresowanie,
 • corporate identity – to działania głównie z obszaru PR wewnętrznego, których celem jest wzmocnienie identyfikacji pracowników z firmą,
 • public affairs – to wszelkie działania komunikacyjne i wizerunkowe podejmowane w otoczeniu gospodarczym, politycznym i biznesowym (np. związane z uczestnictwem w pracach w organizacjach lokalnych, networkingiem itp.),
 • relacje z inwestorami – kluczowe zwłaszcza w spółkach akcyjnych,
 • działania z obszaru CSR, a więc społecznej odpowiedzialności biznesu, np. poprzez zaangażowanie się w działalność charytatywną czy proekologiczną.
Jak dobrać odpowiednie narzędzia PR-u?

Jak pokazuje powyższe wyliczenie, działania z obszaru public relations mogą być prowadzone na wiele sposobów. Pojawia się więc pytanie, jak optymalnie dobrać strategię i narzędzia komunikacji wizerunkowej? Nie ma na nie jednej dobrej odpowiedzi. Wszystko jest uzależnione od:

 • wielkości organizacji – np. w dużych przedsiębiorstwach większy nacisk kładzie się na systemowe działania z obszaru PR-u wewnętrznego, a w małych nie odgrywają one tak istotnej roli jak komunikacja z otoczeniem zewnętrznym,
 • specyfiki branży działalności,
 • charakteru otoczenia zewnętrznego organizacji,
 • jej modelu działania – czy jest to B2B (wówczas najważniejsza będzie komunikacja branżowa, networking, udział w targach, konferencjach tematycznych itp.), czy B2C (wtedy działania PR-owe powinny dążyć do uzyskania jak największego zasięgu dotarcia komunikatów).

Jednak w każdym przypadku w organizacji warto powołać osobę odpowiedzialną za kreowanie i prowadzenie polityki PR-owej lub cały dział, który zajmie się kierowaniem wizerunku. Inwestycja w działania w tym obszarze przełożą się na pozycję firmy na rynku w długofalowej perspektywie.

Szkolenia PR, kursy PR: gdzie ich szukać?

Listę szkoleń i kursów Public Relations znaleźć można na górze strony wraz z informacjami o programie zajęć, sylwetkach i życiorysach zawodowych prelegentów oraz informacjami o cenach. Już krótka analiza pokazuje, że większość szkoleń z Public Relations oraz kursów PR realizowanych jest przede wszystkim w dużych miastach, takich jak Warszawa, Poznań, Kraków, Łódź, Katowice, Wrocław, Gdańsk, Lublin czy Rzeszów. Coraz więcej szkoleń PR dostępnych jest jednak również online. Zajęcia realizowane są na żywo w wirtualnej sali szkoleniowej w programie Microsoft Teams czy Zoom.

Czym są szkolenia medialne?

Szkolenie medialne najprościej można opisać jako przygotowanie do kontaktów z mediami. Tym sposobem można uniknąć niepożądanych wypowiedzi i zachowań oraz wpadek, a także nauczyć się profesjonalnie radzić sobie w sytuacjach kryzysowych. Jednocześnie dzięki odpowiedniemu przygotowaniu można zbudować pozytywne relacje z przedstawicielami mediów, co pozwala na budowanie korzystnego wizerunku całej firmy. Jest to jednak bardzo szeroki temat, dlatego szkolenia medialne przyjmują wiele form – od podstawowego treningu związanego z wypowiedziami publicznymi i zachowaniem w stresującej sytuacji po zaawansowane techniki wywierania wpływu oraz szczegółowe informacje dotyczące wizerunku, etykiety czy dress code’u.

Dlaczego warto zainteresować się szkoleniami medialnymi?

Nowoczesny biznes wymaga od firm stałej kontroli i pracy nad wizerunkiem. W dobie mediów społecznościowych każda drobna wpadka może być rozdmuchana do skali skandalu, poważnie nadszarpując reputację firmy. Dlatego tym bardziej warto się przygotować do kontaktów z mediami, które, niestety, bywają bezlitosne w wykorzystywaniu słabości przedstawianych podmiotów. Większe firmy mogą sobie pozwolić na tworzenie całych działów PR odpowiadających za kontakty z mediami, jednak nie zawsze jest to możliwe. Dlatego warto zainwestować w szkolenia dla pracowników, a także dla siebie.

Korzyści z wzięcia udziału w profesjonalnym treningu to:

 • zapoznanie się z mechanizmami, według których operują media,
 • nauka konstruowania krótkich, przekonujących i treściwych wypowiedzi,
 • poprawa umiejętności związanych z wystąpieniami publicznymi i autoprezentacją,
 • ograniczenie stresu związanego z pierwszą rozmową z dziennikarzem lub wystąpieniem przed kamerą,
 • przygotowanie do kontaktu z mediami w sytuacji kryzysowej,
 • nauka technik komunikacji,
 • uświadomienie sobie, jak ważną rolę w promocji firmy odgrywa umiejętne wykorzystanie potęgi mediów i przekazanie strategii marketingowej.
Kto powinien wziąć udział w szkoleniu mediowym?

Dla kogo są szkolenia mediowe? Przede wszystkim dla osób, które reprezentują firmę na zewnątrz. Na pewno więc odpowiednią wiedzę i umiejętności powinni zdobyć członkowie zarządu. Warto objąć również podobnym treningiem kierowników poszczególnych działów lub innych kluczowych pracowników. Odpowiednio przeprowadzone szkolenie da im możliwość lepszego przekazywania swoich myśli nie tylko w kontaktach z mediami, ale również podczas bezpośrednich rozmów z klientami, inwestorami itd. Tego rodzaju przygotowanie pomoże też zredukować stres związany z reprezentowaniem organizacji, a przez to korzystniej się zaprezentować.

Szkolenia medialne mogą być jednak przydatne dla każdego, w szczególności zaś osób, które mają bezpośrednią styczność z odbiorcami produktów lub usług firmy (np. z działu obsługi klienta). Tego rodzaju trening przyda się też każdemu, kto jest częścią ściśle współpracującego ze sobą zespołu – szkolenie medialne pomoże w efektywniejszej prezentacji swoich pomysłów, przedstawianiu argumentów i prowadzeniu dyskusji. Wyszkoleni w tym kierunku pracownicy mogą zaś wykonywać swoje obowiązki znacznie efektywniej, co stanowi niepodważalną korzyść dla przedsiębiorstwa.

Jakie szkolenie medialne wybrać?

Rynek szkoleń mediowych jest bogaty i wciąż się rozwija. Firmy coraz częściej dostrzegają bowiem potrzebę tego typu treningu. Co więc wybrać? Warto wiedzieć, że w tej grupie można wyróżnić kilka kategorii produktów:

 • szkolenia stricte medialne – dotyczące wystąpień przed kamerą i w tzw. nowych mediach, a także np. wywiadów w radiu, prasie;
 • szkolenia wizerunkowe – obejmujące sztukę przemawiania i wystąpień publicznych, techniki perswazji, a także wizaż czy dress code;
 • szkolenia Public Relations – obejmujące skuteczną komunikację z otoczeniem i prezentację działalności firm czy instytucji;
 • szkolenia sprzedażowe, szkolenia menedżerskie – dotyczące wykorzystania najnowocześniejszych technik w walce o klienta, ale również w celu wpływania na efektywność zespołu.

Wybór konkretnego szkolenia powinien uwzględniać potrzeby organizacji, a także obszar czy skalę, w jakiej działa. Można skorzystać z gotowych dostępnych programów lub poprosić firmę szkoleniową o stworzenie produktu dopasowanego do potrzeb konkretnej organizacji w ramach szkolenia zamkniętego. Jedno jest pewne – odpowiednie przygotowanie w zakresie mediów, wystąpień publicznych czy PR na pewno prędzej lub później okaże się przydatne.

Szkolenia medialne - rodzaje

Szukając szkoleń medialnych możemy zauważyć kilka rodzajów tego typu szkoleń i kursów dostępnych na rynku. Najwięszą część stanowią szkolenia medialne online w formule na żywo - zajęcia odbywają się w wirtualnej sali szkoleniowej i są prowadzone na żywo. Pozwala to zadawać pytania i uzyskać indywidualne konsultacje czy pomoc ze strony trenera. Kursy multimedialne i e-learning online polegają natomiast na wykupieniu dostępu do uprzednio nagranych materiałów i ćwiczeń realizowanych na platformie do nauki zdalnej - ich zaletą jest możliwość realizacji programu kursu w indywidualnym tempie i wielokrotnego wracania do materiału merytorycznego. Dodatkową zaletą jest niższa cena niż ma to miejsce w przypadku szkoleń online. Ostatnią grupą są tradycyjne szkolenia w sali szkoleniowej - są one jednocześnie najefektywniejsze, ale też cechują się najwyższymi cenami. Biorąc pod uwagę możliwość bezpośredniego kontaktu z trenerem, efektywność procesu szkoleniowego oraz możliwość nawiązania cennych kontaktów warto brać tego typu szkolenia mediowe pod uwagę.

Jakie szkolenia medialne oraz szkolenia PR warto rozważyć w firmie?
Szkolenia Public Relations, szkolenia Media Relations

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych szkoleniach medialnych, PR i dotyczących Media Relations.