Praktyczne wykonywanie znowelizowanych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu przez starostwa

O szkoleniu

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy jest aktem prawnym, który intensywnie rozwija się i podlega częstym nowelizacjom, ustawa wprowadza szereg obowiązków dla organów jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności starostw. Nadzór i kontrolę nad prawidłowym wypełnianiem obowiązków AML przez NGO będące tzw. instytucjami obowiązanymi wykonuje m.in. starosta powiatu lub prezydent miasta na prawach powiatu. Ustawa wprowadza szereg obowiązków, które należy znać aby poprawnie móc wykonywać nałożone przez nią zadania. Szkolenie ma za zadanie w przystępny sposób zapoznać Państwa z tymi obowiązkami, ułatwić ich praktyczną realizację i wskazać perspektywy rozwoju regulacji.

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści: nauka umiejętności w zakresie trafnego interpretowania wymogów prawnych, formalnych i rozwiązywania praktycznych problemów związanych z tworzeniem i egzekwowaniem przepisów AML.

Kto powinien wziąć udział?

Pracownicy starostw i miast na prawach powiatu zajmujący się współpracą z NGO oraz kontrolą i nadzorem nad NGO.

Program szkolenia

 1. Informacja wprowadzające
  • Dlaczego JST powinny znać ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i terroryzmowi?
  • Przyczyny i cel regulacji – zobowiązania międzynarodowe
  • Podstawy prawne obowiązku przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
  • Podstawowe zagadnienia dotyczące prania pieniędzy – definicja prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
  • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu- obszary zagrożeń
  • Szczególne ryzyka związane z działalnością NGO w kontekście potencjalnego wykorzystania ich do działalności przestępczej
  • Nowelizacja ustawy z dnia 30 marca 2021 r. i komunikat GIIF nr 34 z 10 stycznia 2022 r.
  • Nowe obowiązki raportowe starostw
 2. JST jako jednostka współpracująca
  • Czym jest jednostka współpracująca w ustawie
  • Współpraca z Generalnym Inspektorem
  • Wymiana informacji z Generalnym Inspektorem
  • Sporządzanie krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz strategii przeciwdziałania tym przestępstwom
  • Przekazywanie Generalnemu Inspektorowi informacji wskazanych przez ustawę po nowelizacji
  • Wytyczne Ministerstwa, forma i treść przekazywanych informacji
 3. Kontrola nad NGO. Zawartość procedury AML i podstawowe definicje
  • Procedura AML instytucji obowiązanej – części składowe
  • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w instytucjach obowiązanych
  • Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu
  • Osoby odpowiedzialne w organizacji
  • Omówienie środków bezpieczeństwa finansowego i ich zakres (standardowe, uproszczone, wzmożone)
  • Osoba na eksponowanym stanowisku politycznym
  • Beneficjent rzeczywisty - ustalanie beneficjenta rzeczywistego
  • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
  • Zasady gromadzenia i przekazywania informacji do GIIF
  • Organizacja procedury zgłaszania nieprawidłowości w zakresie AML
  • AML jako część szerszego zagadnienia walki z nadużyciami w JST
 4. Nadzór, przebieg kontroli i kary
  • Kompetencje i zadania organu nadzoru
  • Uchwała Rady Ministrów: Strategia przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu -  iluzoryczność nadzoru starostwa i planowane zmiany przepisów
  • Tryb i zakres ustawowy podmiotów przeprowadzających kontrolę,
  • Przygotowanie i przeprowadzenie kontroli
  • Przebieg i konsekwencje kontroli – przepisy ustawy
  • Sankcje i odpowiedzialność za naruszenie ustawy

Czas trwania

10.00-15.00

Prelegenci

Paulina Ledwoń

Radca prawny, doktor nauk prawnych i adiunkt w Instytucie Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, praktyk od 10 lat zajmujący się kompleksową obsługą prawną podmiotów z sektora prywatnego i publicznego, wdrażaniem procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz procedur antykorupcyjnych, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorka wielu publikacji z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego oraz compliance zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Ukończyła z wyróżnieniem kurs organizowany przez GIIF w zakresie zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy i terroryzmowi. Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie wykłada przedmioty związane z polskim i unijnym system przeciwdziałania praniu pieniędzy. Dysponuje ogromnym doświadczeniem praktycznym popartym rzetelną wiedzą naukową oraz umiejętnościami dydaktycznymi. Od początku kariery zawodowej współpracuje z największymi małopolskimi kancelariami prawnymi.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena promocyjna
zgłoszenie min. 2 tygodnie przed terminem
766
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 790 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę
863
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 890 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa
Ficowskiego 15
woj. mazowieckie
Centrum Promocji Informatyki (CPI) to firma edukacyjna działająca na rynku szkoleniowym od 1992 roku. CPI specjalizuje się w organizowaniu szkoleń otwartych, kursów i konferencji oraz projektów zamkniętych organizowanych na zlecenia firm i organizacj...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Organizatora stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Zgłaszając udział w szkoleniu zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie.
 3. Opłata realizowana jest przelewem na konto Organizatora na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Odwołanie zgłoszenia możliwe jest bezkosztowo na nie mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania Organizatora na piśmie (w tym z użyciem poczty elektronicznej). Odwołanie po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 5. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 6. Zgłaszający ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu szkolenia na inny termin (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie Organizatora pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi, ani w części, ani w całości.
 7. Organizator zastrzega prawo zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji zawiadamia Zgłaszającego o odwołaniu szkolenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa Ficowskiego 15
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!