Szkolenie: BEZPRZETARGOWE ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI GMINY I SKARBU PAŃSTWA W PRAKTYCE, ORZECZNICTWIE I STANOWISKACH ORGANÓW KONTROLI

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/bezprzetargowe-zbywanie-nieruchomosci-gminy-i-skarbu-panstwa-w-praktyce-orzecznictwie-i-stanowiskach-organow-kontroli-50479-id1128

Informacje o szkoleniu

 • BEZPRZETARGOWE ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI GMINY I SKARBU PAŃSTWA W PRAKTYCE, ORZECZNICTWIE I STANOWISKACH ORGANÓW KONTROLI


  ID szkolenia: 50479
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Administracja publiczna
 • Adres szkolenia:

  FRDL Centrum Mazowsze
  Długa 23/25
  00-238 Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 16.04.2013
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10:00-15:00
 • Organizator szkolenia:

  Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest omówienie najbardziej aktualnej obecnie problematyki zbywania nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym poprzez wyodrębnienie praktycznych aspektów jakie wiążą się z procedurami zbywczymi w tym zakresie.
W ramach szkolenia w sposób szczegółowy zostaną przedstawione przepisy wprowadzone oraz zmienione w wyniku ostatnich nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami a także najbardziej aktualne rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów, stanowiska organów kontroli i orzeczenia sądów administracyjnych, NSA i SN w sprawach związanych ze zbywaniem nieruchomości publicznych.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do pracowników urzędów jednostek samorządu terytorialnego oraz starostw powiatowych, którzy realizują czynności związane z bezprzetargowym zbywaniem nieruchomości publicznych.

Program szkolenia:

1. Zbycie nieruchomości w przetargu a podstawy do rozporządzenia mieniem publicznym w drodze bezprzetargowej – prezentacja orzecznictwa sądów powszechnych oraz wystąpień pokontrolnych NIK według stanu na marzec 2013.
2. Praktyczne ujęcie zastosowania nowych przypadków pierwszeństwa uznaniowego na tle przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Sposób poszerzenia katalogu osób uprawnionych do pierwszeństwa i uwagi praktyczne w tym zakresie.
3. Roszczenia o nabycie nieruchomości stanowiące podstawę do nabycia nieruchomości
z pierwszeństwem – prezentacja oraz analiza przesłanek pozwalających na stwierdzenie istnienia roszczenia.
4. Prawo wykupu oraz jego wpływ na pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości bez przetargu.
5. Sprzedaż bez przetargu, a przetarg ograniczony. Orzecznictwo SN wykluczające zbywanie bez przetargu w przypadku konkurencji wniosków – omówienie problematyki.
6. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym, omówienie praktycznej problematyki publikacji wykazu, zmiany treści wykazu, określania ceny nieruchomości oraz wyznaczania terminu na realizację prawa pierwszeństwa,
7. „nieruchomość przyległa”, „poprawienie warunków zagospodarowania”, „niemożność zagospodarowania jako samodzielnej nieruchomości” – omówienie problematyki w oparciu
o aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych.
8. Zwolnienie z przetargu przy sprzedaży nieruchomości na rzecz podmiotów przeznaczających całość zysków na działalność statutową – wątpliwości interpretacyjne w zakresie art. 37 ust. 3 zd. 1 u.g.n. Przestawienie aktualnego orzecznictwa w tym zakresie.
9. Zwolnienie od przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej na rzecz dzierżawcy – aktualne poglądy praktyki i orzecznictwo.
10. Omówienie pozostałych przesłanek pozwalających na zbycie nieruchomości publicznej bez przetargu.
11. Oddawanie nieruchomości w użytkowanie, najem lub dzierżawę na okres przekraczający 3 lata lub na czas nieokreślony w aktualnym stanie prawnym.
12. Rokowania w przedmiocie zbycia nieruchomości – cena ustalona w rokowaniach a cena
w wykazie. Uzgodnienia w przedmiocie ponoszenia przez nabywcę kosztów wyceny.
13. Problematyka rozliczania nakładów przy zbywaniu nieruchomości publicznych bez przetargu.
14. Odpowiedzialność odszkodowawcza gminy w przypadku naruszenia przepisów regulujących zbywanie nieruchomości bez przetargu.
15. Zbywanie nieruchomości w wyniku realizacji roszczeń a zbywanie bez przetargu. Omówienie problematyki w oparciu o orzecznictwo WSA i NSA.

Informacje o prelegentach:

Radca prawny, autor wielu publikacji z zakresu gospodarowania nieruchomościami publicznymi, cywilno-prawnych aspektów obrotu nieruchomościami i zamówień publicznych. Ekspert Gazety Samorządu i Administracji udzielający odpowiedzi na pytania czytelników z zakresu gospodarki i obrotu nieruchomościami.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 299 - cena nett

Cena zawiera:

W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać na fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl

Wydarzenie: BEZPRZETARGOWE ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI GMINY I SKARBU PAŃSTWA W PRAKTYCE, ORZECZNICTWIE I STANOWISKACH ORGANÓW KONTROLI