CMR - jak prawidłowo wypełniać list przewozowy i posługiwać się jego najnowszą wersją?

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy na szkolenie, dzięki udziale w szkoleniu uczestnicy:
poznają procedury w zakresie posługiwania się listem przewozowym CMR i listem krajowym,
zostaną zaznajomieni z argumentami prawnymi dotyczącymi listów przewozowych, zawartych w Konwencji CMR i Prawie przewozowym,
przećwiczą oficjalne zasady wypełniania listu przewozowego CMR, opracowane przez twórcę tego listu,
poznają najczęściej występujące błędy przy wypełnianiu listu przewozowego CMR i listu krajowego
będą świadomi konsekwencji popełnianych błędów i koncepcji obrony przed nimi,
poznają zasady wykorzystania listu przewozowego w procesie reklamacyjnym i załatwiania sporów pomiędzy zleceniodawcą, spedytorem, przewoźnikiem, dalszymi przewoźnikami oraz odbiorcą.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenia skierowane jest do:

 • osób odpowiadających w przedsiębiorstwie za współpracę z przewoźnikami i spedytorami, w szczególności z działów transportu, logistyki, handlu, zakupów, sprzedaży.
 • pracowników firm przewozowych w transporcie drogowym.
 • pracowników firm spedycyjnych zajmujących się transportem drogowym.

Program szkolenia

1. LIST PRZEWOZOWY W KONWENCJI CMR I PRAWIE PRZEWOZOWYM.

 • Jakie postanowienia Konwencji CMR mają zastosowanie do listu przewozowego CMR?
 • Czy Konwencja CMR zawiera wzór listu przewozowego?
 • Jakie informacje muszą koniecznie znaleźć się w liście CMR zgodnie z postanowieniami Konwencji?
 • Jakie informacje zamieszcza się w liście na zasadzie opcjonalnej?
 • Czy list przewozowy może być umową przewozu?
 • Jakie są wzajemne relacje prawne pomiędzy listem przewozowym a zleceniem przewozowym?
 • Czy na liście CMR można zamieścić informacje, których nie było w zleceniu przewozowym?
 • Co się dzieje w sytuacji, gdy list przewozowy nie został wystawiony na dany przewóz?
 • Jak należy bronić się przed zarzutem nieprawidłowego wystawienia listu przewozowego?

2. PRAKTYCZNE UWAGI NA TEMAT WPISÓW DO LISTU PRZEWOZOWEGO.

 • Co może wpisać kierowca do listu przewozowego i jak musi to uzasadnić, żeby jego uwagi zostały wzięte pod uwagę w przypadku sporu?
 • Czy konieczna jest wartość towaru i termin dostawy w liście przewozowym?
 • Czy można przy przewozach krajowych wykorzystać list CMR?
 • Czym różni się list CMR od listu krajowego?
 • Czy dokument WZ może spełniać funkcję listu przewozowego?
 • Jak należy określić towar w liście przewozowym i dlaczego jego nazwa z „systemu” może nie wystarczać?
 • W jaki sposób znieść limity odpowiedzialności przewoźnika w liście przewozowym?
 • Jak należy dokonać deklaracji specjalnego interesu w dostawie towaru i zabezpieczyć się przed niedotrzymaniem terminu dostawy?
 • Co może zrobić przewoźnik, żeby zabezpieczyć swoje interesy w liście przewozowym?
 • Jaka jest rola kierowcy w wypełnieniu listu przewozowego?

3. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA NAJNOWSZEJ WERSJI LISTU CMR SPORZĄDZONA PRZEZ IRU - TWÓRCĘ LISTU CMR.

 • Na czym polegają zmiany w najnowszej wersji listu CMR?
 • Co to jest IRU i dlaczego stworzyła kolejną wersję listu CMR?
 • Kto powinien wypełnić list przewozowy CMR?
 • Które części listu przewozowego powinien wypełnić przewoźnik, a które nadawca?
 • Czy wskazując przewoźnika należy wskazać przewoźnika umownego czy faktycznego (podwykonawcę)?
 • Do czego służą poszczególne kopie listu CMR?
 • Czy konieczny jest numer listu i kraj wystawienia?
 • Kogo należy rozumieć jako nadawcę towarów, w szczególności w sytuacji zlecania transportu przez kupującego?
 • Jaka jest różnica pomiędzy nadawcą a załadowcą towarów?
 • Gdzie wpisać podmiot zawierający umowę z przewoźnikiem?
 • Czy nadawca i odbiorca mogą być tym samym podmiotem?
 • Czy odbiorca musi być stroną umowy przewozu?
 • Czy można w liście ukryć nadawcę czy odbiorcę towarów, gdy wynika to ze względów biznesowych?
 • W jakich sytuacjach można wymagać wpisania godzin otwarcia magazynów?
 • Czy można do listu CMR dopisać określone dane później?

4. ĆWICZENIA W WYPEŁNIANIU NAJNOWSZEJ WERSJI LISTU CMR Z UWZGLĘDNIENIEM RÓŻNYCH SYTUACJI PRZEWOZOWYCH.

 • Jak wypełnić poszczególne pola nowej wersji listu przewozowego CMR?
 • Jakie instrukcje może w liście CMR wpisać załadowca?
 • Czy można wymagać postojów wyłącznie na parkingach strzeżonych i czy wymaga to dopłaty do przewoźnego?
 • Co może dać sformułowanie zakazu przeładunku i co w sytuacji gdy będzie on konieczny?
 • Czy w uwagach załadowcy można wymagać od przewoźnika ubezpieczenia cargo?
 • Czy kierowca może napisać, że nie sprawdził i nie przeliczył towaru?
 • Kiedy pomimo braku sprawdzenia towaru przewoźnik i tak odpowiada za uszkodzenia i ubytki?
 • Czy zastrzeżenia przewoźnika nie potwierdzone przez załadowcę są ważne i zwalniają go od odpowiedzialności z tytułu naniesionych uwag?
 • Jak wskazać kolejnych przewoźników i w którym momencie należy to pole wypełnić?
 • Jak potwierdza na liście przejęcie towaru kolejny przewoźnik?
 • Czy kolejny przewoźnik może wnieść zastrzeżenia do stanu towaru?
 • Jakie dokumenty dodatkowe uwidacznia się w liście CMR?
 • Gdzie należy dokonać deklaracji wartości towaru i kiedy należy to zrobić?
 • Jak sformułowana deklaracja znosi limit odpowiedzialności przewoźnika na utratę i ubytki?
 • W jaki sposób w liście zabezpieczyć dochodzenie roszczeń z tytułu niedotrzymania terminu dostawy?
 • Jak znieść limity odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu dostawy?
 • Jakie informacje zamieszcza się na odwrocie listu przewozowego?

5. INTERPRETACJA RÓŻNYCH PROBLEMÓW WYNIKAJĄCYCH Z POSŁUGIWANIA SIĘ CMR W NAJNOWSZYM BRZMIENIU.

 • Kwestia zgodności danych listu przewozowego ze zleceniem przewozowym i rozstrzyganie związanych z tym sprzeczności (który dokument jest ważniejszy)?
 • Czy niezgodność wpisanego numeru rejestracyjnego pojazdu z rzeczywistością może stanowić poważny problem?
 • Jakie są wolnienia przewoźnika od odpowiedzialności zgodnie z Konwencją CMR i czy należy na nie powołać się w liście przewozowym?
 • Jakie są różnice w zwolnieniach od odpowiedzialności przy przewozach krajowych i międzynarodowych?
 • Jak przewoźnik powinien zapisać możliwość przewozu pojazdem odkrytym?
 • Na czym polegają szczególne ustalenia pomiędzy nadawcą a przewoźnikiem w liście CMR?
 • Jak powinien potwierdzić dostawę w liście przewozowym odbiorca?
 • Czy w przypadku zastrzeżeń do stanu towaru przy odbiorze należy wpisać to do listu CMR czy wystarczy protokół?
 • Czy potrzebne są podpisy i pieczątki na liście CMR czy są inne możliwości potwierdzania?
 • Do czego służy część pozaumowna listu przewozowego CMR i jakie informacje można tam umieścić?
 • Jak wykorzystać list przewozowy w procesie reklamacji?
 • Czy zawsze w przypadku reklamacji należy dołączyć oryginał listu przewozowego?

6. CO ULEGNIE ZMIANIE PO WPROWADZENIU LISTU PRZEWOZOWEGO CMR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, TZW. eCMR?

Czas trwania

10.00-16.00

Prelegenci

dr Wojciech Budzyński

Jest uznanym specjalistą w zakresie:

 • stosowania formuł handlowych. Zajmuje się doradztwem w zakresie Incoterms od ponad 30 lat, kiedy wydał pierwszą w Polsce wykładnię tych formuł z oryginalną interpretacją graficzną. Napisał na ten temat kilka książek i jest autorem wykładni terminów handlowych, wydanej w Polsce i za granicą. Jest autorem oficjalnych poradników na temat stosowania Incoterms (od wersji 1980 do obecnej) i oryginalnej interpretacji graficznej reguł. Jest uznawany za najwybitniejszego specjalistę w kraju ds. interpretacji bazy dostawy wg. Incoterms, a jego książki na ten temat były publikowane także w językach obcych za granicą.
 • transportu i spedycji krajowej i zagranicznej
 • umów handlowych i reklamacji z partnerem krajowym i zagranicznym.

Zagadnieniami tymi zajmuje się w sposób praktyczny , jak i naukowy. Wiedzę praktyczną zdobywał od ponad 30 lat jako handlowiec, dyrektor firmy handlowej, kolejno szef jej dwóch oddziałów za granicą, doradca ministra, starszy ekspert Banku Światowego. Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce, w tym dużych firm transportowych i spedycyjnych

Przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy menedżerów i handlowców. Autor wielu pozycji książkowych poświęconych tematyce transportowej i handlowej.

Gdzie i kiedy

Online 26 maj 2022

Gdzie i kiedy

Warszawa 18 maj 2022
Hotel Ibis Stare Miasto

00-209 Warszawa

Muranowska 2

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Poznań 17 maj 2022
Hotel Mercure Poznań Centrum

68-829 Poznań

Roosevelta 20

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Katowice 16 maj 2022
Hotel Vienna House Easy

40-086 Katowice

Sokolska 24

woj. śląskie

Gdzie i kiedy

Gdańsk 13 maj 2022
Hotel Scandic Gdańsk

Gdańsk

Podwale Grodzkie 9

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Wrocław 12 maj 2022
Hotel Ibis Styles Wrocław Centrum

50-048 Wrocław

pl. Konstytucji 3 maja 3

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Online 25 kwiecień 2022

Gdzie i kiedy

Katowice 18 wrzesień 2020
Hotel Vienna House Easy

40-086 Katowice

Sokolska 24

woj. śląskie

Zapisz się

Szkolenie online - promocja
za zgłoszenie min. 8 dni przed terminem
760
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • poszkoleniowe konsultacje z trenerem
Zapisz się
Szkolenie online
za osobę po okresie promocji
860
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • poszkoleniowe konsultacje z trenerem
Zapisz się
Szkolenie stacjonarne - promoc
za zgłoszenie min. 8 dni przed terminem
860
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • przerwy kawowe
 • poszkoleniowe konsultacje z trenerem
Zapisz się
Szkolenie stacjonarne
za osobę po okresie promocji
960
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • przerwy kawowe
 • poszkoleniowe konsultacje z trenerem
Zapisz się

Organizator

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-743 Warszawa
ul. Jana Sebastiana Bacha 2
woj. mazowieckie
ATL „Achievement Through Learning” Sp. z o. o. jest polską firmą szkoleniowo-doradczą, która od 2000 roku prowadzi w całym kraju profesjonalne warsztaty, treningi i seminaria wspierające wysiłki przedsiębiorstw w osiąganiu wysokiej pozycj...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

WIRTUALNA SALA ATL
Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym na platformie on-line.
Wymagany jest komputer z dostępem do internetu

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-743 Warszawa ul. Jana Sebastiana Bacha 2
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!