Coaching indywidualny/menedżerski

O szkoleniu

Coaching jest narzędziem kompetencyjnym mającym na celu zwiększenie efektywności poprzez zmianę postaw, zakresu wiedzy i umiejętności. Klient we współpracy z coachem definiuje zakresy wymagające rozwoju a także swoje silne strony i poziom, który na tych polach chce osiągnąć.

Zwiększanie kompetencji jest procesem odbywającym się w cyklu kilku do kilkunastu spotkań (sesji po 2-3 h) – w zależności od wyznaczonego celu, co ustalane jest na początku procesu coachingowego.

Przed każdą sesją podopieczny definiuje cel i problem, na którym chce się skupić, który jest szczegółowo omawiany i na bieżąco poszukiwane są rozwiązania zaistniałych trudności. Na zakończenie spotkań podsumowana zostaje całość pracy, uczestnik otrzymuje feedback oraz zadanie. Proces przebiega aż do zakończenia kontraktu lub nabycia oczekiwanej postawy bądź umiejętności.

Na koniec procesu coachingu sporządzony zostaje raport oparty na obserwacjach poczynionych podczas sesji, opisujący poziom kompetencji wcześniej zdefiniowanych jako oczekiwane. Raport definiuje mocne strony i obszary do rozwoju, nazywając zarówno poziom postaw, jak i wskazując na konkretne umiejętności.

Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnik zwiększy efektywności poprzez zmianę postaw, zakresu wiedzy i umiejętności.

Kto powinien wziąć udział?

Coaching skierowany jest do wszystkich osób potrzebujących konkretnych rozwiązań dla wyzwań zawodowych, w szczególności do:

  • menedżerów/kierowników/pracownicowników działu HR, którzy chcą poznać metodę coachingowego stylu zarządzania,
  • osób, które potrzebują konkretnych rozwiązań dla swoich problemów zarządczych,
  • osób, które chcą ćwiczyć prowadzenie rozmów coachingowych,
  • osób, które chcą wspierać  i rozwijać talenty w organizacji.

Program szkolenia

PRZYKŁADOWE TEMATY PORUSZANE PODCZAS SESJI:

1. JA JAKO SZEF – moje wartości, przekonania, potencjały, problemy – próba autodiagnozy.

2. BUDOWANIE AUTORYTETU SZEFA – budowanie własnej koncepcji zarządzania działem, zarządzanie przez cele, expose szefa – określenie zasad współpracy, budowanie relacji z pracownikami.

3. RADZENIE SOBIE ZE STRESEM – ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA, kształtowanie konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze stresem własnym i innych. Profilaktyka wypalenia zawodowego i przeciwdziałanie mobbingowi.

4. KSZTAŁTOWANIE KULTURY ORGANIZACYJNEJ. KOMUNIKACJA I ASERTYWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU – określenie własnego modelu zarządzania, komunikacji, budowania relacji i stawianych granic.

5. STYLE I METODY ZARZĄDZANIA, ROZWIJANIE PRACOWNIKÓW - ETAPY ROZWOJU PRACOWNIKÓW I ZESPOŁU. Diagnozowanie dojrzałości pracowników i zespołu, czyli – jak przejść z zespołem od zależności, egzekwowania rezultatów (ścisłej kontroli) i delegowania zadań do współodpowiedzialności, raportowania i delegowania uprawnień.

6. ORGANIZACJA PRACY MENEDŻERA – narzędzia i techniki codziennego zarządzania pracą własną. Koło ZAPD. Określanie priorytetów własnych i zarządzanie priorytetami.

7. BUDOWANIE WIARYGODNOŚCI OSOBISTEJ SZEFA, REGULACJA EMOCJI – autoprezentacja, mowa ciała i praca z własnymi emocjami.

8.  FEEDBACK, PROWADZENIE ROZMÓW Z PRACOWNIKAMI -  udzielanie bieżących informacji zwrotnych, rozmowy 1:1, rozmowy rozwojowe, uzasadnianie decyzji.

9. PROWADZENIE SPOTKAŃ Z ZESPOŁEM – techniki pracy z grupą.

10. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I KONFLIKTÓW. NEGOCJACJE I MEDIACJE ZARZĄDCZE – techniki rozwiązywania konfliktów.

11.  ZARZĄDZANIE W SYTUACJI ZMIAN i radzenie sobie z oporem – prawidłowości reagowania na zmiany 

12. MOTYWOWANIE ZESPOŁU – przegląd twardych i miękkich narzędzi firmowych (oceny, premie, itd.), budowanie własnej strategii motywacji dla zespołu.

13. ZARZĄDZANIE COACHINGOWE – kiedy i jak stosować.

Czas trwania

Godzina spotkania - 60 min. Zalecane sesje po 2-3 h.

Prelegenci

Ewa Orlik-Marciniak

psycholog, trener, doradca biznesowy, coach, autorka projektów rozwojowych

Założycielka i współwłaścicielka firmy Open Konsultacje i Szkolenia. Trener z kilkunastoletnim doświadczeniem w zawodzie. Z wykształcenia psycholog, psychoterapeuta, doradca zawodowy. Ekspert w dziedzinie zarządzania kapitałem ludzkim. Od kilkunastu lat zajmuje się przygotowywaniem strategii rozwojowych dla firm i organizacji oraz ich wdrażaniem. Interesuje się szczególnie rozwijaniem potencjałów i umiejętności pracowników oraz prawidłowościami rozwoju organizacji.

Jako doradca i trener współpracuje z firmami przy realizacji projektów dotyczących m.in. rozwoju umiejętności menedżerskich, komunikacji wewnętrznej, budowania modeli kompetencyjnych, wdrażania systemów motywacyjnych oraz budowaniu standardów obsługi klienta/pacjenta. Tworzy i realizuje takie projekty jak: Akademia Menedżera, Train the Trainers, High Potential. Ma doświadczenie w zakresie diagnozy Assessment & Development Center. Prowadzi coachingi indywidualne dla menedżerów różnego szczebla.

W pracy trenerskiej specjalizuje się w realizacji szkoleń z zakresu rozwijania kompetencji menedżerskich, komunikacji i współpracy, obsługi klienta/pacjenta, organizacji czasu pracy, radzeniu sobie ze stresem oraz mentoringu i umiejętności trenerskich.

Jako praktyk współpracuje ze środowiskiem akademickim. Prowadzi zajęcia z przedmiotów psychologicznych w ramach podyplomowych studiów MBA na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

To wydarzenie dostępne jest na zamówienie. Termin i miejsce przeprowadzenia zajęć uzgodnisz z organizatorem po złożeniu zamówienia. Organizator przeprowadza zajęcia: stacjonarnie i/lub online

Rejestracja

Coaching indywidualny
Godzina spotkania (60 min.)
450
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
  • przeprowadzenie coachingu przez trenera z kilkunastoletnim doświadczeniem w zawodzie
  • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

OPEN Konsultacje & Szkolenia
61-696 Poznań
ul. Serbska 6a/1
woj. wielkopolskie
Jako firma Open Konsultacje i Szkolenia od 2005 roku świadczymy usługi rozwojowe w takich obszarach zarządzania zasobami ludzkimi (HRM), jak: - szkolenia, - coachingi, - diagnozy i konsulting organizacyjny, - kompleksowe programy rozwojowe i wa...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem wzięcia udziału w coachingu jest wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Po jego otrzymaniu skontaktujemy się z Państwem telefonicznie w celu udzielenia informacji dotyczących płatności oraz potwierdzenia rejestracji.

Realizujemy usługi z dofinansowaniem dla sektora MMŚP. Można uzyskać aż 80% dofinansowania.

Skontaktuj się z nami - zbierzemy informacje, ustalimy o jakie dofinansowanie możesz się ubiegać.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

OPEN Konsultacje & Szkolenia
61-696 Poznań ul. Serbska 6a/1
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!