Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/czas-pracy-a-podroz-sluzbowa-ze-szczegolnym-uwzglednieniem-czasu-pracy-osob-niepelnosprawnych-50837-id414

Informacje o szkoleniu

Eurodirect fila BDO Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

• Celem szkolenia jest próba odpowiedzi na pytania, które pojawiają się w związku z nieścisłymi przepisami dotyczącymi ww. tematu. W szczególności podczas szkolenia prowadzący rozdzieli
na podstawie orzecznictwa SN i praktyki, podróż służbową od czasu pracy oraz od odpoczynku 11 i 8 godzinnego. Dodatkowo w sposób praktyczny przybliży problematykę czasu pracy osób niepełnosprawnych po ostatnich zmianach przepisów w tym zakresie

Szkolenie skierowane jest do:

• Kierownicy Działów Kadr,
• Pracownicy działów kadrowo-płacowych

Program szkolenia:

1. Regulacje i podstawy prawne konstrukcji podróży służbowej
 definicja podróży służbowej wynikająca z przepisów ustawy Kodeks pracy oraz innych unormowań,
 należności przysługujące pracownikowi z tytułu krajowej podróży służbowej,
 praktyczne rozliczanie diet podróży krajowej i problemy wynikające z nieścisłości przepisów – rady praktyczne,
 warunki wypłacania innych należności z tytułu podróży służbowych,
 przykłady rozliczania podróży służbowych,
2. Podróż służbowa a czas pracy
 jak prawidłowo rozliczyć czas pracy pracownika przebywającego w podróży służbowej,
 czy rodzaj środka transportu ma znaczenie z punku widzenia zaliczenia podróży do czasu pracy,
 używanie przez pracowników w podróży samochodów stanowiących własność pracodawcy oraz samochodów prywatnych – również w jazdach lokalnych,
 przypomnienie zmian dotyczących badań lekarskich dla pracowników użytkujących samochody (prywatne i służbowe) w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych,
 odpoczynki dobowe po podróży służbowej (11 czy 8 godzinne ?)
 wyjazdy na szkolenia - obowiązek czy możliwość zwrotu kosztów przez pracodawcę?
 odrębna definicja podróży służbowej dla kierowców,
 miejsce wykonywania pracy ujęte w umowie o pracę a definicja podróży służbowe,
 zagraniczna podróż służbowa – zasady rozliczania i dokumentowania kosztów podróży,
 wysokość diet krajowych i zagranicznych,
 porównanie regulacji prawnych związanych z odbywaniem krajowych i zagranicznych podróży służbowych wprowadzonych przepisami rozporządzenia z dnia 29 stycznia 2013 r.
 pytania uczestników szkolenia,
3. Inne zagadnienia
 czas pracy osób niepełnosprawnych po zmianach obowiązujących od dnia 1 stycznia 2012r. – problemy z tego wynikające,
 rodzaje zaświadczeń wydawanych przez medycynę pracy dla osób niepełnosprawnych – przykłady praktyczne – kwestia nie do końca regulowana przez obowiązujące przepisy,
 wpływ wydawanych zaświadczeń dla osób niepełnosprawnych przez lekarza profilaktyka na planowanie czasu pracy tych osób,
 praktyczne przykłady zapisów w regulaminach pracy dot. osób niepełnosprawnych po ww. zmianach ustawy o osobach niepełnosprawnych,
 istotna kwestia prawidłowych zapisów w informacji dodatkowej z art. 29 Kodeksu pracy dla osób niepełnosprawnych,
4. Dyskusja i konsultacje indywidualne.

Informacje o prelegentach:

• Specjalista prawa pracy. Specjalizuje się problematyce czasu pracy i godzin nadliczbowych, wykorzystując swoja wiedzę z ww. zakresu do opracowywania szczegółowych rozkładów i harmonogramów czasu pracy. Współpracuje m.in. z Okręgową Radą Adwokacką w Rzeszowie, Krajowym Stowarzyszeniem Pracowników Służby BHP Sądów i Prokuratur, Politechniką Rzeszowską, Polskim Centrum Kadrowo-Płacowym w Łodzi, Gazetą Prawną – Infor S.A w Warszawie, Polskim Towarzystwem Ekonomicznym w Rzeszowie, Prokuraturą Okręgową w Rzeszowie. Czytelnicy gazet regionalnych i ogólnopolskich znają go jako komentatora i specjalistę zagadnień prawnych, który przybliża prawo pracy zarówno pracownikom jak i pracodawcom.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 350 +VAT

Cena zawiera:

materiały, serwis kawowy, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Istnieje możliwość zorganizowaina szkolenia w formie zamkniętej w dogodnym dla Państwa terminie i lokalizacjji
UWAGA! Szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą elektroniczną lub faksem.
Płatność:
-przelew do 7 dni po szkoleniu

Wydarzenie: Czas pracy a podróż służbowa ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy osób niepełnosprawnych