DOKUMENTACJA KORPORACYJNA I ROLA BIURA ZARZĄDU W SPÓŁKACH KAPITAŁOWYCH

O szkoleniu

Przygotowanie pracowników biura zarządu do prawidłowego wykonywania obowiązków związanych z obsługą spółki i organów spółek; wskazanie praktycznych aspektów funkcjonowania biura zarządu i jego relacji z organami spółki.
Kto powinien wziąć udział?
pracownicy biura zarządu, pracownicy komórek administracyjnych, dyrektorzy, kierownicy biura zarządu, office menedżerowie, asystenci biura zarządu oraz menedżerowie i członkowie zarządu mający w swoich obowiązkach kierowanie biurem zarządu.

Program szkolenia

I. Organy spółki obsługiwane przez Biuro zarządu
1. Zarząd
§ zasady powoływania i odwoływania Członków Zarządu, skład Zarządu;
§ prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja
§ zasady zatrudniania Członków Zarządu (umowa o pracę, kontrakt menadżerski)
§ kadencja a mandat Członków Zarządu,
2. Rada Nadzorcza
§ zasady powoływania i odwoływania Członków Rady Nadzorczej;
§ Zarząd i Rada Nadzorcza - wzajemne relacje;
§ wykonywanie czynności przez Radę Nadzorczą
3. Zgromadzenie Wspólników/Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
§ kompetencje Zgromadzenie Wspólników/Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
§ zasady zwoływania Zgromadzenia Wspólników/Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
§ zasady organizacji obrad Zgromadzenia Wspólników/Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

II. Dokumentacja korporacyjna w spółkach kapitałowych

1. Dokumentacja Zgromadzenia Wspólników/Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
§ Organizacja Zgromadzenia Wspólników/Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
§ Zwołanie i projekty uchwał
§ Pełnomocnictwa
§ Zgromadzenie z wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej
§ Księga protokołów
2. Dokumentacja zarządu spółki
§ Protokół z posiedzenia
§ Sposób zwoływania posiedzenia
§ Uchwały zarządu
3. Dokumentacja rady nadzorczej
§ Porządek obrad
§ Uchwały Rady Nadzorczej
§ Protokoły Rady Nadzorczej
4. Regulaminy wewnętrzne - regulamin zarządu i rady nadzorczej
§ Treść i forma regulaminów
§ Sposób ustalania
§ Skutki naruszenia regulaminu
5. Obowiązki informacyjne i dokumentowe spółki
§ obowiązki wobec KRS
§ obowiązki wobec innych organów
§ obowiązki wobec udziałowców i akcjonariuszy
6. Wykorzystanie komunikacji elektronicznej w zwoływaniu posiedzeń
7. Księga protokołów zw/wz; księga udziałów/księga akcyjna; zasady sporządzania w/w dokumentów;
8. Rola biura zarządu w administrowaniu spółką;
9. Biuro zarządu jako organizator posiedzeń zarządu i rady nadzorczej oraz zgromadzenia wspólników/ walne zgromadzenie akcjonariuszy:
10. Odpowiedzialność za dokumentacje korporacyjną w spółce
11. Umowy z członkami organów spółki
§ Zakres umów
§ Zakaz konkurencji
§ Zasady reprezentacji spółki przy zawieraniu umów z członkami organu
12. Zarządzanie dokumentacją w spółce - regulaminy obiegu dokumentów
13. Archiwizacja dokumentacji
§ Terminy przechowywania
§ Miejsce i sposób przechowywania dokumentów
14. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa
15. Przestępstwa przeciwko dokumentom

III. NAJNOWSZE ZMIANY W KSH I ZNACZENIE DLA FUNKCJONOWANIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

1. Zakres zmian KSH
2. Wpływ zmian na pracę Biura Zarządu i funkcjonowanie spółek kapitałowych

Czas trwania

3 dni, ok. 20h

Prelegenci

prawnik specjalizujący się w prawie cywilnym, handlowym i gospodarczym. Specjalizuje się w opracowaniach zagadnień związanych z odpowiedzialnością funkcjonariuszy spółek i wspólników, formami ograniczenia odpowiedzialności przedsiębiorców. Wynikiem tych zainteresowań jest kilkadziesiąt artykułów, glos i innych publikacji oraz monografie o jednoosobowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w kancelarii adwokackiej zajmującej się prawną obsługą kilkudziesięciu polskich i zagranicznych przedsiębiorstw. Zajmuje się doradztwem i konsultingiem prawnym, stale współpracuje z szeregiem wiodących redakcji i wydawnictw prawniczych takich jak Przegląd Prawa Handlowego, Prawo Spółek, Monitor Prawniczy, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, Prawo Przedsiębiorcy, Gazeta Podatkowa, Gazeta Prawna i inne. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów szkoleniowych i konsultingowych, które koncentrują się wokół praktycznych zagadnień prawnych obrotu gospodarczego oraz funkcjonowania spółek kapitałowych w tym zwłaszcza spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

hotel 3*

34-500 Zakopane

.

woj. małopolskie

hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

.

woj. małopolskie

hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
p
1 840
Cena zawiera:
  • – zakwaterowanie w pokoju 2 osobowym o wysokim standardzie – pełne wyżywienie – od kolacji w dniu poprzedzającym szkolenie do obiadu ostatniego dnia szkolenia – udział w zajęciach – zestaw materiałów szkoleniowych – przerwy kawowe – udział w imprezach regionalnych – imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia Rezerwacja pokoju 1osobowego za dodatkową opłatą 130 zł/doba+VAT Pobyt osoby towarzyszącej jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem. Istnieje możliwość udziału w szkoleniu w opcji bez zakwaterowania i wyżywienia. W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z biurem.
Zapisz się

Organizator

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin
Legionowa 2/42
woj. lubelskie
Misją EDU-SKILLS SZKOLENIA I DORADZTWO jest świadczenie usług szkoleniowych i doradczych na najwyższym poziomie oraz przekazywanie aktualnej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem. Doświadczenie ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

przesłanie karty zgłoszenia

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin Legionowa 2/42
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!