Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/dyrektywa-niskonapieciowa-lvd-201435ue-75373-id570

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cele i korzyści ze szkolenia:

Pozyskanie wiedzy nt. znowelizowanych wymagań w obszarze odpowiedzialności podmiotów /osób wprowadzających sprzęt elektryczny na teren UE.

Pozyskanie zdolności samodzielnego przeprowadzenie oceny zgodności.

Pozyskanie wiedzy w zakresie procedur i zasad oznakowania CE oraz wystawiania Deklaracji Zgodności

Spełnienie oczekiwań odbiorców końcowych pod kątem zgodności wyrobu z wymaganiami zasadniczymi.

Szkolenie skierowane jest do:

 importerów i dystrybutorów sprzętu elektrycznego udostępnionego na rynku UE ale także do producentów wyrobów elektrycznych przewidzianych do stosowania w określonych granicach napięcia.

Program szkolenia:

 • Bezpieczeństwo produktu w Unii Europejskiej wymagane dyrektywą LVD 2014/35/UE.

 • Udostępnianie sprzętu elektrycznego na rynku i cele związane z bezpieczeństwem.

 • Obowiązki podmiotów gospodarczych: producentów, upoważnionych przedstawicieli, importerów, dystrybutorów.

 • Podstawy domniemania zgodności z wymaganiami zasadniczymi.

 • Dokumentacja techniczna istotnym elementem procedury oceny zgodności.

 • Wymagania dla elektrycznego sprzętu zgodnego.

 • Reguły i warunki oznakowania CE.

 • Deklaracja Zgodności UE.

 • Sprzęt elektryczny stwarzający zagrożenie dla zdrowia, mienia i życia.

 • Procedury postępowania w przypadku wyrobów stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa.

 • Niezgodności formalne.

 • Wewnętrzna kontrola produkcji – moduł A.

 • Odpowiedzialność za produkt wadliwy wprowadzony na rynek.

 • Organy nadzoru rynku.

 • Wyłączenia z zakresu dyrektywy i ograniczenia odpowiedzialności.

Informacje o prelegentach:

Trener DEKRA

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1099 zł + 23% VAT za osobę

Cena zawiera:

udział w szkoleniu,powszechnie akceptowany certyfikat/zaświadczenie DEKRA, materiały szkoleniowe, materiały piśmiennicze, egzamin (jeśli dotyczy), serwis kawowy, obiad.

Dostępne zniżki:

 • 10% dla firm, które zgłoszą co najmniej 2 osoby na jedno szkolenie.
 • 5% dla osób, które zgłoszą się co najmniej na 3 tygodnie przed planowaną datą szkolenia.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Wydarzenie: Dyrektywa niskonapięciowa LVD 2014/35/UE