Szkolenie: KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W PRAKTYCE URZĘDNIKA

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/kodeks-postepowania-administracyjnego-w-praktyce-urzednika-35181-id8286

Informacje o szkoleniu

 • KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W PRAKTYCE URZĘDNIKA


  ID szkolenia: 35181
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Administracja publiczna
 • Adres szkolenia:

  Centrum Szkoleń
  Aleje Jerozolimskie 181
  02-222 Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 09.12.2011
  Godziny zajęć (czas trwania):
  9.30-15.30
 • Organizator szkolenia:

  APEXnet
  Aleje Jerozolimskie 181
  02-222 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
APEXnet
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy dotyczącej stosowania kodeksu postępowania administracyjnego w codziennej pracy urzędnika.

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W PRAKTYCE URZĘDNIKA

Warszawa, 9 grudnia 2011 r.

Szkolenie skierowane jest do:

Oferta skierowana do pracowników administracji publicznej

Program szkolenia:

Program
1. Wprowadzenie

a) źródła prawa
b) rola orzecznictwa organów odwoławczych i sądów administracyjnych

2. Zakres obowiązywania KPA

a) charakterystyka poszczególnych postępowań uregulowanych w KPA

3. Organy

a) organy wyższego stopnia i naczelne
b) właściwość
c) wyłączenie pracownika lub organu w praktyce – przykłady rozstrzygnięć

4. Uczestnicy postępowania

a) strona – pojęcie, praktyczne problemy w ustalaniu kręgu stron, konsekwencje pominięcia strony w postępowaniu
b) pełnomocnik strony – czy może nim być spółka prawa handlowego (np. zarządca nieruchomości)?
c) organizacja społeczna (czy w tej grupie należy także ujmować fundacje?)
d) następstwo prawne

5. Postępowanie w sprawie administracyjnej prowadzone według Kpa – ze wskazaniem problemów napotykanych w praktyce

a) wszczęcie postępowania (w tym kwestia zawiadomienia o wszczęciu postępowania i powodujący praktyczne problemy regulamin doręczania przesyłek przez pocztę polską)
b) terminy załatwiania spraw i skutki ich przekroczenia
c) przebieg postępowania (w tym wskazówki kiedy należy przeprowadzić rozprawę, i kiedy należy zawiesić postępowanie)
d) zakończenie postępowania (ze wskazaniem przykładowych rozstrzygnięć)
- decyzje (ze wskazaniem przepisów szczególnych)
- ugoda
- postanowienia

6. Postępowanie odwoławcze (i „zażaleniowe”)

a) wszczęcie postępowania (w tym skutki cofnięcia odwołania i zakaz reformationis in peius)
b) zakończenie postępowania – omówienie rozstrzygnięć wydawanych przez organy odwoławcze

7. Postępowanie nadzwyczajne z KPA

a) wznowienie postępowania
b) stwierdzenie nieważności decyzji
c) uchylenie lub zmiana decyzji

8. Zakończenie (odpowiedzi na ewentualne pytania uczestników szkolenia)

Informacje o prelegentach:

mgr Jacek Ochmański – mgr prawa, od 2000 r. pracownik Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Warszawie (b. naczelnik Wydziału Kontroli Inspekcji i Nadzoru – prowadzenie nadzoru nad działaniem powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego, kontroli postępowań organów AAB w sprawie pozwoleń na budowę, prowadzenie postępowań administracyjnych).

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 664,20 - zw. z VAT

Cena zawiera:

Wykłady w APEXnet Centrum Szkoleń w Warszawie, materiały szkoleniowe zawierające materiał autorski wykładowcy i ćwiczenia, a także poczęstunki w przerwach i lunch. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają Certyfikaty.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zamawiając przez stronę www.apexnet.pl na 3 tygodnie przed datą szkolenia oraz subskrybując nasz newsletter – korzystasz ze zniżek.

UCZESTNICTWO W TYM SZKOLENIU DODAJE 110 PUNKTÓW W PROGRAMIE PREMIOWYM APEXNET.

Cena nie obejmuje zakwaterowania oraz parkingu.

Wydarzenie: KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W PRAKTYCE URZĘDNIKA