Szkolenie: KOMPENDIUM ZUS-Zasiłki chorobowe, ubezpieczenia społeczne, renty i emerytury

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/kompendium-zus-zasilki-chorobowe-ubezpieczenia-spoleczne-renty-i-emerytury-47391-id414

Informacje o szkoleniu

Eurodirect fila BDO Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Kurs Kompendium ZUS adresowany jest dla osób pracujących lub rozpoczynających prace w działach kadrowo / płacowych. Uczestnikami kursu mogą być również osoby, które wiedzę zdobywały kilka lub kilkanaście lat temu i powinny ją uaktualnić oraz uzupełnić.
Celem szkolenia jest przedstawienie oraz uaktualnienie wiedzy kadrowej dot. przepisów z dziedziny zasiłków chorobowych ,ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń emerytalno – rentowych..
Starannie dobrani eksperci ZUS z w/w dziedzin w sposób rzetelny a jednocześnie ciekawy przedstawią Państwu problemy i najczęściej pojawiające się zawiłości w pracy kadrowca.

Szkolenie skierowane jest do:

Kurs obejmuje 20 h lekcyjnych – w skład kursu wchodzą trzy moduły:

 ZASIŁKI CHOROBOWE,
 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE,
 ŚWIADCZENIA EMERYTALNO – RENTOWE.

Program szkolenia:

Moduł I:
ZASIŁKI CHOROBOWE - KOMPLETOWANIE DOKUMENTACJI DO WYPŁATY ŚWIADCZEŃ
NA WYPADEK CHOROBY
I MACIERZYŃSTWA - AKTUALNY STAN PRAWNY


1. Rozporządzenie z 2 kwietnia 2012r. w sprawie dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków.
2. Zasady wypełniania zaświadczenia płatnika składek – Z-3, Z-3a, Z-3b i pozostałe
3. Dokumentacja niezbędna do wypłaty świadczeń przez pracodawców i ZUS.
4. Ustalanie podstawy wymiaru świadczeń.
5. Ustalanie podstawy wymiaru składek w okresie urlopu wychowawczego z zastosowaniem przepisów w sprawie ustalania podstawy wymiaru zasiłków.
6. Odpowiedzi na indywidualne pytania

Moduł II:
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE W 2012 ROKU
ORAZ KIERUNKI ZMIAN NA 2013 ROK

1. Opłacanie składek za osoby pracujące w szczególnych warunkach.
2. Sporządzanie dokumentu zgłoszeniowego ZSWA.
3. Zasady zgłaszania i opłacania składek za pracowników i zleceniobiorców.
4. Urlopy macierzyńskie i wychowawcze.
5. Zasady opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
6. Korekty dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych.
7. Omówienie aktualnych problemów i odpowiedzi na pytania.

Moduł III:
Świadczenia emerytalno-rentowe z uwzględnieniem aktualnych zmian.
Wybrane zagadnienia z zakresu ustalania prawa i wysokości świadczeń emerytalno-rentowych.
Ustalanie prawa i wysokości emerytur według starych i nowych zreformowanych zasad.
1. Kapitał początkowy jako element wyliczenia nowej emerytury - zmiany wprowadzone przepisami ustawy z dnia 28.07.2011r.
2. Ustalanie prawa i wysokości emerytur pomostowych.
3. Emerytury kapitałowe dla ubezpieczonych, którzy przystąpili do Otwartego Funduszu Emerytalnego.
4. Przeliczanie świadczeń - możliwości korzystniejszego ustalenie wysokości.
5. Łączenie pracy zarobkowej z pobieraniem świadczeń - obowiązki zakładu pracy.
6. Wiek emerytalny po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 17.05.2012r.
7. Emerytury częściowe - nowy rodzaj świadczeń ustawowych
8. Postępowanie o świadczenia emerytalno-rentowe w świetle Rozporządzenia z dnia 11.10.2011r. - praktyczne wskazówki.
9. Środki dowodowe na okoliczność okresów ubezpieczenia, otrzymywanych wynagrodzeń oraz pracy w szczególnych warunkach.
10. Indywidualne konsultacje.

Informacje o prelegentach:

 Ekspert ZUS Chorzów z dziedziny zasiłków chorobowych.
 Ekspert ZUS Chorzów z dziedziny świadczeń emerytalno – rentowych
 Pani Ewa Kłopocka – Ekspert z dziedziny ubezpieczeń społecznych

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1100 - +VAT

Cena zawiera:

materiały, serwis kawowy, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Istnieje możliwość zorganizowaina szkolenia w formie zamkniętej w dogodnym dla Państwa terminie i lokalizacjji
UWAGA! Szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą elektroniczną lub faksem.
Płatność:
-przelew do 7 dni po szkoleniu

Wydarzenie: KOMPENDIUM ZUS-Zasiłki chorobowe, ubezpieczenia społeczne, renty i emerytury